КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 17 березня 2011 р. N 303
Київ

Про затвердження переліку професій працівників
з видобутку (переробки) вугілля та працівників
вуглебудівних підприємств, яким безоплатно
надається вугілля на побутові потреби і до складу
загального місячного або річного оподатковуваного
доходу яких не включається вартість такого вугілля

Відповідно до статей 43 і 48 Гірничого закону України ( 1127-14 ) та підпункту 165.1.20 пункту 165.1 статті 165 Податкового кодексу України ( 2755-17 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити перелік професій працівників з видобутку (переробки) вугілля та працівників вуглебудівних підприємств, яким безоплатно надається вугілля на побутові потреби і до складу загального місячного або річного оподатковуваного доходу яких не включається вартість такого вугілля (далі - перелік), згідно з додатком.

2. Установити, що:

після ліквідації або консервації гірничого підприємства забезпечення вугіллям на побутові потреби непрацевлаштованих працівників, професії яких включені до переліку, здійснюється відповідно до статті 48 Гірничого закону України ( 1127-14 );

на побутові потреби обсяги безоплатно наданого вугілля, вартість якого не включається до складу загального місячного або річного оподатковуваного доходу працівників з видобутку (переробки) вугілля та працівників вуглебудівних підприємств, професії яких включені до переліку, а також осіб, зазначених у підпункті 165.1.20 пункту 165.1 статті 165 Податкового кодексу України ( 2755-17 ), визначаються у розмірах, передбачених колективним договором, але не більш як 5,9 тонни на одне домогосподарство.

3. За працівником, професію якого не включено до переліку, але який на час набрання чинності цією постановою мав право відповідно до законодавства на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, зберігається таке право на час роботи на підприємстві за відповідною професією та в разі виходу на пенсію.

4. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 р. N 462 "Деякі питання обкладення податком з доходів фізичних осіб вартості безоплатно наданих вугілля та вугільних брикетів" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 15, ст. 1039).

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 17 березня 2011 р. N 303

Перелік
професій працівників з видобутку (переробки) вугілля
та працівників вуглебудівних підприємств, яким
безоплатно надається вугілля на побутові потреби і до
складу загального місячного або річного оподатковуваного
доходу яких не включається вартість такого вугілля

Автоклавник на запарюванні брикетів

Апаратник виготовлення термопасти

Апаратник вуглезбагачення

Апаратник згущувачів

Апаратник хімводоочищення

Апаратник із збирання та збагачення шламу

Апаратник приготування брикетної суміші

Бункерувальник

Вагонетник повітряно-канатної дороги

Вантажник

Взуттьовик з ремонту спецвзуття

Вибуховик

Вивантажувач на відвалах

Вивантажувач пилу

Водій автотранспортних засобів (технологічного)

Вогнетривник

Газозварник

Гідромоніторник

Гірник (в тому числі з вибирання породи)

Гірник біля екскаваторів, відвальних мостів і відвалоутворювачів

Гірник з попередження та гасіння пожеж

Гірник з ремонту гірничих виробок

Гірник на підземних геологічних роботах

Гірник на маркшейдерських роботах

Гірник очисного забою

Гірник підземний

Гірник розрізу

Гірничомонтажник підземний

Готувач емульсій

Грохотник

Дозувальник реагентів

Дозувальник

Дорожньо-колійний робітник

Дробильник (збагачування, агломерація та брикетування)

Електрик дільниці

Електрогазозварник

Електрозварник ручного зварювання

Електромонтажник силових мереж та електроустаткування

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

Електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування (в тому числі лампових та зарядних батарей)

Електрослюсар підземний

Забійник на відбійних молотках

Завантажувач

Замірник на топографо-геодезичних і маркшейдерських роботах

Знімач брикетів

Коваль-бурозаправник

Коваль ручного кування

Коваль на молотах і пресах

Комірник

Контролер вуглеприймання

Контролер продукції збагачення

Концентраторник

Кріпильник

Лампівник

Лебідник

Лебідник на підземних роботах

Ліфтер (збагачення)

Люковий (гірничі роботи)

Майстер-підривник

Машиніст бетонозмішувача пересувного

Машиніст повітряно-канатної дороги

Машиніст брикетного преса

Машиніст бульдозера (вугільний склад)

Машиніст бульдозера (гірничі роботи)

Машиніст бурової установки

Машиніст вентиляційної та аспіраційної установок

Машиніст відвалоутворювача

Машиніст дорожньо-транспортних машин

Машиніст відвального моста

Машиніст гірничих виїмкових машин

Машиніст дробильно-навантажувального агрегата

Машиніст грейдера причіпного

Машиніст екскаватора

Машиніст екскаватора одноковшового

Машиніст екскаватора роторного

Машиніст електровоза

Машиніст живильника

Машиніст змішувальної установки гідрозакладки

Машиніст з обслуговування силосів та вугільної башти

Машиніст із прання та ремонту спецодягу

Машиніст компресорних установок

Машиніст конвеєра

Машиніст котельної установки

Машиніст (кочегар) котельні

Машиніст крана (кранівник)

Машиніст млинів (збагачення та брикетування вугілля)

Машиніст навантажувальної машини

Машиніст насосних установок

Машиніст підземних самохідних машин

Машиніст підземних установок

Машиніст підіймальної машини

Машиніст поличкового плуга

Машиніст реактивної установки

Машиніст розморожувальної установки

Машиніст самохідного кабелепересувача

Машиніст скрепера (гірничі та гірничокапітальні роботи)

Машиніст скреперної лебідки

Машиніст сортувалки

Машиніст сушильної установки

Машиніст тепловоза

Машиніст установки для буріння стовбурів шахт повним перерізом

Машиніст установки для руйнування негабаритів гірничої маси

Машиніст установок збагачення та брикетування

Машиніст шахтових холодильних установок

Машиніст шляхоколієпересувача

Монтер колії

Моторист вентиляційної установки

Набирач проб у шахті

Оператор автоматичного газового захисту

Оператор копіювальних та розмножувальних машин

Оператор котельні

Оператор пульта керування

Оператор сейсмопрогнозу

Оператор теплового пункту

Оператор хлораторної установки

Перекидальник

Підсобний робітник

Постачальник кріпильних матеріалів у шахту

Прибиральник виробничих приміщень

Прибиральник службових приміщень

Прийомоздавальник вантажу та багажу

Пробовідбірник

Прохідник

Рамник

Респіраторник

Робітник виробничих лазень

Роздавальник вибухових матеріалів

Рятувальник

Сатураторник

Сепараторник (збагачення)

Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (електромеханіка)

Слюсар з ремонту автомобілів

Слюсар-ремонтник

Сортувальник (збагачення)

Стовбуровий (підземний)

Стовбуровий (поверхневий)

Стрічковий прибиральник

Сушильник (збагачення)

Тесляр

Токар

Тракторист

Фільтрувальник

Флотатор

Фрезерувальник

Футерувальник (кислототривник)

Центрифугувальник (збагачення)

Чистильник

Швачка

Шламівник

Шламівник-басейник

Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці

Директор, начальник

Головний інженер

Головні: бухгалтер, геолог, економіст, енергетик, маркшейдер, механік, технолог

Начальник (завідувач): відділу, дільниці, зміни, виробництва (основного), інших структурних підрозділів

Бухгалтер

Геодезист

Геолог

Гідрогеолог

Диспетчер

Диспетчер гірничий

Економіст

Енергетик

Завідувач гірничих робіт

Завідувач складу вибухових матеріалів

Інженер

Інженер-електронік

Інженер з гірничих робіт

Інженер змінний

Інженер з нормування праці

Інструктор виробничого навчання

Контролер вуглеприймання

Майстер виробництва (основного)

Майстер виробничого навчання

Майстер гірничий

Майстер (контрольний (дільниці, цеху)

Майстер (технологічний комплекс)

Маркшейдер на підземних роботах

Механік

Механік виробництва (основного)

Механік дільниці

Механік з підіймальних установок

Механік підземної дільниці

Механік старший

Механік (технологічний комплекс)

Нормувальник гірничий на підземних роботах

Сестра медична (підземний оздоровчий пункт)

Телеграфіст

Телефоніст місцевого телефонного зв'язку

Теплотехнік

Технік

Технік-картограф

Технолог

Топограф

Фельдшер санітарний (підземний оздоровчий пункт)

Хронометражист

Хронометражист на підземних роботах

Юрисконсульт

________________

Примітка. Вважати включеними до цього переліку похідні назви професій (посад), передбачені додатком В "Похідні слова до професій (професійних назв робіт)" до Класифікатора професій ДК 003:2010.