Документ втратив чиннiсть!

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 25 травня 2011 р. N 543
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету міністрів України
N 821 від 16 листопада 2016
р.)

Про затвердження переліків послуг у галузі
криптографічного захисту інформації
(крім послуг електронного цифрового
підпису) та криптосистем і засобів
криптографічного захисту інформації,
господарська діяльність щодо яких
підлягає ліцензуванню

Відповідно до пункту 10 частини третьої статті 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

перелік послуг у галузі криптографічного захисту інформації (крім послуг електронного цифрового підпису), господарська діяльність з надання яких підлягає ліцензуванню;

перелік криптосистем і засобів криптографічного захисту інформації, торгівля якими підлягає ліцензуванню.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 6 січня 2010 р. N 11 "Про затвердження переліку криптосистем і засобів криптографічного захисту інформації, господарська діяльність щодо яких підлягає ліцензуванню" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 1, ст. 29).

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 травня 2011 р. N 543

Перелік
послуг у галузі криптографічного
захисту інформації (крім послуг електронного
цифрового підпису), господарська діяльність
з надання яких підлягає ліцензуванню

1. Складення конструкторської та іншої технічної документації до криптосистем і засобів криптографічного захисту інформації.

2. Монтаж (встановлення), налаштування, технічне обслуговування (супроводження) криптосистем і засобів криптографічного захисту інформації.

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 травня 2011 р. N 543

               ПЕРЕЛІК
криптосистем і засобів криптографічного захисту
інформації, торгівля якими підлягає ліцензуванню*

------------------------------------------------------------------
| Найменування |Код товару згідно|
| | з УКТЗЕД |
| | ( 2371г-14 ) |
|----------------------------------------------+-----------------|
|1. Криптосистеми, комплекси, обладнання, | 8471, |
|устаткування, приладдя, апаратура, блоки, | 8542, |
|вузли, модулі, інтегральні схеми та інші | 8543 89 95 00, |
|засоби, спеціально призначені для | 8543 90 |
|криптографічного захисту інформації, | |
|розроблені або модифіковані із застосуванням | |
|цифрової техніки, що реалізують криптографічні| |
|алгоритми з довжиною криптографічного ключа, | |
|що перевищує 56 біт для симетричних алгоритмів| |
|або 512 біт для асиметричних алгоритмів обміну| |
|(розподілу) ключами, або 112 біт для | |
|алгоритмів по еліптичній кривій | |
|----------------------------------------------+-----------------|
|2. Програмне забезпечення, спеціально | 8524 |
|розроблене або модифіковане для розроблення, | |
|виробництва чи використання криптосистем | |
|і засобів криптографічного захисту | |
|інформації, які мають характеристики | |
|відповідно до позиції 1 цього переліку, та/або| |
|має характеристики або може виконувати | |
|чи відтворювати функції криптосистем і засобів| |
|криптографічного захисту інформації відповідно| |
|до позиції 1 цього переліку | |
------------------------------------------------------------------

_______________
* За винятком криптосистем і засобів криптографічного захисту
інформації, доступних у продажу через торговельно-роздрібну мережу
без обмежень, криптографічні функції яких не можуть бути змінені
самостійно користувачами, розроблених для встановлення
користувачем самостійно без допомоги з боку постачальника і
технічна документація (опис застосованого криптографічного
алгоритму, протоколів взаємодії, інтерфейсів тощо) яких є
доступною, зокрема для перевірки.