ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законів України
щодо оподаткування виробів мистецтва, предметів
колекціонування або антикваріату

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 12, ст.101 )

( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 2755-VI від 02.12.20
10 )

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

( Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 2755-VI від 02.12.2010 )

2. Статтю 9 Закону України "Про ліцензування певних видів підприємницької діяльності" ( 1775-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 36, ст. 299; з наступними змінами) доповнити пунктом 77 такого змісту:

"77) діяльність з перепродажу предметів мистецтва, колекціонування та антикваріату, діяльність з організації торгів (аукціонів) предметами мистецтва, колекціонування та антикваріату".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування та поширюється на правовідносини, що виникають у податковому періоді, на який припадає набрання чинності цим Законом, крім зміни до Закону України "Про ліцензування певних видів підприємницької діяльності" ( 1775-14 ), яка набирає чинності з 1 липня 2007 року.

2. Положення нормативно-правових актів щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва не поширюються на осіб, які здійснюють діяльність з перепродажу предметів мистецтва, колекціонування та антикваріату, діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату (тобто є дилерами у розумінні підпункту "б" пункту 8-2.2 статті 8-2 Закону України "Про податок на додану вартість" ( 168/97-ВР ).

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 22 грудня 2006 року
N 535-V