Документ втратив чиннiсть!

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Затверджено
Наказ Міністерства
економіки України
26.07.2010 N 9
22

(Документ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
N 1106 від 15.09.20
14)

            ФОРМА ПОВІДОМЛЕННЯ
про відміну торгів або визнання
їх такими, що не відбулися

   1. Замовник:

1.1. Найменування.

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ.

1.3. Місцезнаходження.

2. Предмет закупівлі:

2.1. Найменування предмета закупівлі.

2.2. Кількість товару або вид робіт чи послуг.

2.3. Місце і строк поставки товарів, виконання робіт, надання
послуг.

3. Процедура закупівлі.

4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення
процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному
друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного
на веб-порталі Міністерства економіки України.

5. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення
процедури закупівлі, опублікованого у відповідних міжнародних
виданнях (у випадках, передбачених Законом).

6. Торги відмінені чи визнані такими, що не відбулися:

6.1. Дата прийняття рішення.

6.2. Причини.

Заступник директора департаменту державних закупівель
та державного замовлення С.С.Пересунько

Затверджено
Наказ Міністерства
економіки України
26.07.2010 N 9
22

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
6 серпня 2010 р. за N 636/17931

Інструкція
щодо заповнення форми повідомлення
про відміну торгів або визнання їх такими,
що не відбулися

1. Повідомлення готується українською мовою, а також англійською мовою у випадках, передбачених частиною четвертою статті 10 Закону України "Про здійснення державних закупівель" ( 2289-17 ) (далі - Закон), підписується уповноваженою особою замовника (із зазначенням посади, прізвища та ініціалів) та засвідчується в установленому порядку печаткою замовника.

2. Дата заповнюється в такому порядку: число, місяць, рік.

3. Щодо пункту 1 повідомлення:

Замовник визначається відповідно до пунктів 2, 10, 21 та 27 частини першої статті 1 Закону ( 2289-17 ).

У підпункті 1.1 зазначається повне найменування замовника.

У підпункті 1.3 зазначаються найменування адміністративно-територіальної одиниці (Автономна Республіка Крим, область, район, місто, район в місті, селище, село), вулиця номер будинку, номер кімнати (офісу), поштовий індекс.

4. Щодо пункту 2 повідомлення.

Інформація про предмет закупівлі зазначається замовником з урахуванням пунктів 23, 24, 26 і 30 частини першої статті 1 Закону ( 2289-17 )та згідно з Порядком визначення предмета закупівлі, який затверджується Міністерством економіки України.

Щодо підпункту 2.1. У разі здійснення закупівлі товарів або послуг, крім найменування предмета закупівлі, зазначається також код Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016-97 або Державного класифікатора видів науково-технічної діяльності ДК 015-97, затверджених наказом Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації від 30.12.97 N 822, залежно від обраного предмета закупівлі (за наявності).

5. Щодо пункту 3 повідомлення.

Процедура закупівлі зазначається відповідно до частини першої статті 12 Закону ( 2289-17 ).

6. Щодо пунктів 4 та 5 повідомлення.

Зазначаються дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель, у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом) ( 2289-17 ) та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України відповідно до статті 10 Закону.

7. Щодо пункту 6 повідомлення.

Вказується одна з причин відміни торгів або визнання їх такими що не відбулися, визначена у статті 30 Закону ( 2289-17 ).

Заступник директора департаменту державних закупівель
та державного замовлення С.С.Пересунько