Документ втратив чиннiсть!

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 27 серпня 2008 р. N 747
Київ

(Постанова втратила чинність з 18.01.2013 р. на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 972 від 24 жовтня 2012
р.)

Про затвердження критеріїв оцінки ступеня ризику
від провадження господарської діяльності
арбітражними керуючими (розпорядниками майна,
керуючими санацією, ліквідаторами)
з визначенням періодичності здійснення
заходів державного нагляду (контролю)

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 658 від 28.07.20
10
N 483 від 11.05.20
11 )

Відповідно до статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" ( 877-16 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити критерії оцінки ступеня ризику від провадження господарської діяльності арбітражними керуючими (розпорядниками майна, керуючими санацією, ліквідаторами) з визначенням періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю) згідно з додатком.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 27 серпня 2008 р. N 747

Критерії
оцінки ступеня ризику від провадження
господарської діяльності арбітражними керуючими
(розпорядниками майна, керуючими санацією,
ліквідаторами) з визначенням періодичності
здійснення заходів державного нагляду (контролю)

1. Критеріями оцінки ступеня ризику від провадження господарської діяльності арбітражними керуючими (розпорядниками майна, керуючими санацією, ліквідаторами) (далі - арбітражний керуючий) є:

форма власності суб'єкта господарювання, щодо якого порушено провадження у справі про банкрутство (далі - боржник);

вид господарської діяльності боржника;

структура кредиторської заборгованості боржника.

2. Відповідно до зазначених у пункті 1 критеріїв діяльність арбітражних керуючих з урахуванням прийнятних ризиків може оцінюватися за високим, середнім та незначним ступенем ризику.

3. До арбітражних керуючих з високим ступенем ризику відносяться арбітражні керуючі, діяльність яких пов'язана з діяльністю боржника, що є:

державним підприємством;

підприємством, у статутному капіталі якого частка державної власності перевищує 25 відсотків; ( Абзац третій пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 483 від 11.05.2011 )

особливо небезпечним підприємством, що вважається таким згідно із статтею 43 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" ( 2343-12 );

містоутворюючим підприємством, що вважається таким згідно із статтею 42 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" ( 2343-12 );

підприємством, на якому розташовані об'єкти цивільної оборони;

підприємством, яке здійснює відповідальне зберігання матеріальних цінностей державного матеріального резерву;

підприємством, яке провадить діяльність, пов'язану з державною таємницею;

підприємством або суб'єктом малого підприємництва, які мають невиконані зобов'язання з оплати праці; ( Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 658 від 28.07.2010 )

підприємством або суб'єктом малого підприємництва, які мають невиконані зобов'язання перед бюджетами та державними цільовими фондами. ( Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 658 від 28.07.2010 )

4. До арбітражних керуючих з середнім ступенем ризику відносяться арбітражні керуючі, діяльність яких пов'язана з діяльністю боржника, що є:

сільськогосподарським підприємством або фермерським господарством;

підприємством, у статутному капіталі якого частка державної власності дорівнює або менш як 25 відсотків; ( Абзац третій пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 483 від 11.05.2011 )

( Абзац четвертий пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ N 658 від 28.07.2010 )

( Абзац п'ятий пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ N 658 від 28.07.2010 )

5. До арбітражних керуючих з незначним ступенем ризику належать суб'єкти, що не віднесені до арбітражних керуючих з високим та середнім ступенем ризику.

6. Заходи державного нагляду (контролю) за діяльністю арбітражних керуючих здійснюються з такою періодичністю:

з високим ступенем ризику - один раз на рік;

із середнім ступенем ризику - один раз на півтора року;

з незначним ступенем ризику - один раз на три роки.