Документ втратив чиннiсть!

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ
31.01.2011 N 58

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
9 лютого 2011 р. за N 165/18903

(Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Державної податкової адміністрації України
N 225 від 19.04.20
11)

Про затвердження форми
Податкової декларації з податку
на доходи фізичних осіб

Відповідно до підпункту "д" пункту 176.2 статті 176 розділу IV Податкового кодексу України ( 2755-17 ) та статті 8 Закону України "Про державну податкову службу в Україні" ( 509-12 ) наказую:

1. Затвердити форму Податкової декларації з податку на доходи фізичних осіб (далі - декларація), що додається.

2. Департаменту оподаткування фізичних осіб (Дусяк С.П.) у встановленому порядку:

2.1 подати цей наказ до Міністерства юстиції України для державної реєстрації;

2.2 забезпечити оприлюднення цього наказу;

2.3 забезпечити у п'ятиденний строк від дня реєстрації наказу у Міністерстві юстиції України надання Департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення процесів оподаткування (Лаба М.С.) алгоритмів контролю для приймання та автоматизованої обробки декларації.

3. Департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення процесів оподаткування (Лаба М.С.), Управлінню реєстрації та обліку платників податків (Калєніченко Н.Г.) доопрацювати програмне забезпечення з приймання та обробки податкової звітності платників податків у частині обробки даних декларації у порядку та терміни, визначені для створення інформаційних систем.

4. Цей наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на виконуючого обов'язки першого заступника Голови Лекаря С.І.

Голова Комісії з проведення реорганізації ДПА,
Голова Державної податкової служби України В.Ю.Захарченко

Затверджено
Наказ Державної податкової
адміністрації України
31.01.2011 N 58

Податкова декларація
з податку на доходи фізичних осіб

З Податковою декларацією можна ознайомитись звернувшись до відділу "Консультант".