ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законів України з питань
оподаткування підакцизних товарів (продукції)

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 52 , ст.464 )

( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 2755-VI від 02.12.20
10 -
набирає чинності з 01.01.2011 р. )

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:

I. Внести зміни до таких законів України:

( Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 2755-VI від 02.12.2010 )

( Пункт 2 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 2755-VI від 02.12.2010 )

3. У Законі України "Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції" ( 468/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 44, ст.281; 1998 р., N 10, ст.37, N 18, ст.95, N 26, ст.148, N 35, ст.238; 1999 р., N 15, ст.87, N 18, ст.141, N 22-23, ст.201, N 34, ст.272):

1) у тексті Закону слово "екю" замінити словом "євро";

2) у статті 6:

цифри і слова

"02.07.39 130, Частини тушок свійської   Ставки ввізного мита
02.07.39.230, птиці (окорочки, встановлені Законом
02.07.41.510 половинки, четвертинки) України "Про ставки
свіжі, охолоджені або акцизного збору
морожені і ввізного мита на
деякі товари
(продукцію)"

замінити цифрами і словами

"02.07.39 130, Частини тушок свійської   0,7 євро за 1 кг";
02.07.39.230, птиці (окорочки,
02.07.41.510 половинки, четвертинки)
свіжі, охолоджені або
морожені

цифри і слова

"09.01 (крім  Кава, смажена і       Ставки ввізного мита
09.01.11000, несмажена, з кофеїном встановлені Законом
09.01.12000, або без кофеїну, плодова України "Про ставки
09.01.30000) м'якоть та оболонки зерен акцизного збору і
кави, замінники кави, які ввізного мита на
містять каву в будь-якій деякі товари
пропорції (продукцію)"

замінити цифрами і словами

"09.01 (крім  Кава, смажена і несмажена, 0,1 євро за 1 кг";
09.01.11000, з кофеїном або без
09.01.12000, кофеїну, плодова м'якоть
09.01.30000) та оболонки зерен кави,
замінники кави, які
містять каву в будь-якій
пропорції

цифри і слова

"16.04.30.100  Ікра осетрових       Ставки ввізного мита
(чорна ікра) встановлені Законом
України "Про ставки
акцизного збору і
ввізного мита на
деякі товари
(продукцію)"

16.04.30.900  Замінники ікри,       Ставки ввізного мита
виготовлені з ікринок встановлені Законом
інших риб України "Про ставки
акцизного збору і
ввізного мита на
деякі товари
(продукцію)"

16.05.10.000  Краби готові або      Ставки ввізного мита
консервовані встановлені Законом
України "Про ставки
акцизного збору і
ввізного мита на
деякі товари
(продукцію)"

16.05.20.000  Креветки готові або     Ставки ввізного мита
консервовані встановлені Законом
України "Про ставки
акцизного збору і
ввізного мита на
деякі товари
(продукцію)"

16.05.30.000  Омари готові або      Ставки ввізного мита
консервовані встановлені Законом
України "Про ставки
акцизного збору і
ввізного мита на
деякі товари
(продукцію)"

16.05.40.000  Інші ракоподібні      Ставки ввізного мита
встановлені Законом
України "Про ставки
акцизного збору і
ввізного мита на
деякі товари
(продукцію)"

замінити цифрами і словами

"16.04.30.100  Ікра осетрових       10 євро за 1 кг
(чорна ікра)

16.04.30.900  Замінники ікри,       6 євро за 1 кг
виготовлені з ікринок
інших риб (тільки ікра
лососевих)

16.05.10.000  Краби готові або      6 євро за 1 кг
консервовані

16.05.20.000  Креветки готові або     4 євро за 1 кг
консервовані

16.05.30.000  Омари готові або      8 євро за 1 кг
консервовані

16.05.40.000  Інші ракоподібні      4 євро за 1 кг";
готові або
консервовані

цифри і слова

"18.06.20,   Харчові продукти з вмістом Ставки ввізного мита
18.06.31, какао, шоколад і шоколадні встановлені Законом
18.06.32, продукти з начинкою або України "Про ставки
18.06.90.110- без начинки акцизного збору
18.06.90.390 і ввізного мита на
деякі товари
(продукцію)"

замінити цифрами і словами

"18.06.20,   Харчові продукти з вмістом 0,5 євро за 1 кг";
18.06.31, какао, шоколад і шоколадні
18.06.32, продукти з начинкою або
18.06.90.110- без начинки
18.06.90.391

цифри і слова

"21.01.10.110  Тільки розчинна кава    Ставки ввізного мита
встановлені Законом
України "Про ставки
акцизного збору
і ввізного мита на
деякі товари
(продукцію)"

замінити цифрами і словами

"21.01.10.110  Тільки розчинна кава    3 євро за 1 кг".

II. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2000 року та застосовується платниками податків при оподаткуванні операцій із ввезення (пересилання) або реалізації товарів, які здійснюються після набрання чинності цим Законом.

За товарами, відвантаженими на митній території України, але не оплаченими за станом на 1 січня 2000 року, податкові зобов'язання нараховуються за правилами, що діяли до набрання чинності цим Законом.

Інвентаризація підакцизних товарів, що перебували на балансовому обліку суб'єктів підприємницької діяльності на момент набрання чинності цим Законом, не здійснюється для цілей оподаткування, визначених цим Законом.

Ставки ввізного мита на товари, які виключаються з переліку підакцизних товарів згідно з цим Законом і не входять до груп 1-24 Гармонізованої системи опису та кодування товарів, установлюються у розмірах, передбачених Законом України "Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі товари (продукцію)" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 42, ст. 201; 1998 р., N 17, ст.82, N 52, ст.327; 1999 р., N 4, ст.34, N 30, ст.241, N 38, ст.346, ст.350) та Законом України "Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі транспортні засоби та шини до них" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 32, ст.151; 1997 р., N 34, ст.212), та змінюються законами.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 4 листопада 1999 року
N 1214-XIV