ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін
до Декрету Кабінету Міністрів України
"Про державне мито"

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року N 7-93 "Про державне мито" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст. 113 із наступними змінами) такі зміни:

1) пункт 13 статті 2 виключити;

2) підпункт "ф" пункту 6 статті 3 виключити;

3) у частині першій статті 6 слова "та за подання до Кабінету Міністрів України проекту створення промислово-фінансової групи" виключити;

4) пункт 5 частини першої та частину третю статті 8 виключити.

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 5 квітня 2011 року
N 3181-VI