Документ втратив чиннiсть!

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 16 лютого 2011 р. N 107
Київ

(Постанова втратила чинність з 09.04.2014 р. на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 702 від 7 серпня 2013
р.)

Про затвердження
Технічного регламенту енергетичного
маркування побутових холодильників,
морозильників та їх комбінацій

Відповідно до статті 14 Закону України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" ( 3164-15 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Технічний регламент енергетичного маркування побутових холодильників, морозильників та їх комбінацій та план заходів з його застосування, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності через шість місяців з дня опублікування.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 лютого 2011 р. N 107

Технічний регламент
енергетичного маркування побутових
холодильників, морозильників та їх комбінацій

Загальна частина

1. Цей Технічний регламент визначає основні вимоги щодо подання споживачам інформації про рівень ефективності споживання енергії побутовими холодильниками, шафами для зберігання заморожених продуктів, морозильниками та їх комбінаціями (далі - холодильні прилади), а також додаткової інформації.

Цей Технічний регламент розроблений з урахуванням Директиви Європейської Комісії від 21 січня 1994 р. N 94/2/ЄС про виконання Директиви Ради ЄС від 22 вересня 1992 р. N 92/75/ЄЕС щодо енергетичного маркування побутових холодильників, морозильників та їх комбінацій.

2. Дотримання вимог цього Технічного регламенту обов'язкове для:

центральних органів виконавчої влади, на які покладено функції з технічного регулювання та нагляду;

виробників холодильних приладів.

3. У цьому Технічному регламенті терміни вживаються у значенні, наведеному у Законі України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" ( 3164-15 ), Технічному регламенті енергетичного маркування електрообладнання побутового призначення, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 6 січня 2010 р. N 5 (Офіційний вісник України, 2010 р., N 1, ст. 23).

4. Дія цього Технічного регламенту поширюється на нові холодильні прилади вітчизняного та іноземного виробництва, що живляться від мережі електричного струму.

Дія цього Технічного регламенту не поширюється на холодильні прилади, що можуть використовувати інші джерела енергії, зокрема акумуляторні батареї.

5. Інформація, яка зазначається на енергетичній етикетці та листівці відповідно до цього Технічного регламенту, отримується в результаті вимірювань, виконаних згідно з національними стандартами енергетичного маркування та методів вимірювання характеристик побутових холодильників, морозильників та їх комбінацій.

Вимоги до енергетичної етикетки та листівки визначені у додатку.

Основні вимоги щодо енергетичного маркування холодильних приладів визначені у Технічному регламенті енергетичного маркування електрообладнання побутового призначення, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 6 січня 2010 р. N 5 (Офіційний вісник України, 2010 р., N 1, ст. 23).

Технічна документація

6. Технічна документація повинна бути достатньою для оцінювання точності інформації, зазначеної на енергетичній етикетці, та давати можливість оцінити її відповідність вимогам цього Технічного регламенту. Технічна документація складається українською мовою.

Технічна документація повинна включати:

інформацію про повне найменування та адресу виробника холодильного приладу;

загальний опис моделі холодильного приладу, достатній для її однозначної ідентифікації;

інформацію (у тому числі рисунки) про основні конструктивні особливості моделі холодильного приладу, зокрема ті, що істотно впливають на рівень енергоспоживання;

підтвердження відповідності стандартам (протоколи випробувань холодильного приладу);

інструкцію з експлуатації холодильного приладу.

Якщо інформація, що стосується певної моделі холодильного приладу, отримана шляхом проведення розрахунків, зокрема за методом екстраполяції, технічна документація повинна включати дані (показники) таких розрахунків та випробувань, виконаних з метою перевірки їх точності, математичну модель для визначення експлуатаційних якостей та характеристик холодильного приладу.

7. За рівнем споживання електроенергії холодильні прилади поділяються на такі категорії:

перша - холодильники без низькотемпературного відділення;

друга - холодильники з відділеннями, температура повітря в яких становить +5 град.C та/або +10 град.C;

третя - холодильники з низькотемпературним відділенням, не позначені зірочкою;

четверта - холодильники з низькотемпературним відділенням, позначені однією зірочкою (*);

п'ята - холодильники з низькотемпературним відділенням, позначені двома зірочками (**);

шоста - холодильники з низькотемпературним відділенням, позначені трьома зірочками (***);

сьома - холодильники-морозильники з морозильним відділенням, позначені чотирма зірочками *(***);

восьма - морозильники-шафи;

дев'ята - морозильники-скрині;

десята - холодильники-морозильники з більш як двома дверцятами чи інші прилади.

Низькотемпературним відділенням холодильного приладу є будьяке відділення, температура повітря в якому становить -6 град.C і нижче.

8. Холодильні прилади вітчизняного та іноземного виробництва повинні мати енергетичну етикетку та листівку, інформація на яких зазначається українською мовою.

Енергетична етикетка прикріплюється на зовнішньому боці або кришці холодильного приладу. Ніщо не повинно закривати або зменшувати її видимість.

9. Холодильні прилади іноземного виробництва, що надходять на внутрішній ринок, можуть мати енергетичні етикетки, інформація на яких зазначається українською мовою та мовою держави - виробника холодильного приладу.

Інформація на листівці, що додається до холодильного приладу іноземного виробництва, може зазначатися мовою держави - виробника холодильного приладу.

10. У разі коли холодильний прилад пропонується для продажу, у прокат або прокат з подальшим викупом за письмовою пропозицією, поштовим замовленням, каталогом, через Інтернет чи в інший спосіб і споживач не має змоги побачити холодильний прилад, він гарантовано забезпечується інформацією про:

клас енергетичної ефективності;

річний обсяг енергоспоживання;

корисну місткість відділення для зберігання свіжих продуктів;

корисну місткість відділення для зберігання заморожених продуктів;

символи, нанесені на найхолоднішому відділенні;

скоригований рівень звукової потужності.

Визначення класу енергетичної
ефективності холодильного приладу

11. Клас енергетичної ефективності холодильного приладу визначається за індексом енергетичної ефективності шляхом співвідношення фактичного річного обсягу споживання електроенергії холодильним приладом і річного обсягу споживання електроенергії холодильним приладом даної категорії.

Індекс енергетичної ефективності визначається за такою формулою:

              W
факт
I = -------- x 100,
W
річн

   де I - індекс енергетичної ефективності, відсотків;

W - фактичний річний обсяг споживання електроенергії
факт
холодильним приладом, кВт·г/рік;

W - річний обсяг споживання електроенергії холодильним
річн
приладом даної категорії, кВт·г/рік.

12. У разі коли індекс енергетичної ефективності становить не більш як 42 відсотки, холодильні прилади відносяться до таких класів енергетичної ефективності:

------------------------------------------------------------------
|Клас енергетичної ефективності |Індекс енергетичної ефективності|
|-------------------------------+--------------------------------|
| А++ | I < 30 |
|-------------------------------+--------------------------------|
| А+ | 30 <= I < 42 |
------------------------------------------------------------------

Річний обсяг споживання електроенергії холодильним приладом, що відноситься до зазначених класів, визначається за такою формулою:

               25 - T
n ві
W = M x (сума) (V x ---------- x FF x CC x BI) + N + CH,
річн i = 1 ві 20

   де T  - температура, встановлена для кожного відділення
ві
холодильного приладу, град.C;

   V  - місткість кожного відділення холодильного приладу,
ві
куб. дециметрів;

   n - кількість відділень холодильного приладу;

   M, N - коефіцієнти, що визначаються залежно від категорії
холодильного приладу:

------------------------------------------------------------------
|Категорія холодильного |Температура найхолоднішого | М | N |
| приладу | відділення | | |
|-----------------------+------------------------------+-----+---|
|Перша | > -6 град.C |0,233|245|
|-----------------------+------------------------------+-----+---|
|Друга | > -6 град.C |0,233|245|
|-----------------------+------------------------------+-----+---|
|Третя | > -6 град.C |0,233|245|
|-----------------------+------------------------------+-----+---|
|Четверта | <= -6 град.C * |0,643|191|
|-----------------------+------------------------------+-----+---|
|П'ята | <= -12 град.C ** |0,45 |245|
|-----------------------+------------------------------+-----+---|
|Шоста | <= -18 град.C ***/*(***) |0,777|303|
|-----------------------+------------------------------+-----+---|
|Сьома | <= -18 град.C ***/*(***) |0,777|303|
|-----------------------+------------------------------+-----+---|
|Восьма | <= -18 град.C *(***) |0,539|315|
|-----------------------+------------------------------+-----+---|
|Дев'ята | <= -18 град.C *(***) |0,472|286|
------------------------------------------------------------------

Коефіцієнти М і N для холодильних приладів десятої категорії визначаються залежно від температури найхолоднішого відділення холодильного приладу, позначеного відповідними зірочками;

FF, CC, BI, CH - поправкові коефіцієнти, що визначаються залежно від типу холодильного приладу або його відділення:

------------------------------------------------------------------
|Поправковий коефіцієнт | Значення | Тип холодильного приладу |
| | | або його відділення |
|-----------------------+-------------+--------------------------|
| FF | 1,2 |відділення для зберігання |
| | |заморожених продуктів, які|
| | |вентилюються |
|-----------------------+-------------+--------------------------|
| | 1 |інші відділення |
| | |холодильного приладу |
|-----------------------+-------------+--------------------------|
| CC | 1,2 |холодильні прилади |
| | |тропічного кліматичного |
| | |класу |
|-----------------------+-------------+--------------------------|
| | 1,1 |холодильні прилади |
| | |субтропічного кліматичного|
| | |класу |
|-----------------------+-------------+--------------------------|
| | |холодильні прилади інших |
| | |кліматичних класів |
|-----------------------+-------------+--------------------------|
| BI | 1,2 |вбудовані холодильні |
| | |прилади(1) завширшки |
| | |до 58 сантиметрів |
|-----------------------+-------------+--------------------------|
| | |інші холодильні прилади |
|-----------------------+-------------+--------------------------|
| CH |50 кВт·г/рік |холодильні прилади |
| | |з відділенням для швидкого|
| | |заморожування місткістю |
| | |більш як |
| | |15 куб. дециметрів |
|-----------------------+-------------+--------------------------|
| | 0 |інші холодильні прилади |
------------------------------------------------------------------
_______________
(1) Холодильні прилади є вбудованими у разі, коли вони
призначені виключно для встановлення в спеціальне заглиблення,
потребують кінцевого оздоблення та проходять відповідні
випробування

13. У разі коли індекс енергетичної ефективності становить більш як 42 відсотки, холодильні прилади відносяться до таких класів енергетичної ефективності:

------------------------------------------------------------------
|Клас енергетичної ефективності |Індекс енергетичної ефективності|
|-------------------------------+--------------------------------|
| А | I < 55 |
|-------------------------------+--------------------------------|
| B | 55 <= I < 75 |
|-------------------------------+--------------------------------|
| C | 75 <= I < 90 |
|-------------------------------+--------------------------------|
| D | 90 <= I < 100 |
|-------------------------------+--------------------------------|
| E | 100 <= I < 110 |
|-------------------------------+--------------------------------|
| F | 110 <= I < 125 |
|-------------------------------+--------------------------------|
| G | 125 <= I |
------------------------------------------------------------------

Річний обсяг споживання електроенергії холодильним приладом визначається за такою формулою:

           W   = M x V   + N,
річн скор

   де V   - скоригована місткість холодильного приладу, що
скор
визначається за такою формулою:

           V   = V + Q x V ,
скор 1 2

   де V - місткість відділення для зберігання свіжих продуктів,
1
куб. дециметрів;

   V - місткість  відділення  для  зберігання  заморожених
2
продуктів, куб. дециметрів;

   Q - коефіцієнт, що визначається залежно  від  категорії
холодильного приладу:

------------------------------------------------------------------
| Категорія холодильного приладу | Q | М | N |
|-----------------------------------+---------+----------+-------|
|Перша | | 0,233 | 245 |
|-----------------------------------+---------+----------+-------|
|Друга | 0,75 | 0,233 | 245 |
|-----------------------------------+---------+----------+-------|
|Третя | 1,25 | 0,233 | 245 |
|-----------------------------------+---------+----------+-------|
|Четверта | 1,55 | 0,643 | 191 |
|-----------------------------------+---------+----------+-------|
|П'ята | 1,85 | 0,45 | 245 |
|-----------------------------------+---------+----------+-------|
|Шоста | 2,15 | 0,657 | 235 |
|-----------------------------------+---------+----------+-------|
|Сьома | 2,15 | 0,777 | 303 |
|-----------------------------------+---------+----------+-------|
|Восьма | 2,15 | 0,472 | 286 |
|-----------------------------------+---------+----------+-------|
|Дев'ята | 2,15 | 0,446 | 181 |
------------------------------------------------------------------

У разі наявності у холодильному приладі восьмої і дев'ятої категорії відділень, що не обмерзають (no frost), коефіцієнт збільшується у 1,2 раза та становить 2,58.

Для холодильників з більш як двома дверцятами або інших холодильних приладів скоригована місткість холодильного приладу сьомої і десятої категорії визначається за такою формулою:

                25 - T
n ві
V = (сума) (--------- x V x K ,
скор i = 1 20 ві ві

   де T  - температура, встановлена для кожного відділення
ві
холодильного приладу, град.C;

   V  - місткість кожного відділення холодильного приладу,
ві
куб. дециметрів;

   K  - коефіцієнт, що становить 1,2 для відділень, що не
ві
обмерзають (no frost), і 1 для інших відділень холодильного
приладу;

   n - кількість відділень холодильного приладу.

Для холодильних приладів десятої категорії коефіцієнти M і N визначаються залежно від температури найхолоднішого відділення холодильного приладу, позначеного відповідними зірочками:

------------------------------------------------------------------
| Температура найхолоднішого відділення | М | N |
|-------------------------------------------+-----------+--------|
| > -6 град.C | 0,233 | 245 |
|-------------------------------------------+-----------+--------|
| <= -6 град.C * | 0,643 | 191 |
|-------------------------------------------+-----------+--------|
| <= -12 град.C ** | 0,45 | 245 |
|-------------------------------------------+-----------+--------|
| <= -18 град.C *** | 0,657 | 235 |
|-------------------------------------------+-----------+--------|
| <= -18 град.C *(***) | 0,777 | 303 |
------------------------------------------------------------------

14. Контроль за дотриманням відповідності енергетичного маркування холодильних приладів вимогам цього Технічного регламенту здійснюється в установленому законом порядку.

Додаток
до Технічного регламенту

Вимоги
до енергетичної етикетки та листівки

З Додатком можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Постанови".

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 лютого 2011 р. N 107

              ПЛАН ЗАХОДІВ
із застосування Технічного регламенту
енергетичного маркування побутових холодильників,
морозильників та їх комбінацій

------------------------------------------------------------------
| Найменування заходу | Відповідальні за | Строк |
| | виконання | виконання |
|------------------------+------------------------+--------------|
|1. Утворення |Державне агентство | 2011 рік |
|консультаційно- |з енергоефективності та | |
|методичного центру з |енергозбереження | |
|питань застосування | | |
|Технічного регламенту | | |
|енергетичного маркування| | |
|побутових холодильників,| | |
|морозильників та їх | | |
|комбінацій (далі - | | |
|Технічний регламент) | | |
|------------------------+------------------------+--------------|
|2. Приведення власних |Державне агентство | -"- |
|нормативно-правових |з управління державними | |
|актів у відповідність з |корпоративними правами | |
|Технічним регламентом (у|та майном | |
|разі потреби) |Державна служба | |
| |технічного регулювання | |
| |Державне агентство | |
| |з енергоефективності та | |
| |енергозбереження | |
|------------------------+------------------------+--------------|
|3. Формування, |Державне агентство | щороку |
|публікування та |з енергоефективності та | |
|актуалізація переліку |енергозбереження | |
|національних стандартів |Державна служба | |
|енергетичного маркування|технічного регулювання | |
|та методів вимірювання | | |
|характеристик | | |
|холодильників, | | |
|морозильників та їх | | |
|комбінацій, | | |
|гармонізованих з | | |
|міжнародними стандартами| | |
|------------------------+------------------------+--------------|
|4. Популяризація |Державне агентство |2011-2012 роки|
|застосування Технічного |з енергоефективності та | |
|регламенту за допомогою |енергозбереження | |
|засобів масової |Державне агентство | |
|інформації, а також |з управління державними | |
|шляхом проведення |корпоративними правами | |
|семінарів, конференцій |та майном | |
|тощо |Державна служба | |
| |технічного регулювання | |
|------------------------+------------------------+--------------|
|5. Здійснення заходів |Державне агентство |2011-2013 роки|
|щодо підготовки |з енергоефективності та | |
|підприємств до |енергозбереження | |
|застосування Технічного |Державне агентство з | |
|регламенту |управління державними | |
| |корпоративними правами | |
| |та майном | |
| |Державна служба | |
| |технічного регулювання | |
|------------------------+------------------------+--------------|
|6. Сприяння |Державне агентство | 2012 рік |
|добровільному |з управління державними | |
|застосуванню |корпоративними правами | |
|підприємствами |та майном | |
|Технічного регламенту |Державне агентство | |
| |з енергоефективності та | |
| |енергозбереження | |
|------------------------+------------------------+--------------|
|7. Підготовка пропозицій|Державне агентство | 2013 рік |
|щодо внесення (у разі |з енергоефективності та | |
|потреби) змін до |енергозбереження | |
|Технічного регламенту за|Державна служба | |
|результатами його |технічного регулювання | |
|добровільного | | |
|застосування | | |
|------------------------+------------------------+--------------|
|8. Здійснення контролю |Державне агентство | починаючи |
|за обов'язковим |з енергоефективності та | з 2014 року |
|застосуванням Технічного|енергозбереження | |
|регламенту |Державне агентство | |
| |з управління державними | |
| |корпоративними правами | |
| |та майном | |
------------------------------------------------------------------