ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Закону України
"Про збір на обов'язкове
державне пенсійне страхування"

Верховна Рада України постановляє:

1. У Законі України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" ( 400/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 37, ст. 237 із наступними змінами):

1) у статті 1:

пункт 5 частини першої виключити;

у частині другій слова "операцій з купівлі-продажу безготівкової іноземної валюти за гривню" виключити;

2) пункт 4 статті 2 виключити;

3) у частині третій статті 3 цифри "5-7" замінити цифрами "6, 7";

4) пункт 6 статті 4 виключити.

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 13 січня 2011 року
N 2921-VI