КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 19 січня 2011 р. N 27
Київ

Про внесення змін до Правил
паркування транспортних засобів

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Правил паркування транспортних засобів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2009 р. N 1342 (Офіційний вісник України, 2009 р., N 96, ст. 3314), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 січня 2011 р. N 27

Зміни,
що вносяться до Правил паркування
транспортних засобів
( 1342-2009 )

1. Абзац п'ятий пункту 4 виключити.

2. Абзац перший пункту 18 після слів "у тому числі розміщення місць для" доповнити словом "безоплатного".

3. В абзаці третьому пункту 21 слова "розмір збору за паркування та" виключити.

4. Абзац сьомий пункту 24 виключити.

5. Пункт 30 викласти у такій редакції:

"30. Під час паркування на майданчику для платного паркування користувач сплачує вартість послуг з утримання майданчиків для платного паркування згідно з тарифом, установленим виконавчими органами сільських, селищних, міських рад у порядку і межах, визначених законодавством, з урахуванням переліку основних послуг.".

6. У першому реченні абзацу сьомого пункту 31 та першому реченні пункту 32 слова ", а також" замінити словом "та".

7. У тексті Правил ( 1342-2009 ) слова "збір за паркування та" в усіх відмінках виключити, а слова "загального призначення, якими керують інваліди, або транспортних засобів спеціального призначення, що їх перевозять" замінити словами ", зазначених у частині шостій статті 30 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" ( 875-12 ).