ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Закону України
"Про основні засади державного нагляду
(контролю) у сфері господарської діяльності"

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" ( 877-16 ) (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., N 29, ст. 389) такі зміни:

1) в абзаці другому статті 1 слова "інших органів" виключити;

2) статтю 3 доповнити абзацом чотирнадцятим такого змісту:

"наявності одного органу державного нагляду (контролю) у складі центрального органу виконавчої влади";

3) в абзаці другому частини другої статті 5 слова "для життєдіяльності" виключити;

4) частину першу статті 6 після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:

"настання аварії, смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку або професійного захворювання, що було пов'язано з діяльністю суб'єкта господарювання".

У зв'язку з цим абзац сьомий вважати абзацом восьмим;

5) у пункті 3 статті 22 "Прикінцеві положення" слова "у встановлений цим Законом строк" виключити.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону:

подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 1 липня 2010 року
N 2399-VI