ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих
актів України з питань пільгового оподаткування
підприємств і організацій всеукраїнських та міжнародних
об'єднань громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 41, ст. 192 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 168/97-ВР від 03.04.
97, ВВР, 1997, N 27, ст.156

Кодексом
N 2755-VI від 02.12.20
10 )

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 230/96-ВР ) ( Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 35, ст.162 ) Верховна Рада України постановляє:

I. Внести такі зміни і доповнення до деяких законодавчих актів України з питань оподаткування:

1. У статті 4 Декрету Кабінету Міністрів України "Про державне мито" ( 7-93 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст.113, N 26, ст.281, N 49, ст.459; 1994 р., N 28, ст.241, N 29, ст.257, N 33, ст.300; 1995 р., N 13, ст.85, N 14, ст.90; 1996 р., N 9, ст.43):

в абзацах першому та другому пункту 18 слово "потерпілих" замінити словом "постраждалих";

пункт 21 після слів "пов'язаним з Чорнобильською катастрофою" доповнити словами "а дітям, які потерпіли від Чорнобильської катастрофи, також на оздоровлення";

у пункті 28 слова "українські добровільні товариства "Спілка "Чорнобиль" замінити словами "всеукраїнські та міжнародні об'єднання громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, що мають місцеві осередки у більшості областей України".

( Пункт 2 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 2755-VI від 02.12.2010 )

( Пункт 3 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 168/97-ВР від 03.04.97 )

4. Статтю 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф" ( 2097-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 19, ст.259) доповнити новим пунктом "и" такого змісту:

"и) товари (крім підакцизних), що імпортуються всеукраїнськими та міжнародними об'єднаннями громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у статутній діяльності яких передбачено надання соціальної і медичної допомоги постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, підприємствами та організаціями, засновниками яких є ці об'єднання, за умови, що особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, становлять не менше 75 відсотків загальної чисельності членів об'єднань і працюючих на цих підприємствах.

Перелік всеукраїнських та міжнародних об'єднань громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, їх підприємств і організацій, перелік імпортованих ними товарів і граничні обсяги їх ввезення в Україну затверджуються Кабінетом Міністрів України".

У зв'язку з цим пункт "и" вважати пунктом "і".

II. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 10 липня 1996 року
N 303/96-ВР