ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Закону України "Про тваринний світ"
щодо посилення заходів по боротьбі з браконьєрством

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Закону України "Про тваринний світ" ( 2894-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 14, ст. 97; 2009 р., N 30, ст. 428; 2010 р., N 10, ст. 108) такі зміни:

1) доповнити статтею 52-1 такого змісту:

"Стаття 52-1. Заборонені знаряддя добування об'єктів
тваринного світу

Для добування об'єктів тваринного світу забороняються виготовлення, збут, застосування, зберігання отруйних принад, колючих, давлячих та капканоподібних знарядь лову, електроловильних систем (електровудок), вибухових речовин, пташиного клею та монониткових (волосінних) сіток (крім тих, що призначені для промислового лову), а також інших засобів, заборонених законом.

Забороняються знаряддя добування об'єктів тваринного світу, що призводять до калічення диких тварин, їх страждань та масового безконтрольного знищення";

2) у статті 53:

назву доповнити словами "та знарядь їх добування";

доповнити частиною другою такого змісту:

"Забороняється ввезення в Україну електроловильних систем (електровудок), монониткових (волосінних) сіток, мисливських капканів та інших засобів добування об'єктів тваринного світу, заборонених законом".

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 12 травня 2011 року
N 3325-VI