ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення зміни
до Закону України "Про тваринний світ"
щодо наукових досліджень у галузі
охорони тваринного світу

Верховна Рада України постановляє:

1. Закон України "Про тваринний світ" ( 2894-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 p., N 14, ст. 97; 2009 р., N 30, ст. 428; 2010 р., N 10, ст. 108) доповнити статтею 37-1 такого змісту:

"Стаття 37-1. Наукові дослідження в галузі охорони тваринного
світу

З метою забезпечення наукової підтримки заходів з охорони, відтворення та раціонального використання об'єктів тваринного світу, недопущення погіршення стану середовища існування диких тварин організація наукових досліджень здійснюється за такими напрямами:

складення переліків видів тварин, що перебувають під загрозою зникнення, або видів тварин з особливо високим ризиком зникнення з урахуванням їх географічного поширення;

складення переліків та екологічних описів територій, що мають особливе значення для видів тварин на шляхах їх міграції, а також місць зимівлі та розмноження;

створення бази даних щодо чисельності популяцій мігруючих видів тварин методом їх мічення;

оцінка стану популяцій диких тварин, вилучених з природного середовища;

розроблення або вдосконалення екологічних методів запобігання шкоди, що спричиняють дикі тварини;

визначення ролі деяких видів диких тварин як індикаторів забруднення;

вивчення негативного впливу хімічного забруднення на стан популяцій диких тварин;

інші напрями наукових досліджень, які здійснюються з метою обґрунтування заходів щодо охорони тваринного світу".

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 21 квітня 2011 року
N 3282-VI