ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо вдосконалення відповідальності за незаконне
поводження із спеціальними технічними засобами
негласного отримання інформації

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів:

1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток N 51, ст. 1122):

1) у частині першій статті 15 слова "придбання або зберігання спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації" замінити словами "зберігання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації";

2) назву та абзац перший статті 195-5 викласти у такій редакції:

"Стаття 195-5. Незаконне зберігання спеціальних технічних
засобів негласного отримання інформації

Незаконне зберігання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації";

3) у частині шостій статті 259 слова "придбанням або зберіганням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації" замінити словами "зберіганням спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації";

4) у пункті 5 частини другої статті 262 слова "придбанні або зберіганні спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації" замінити словами "зберіганні спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації".

2. У статті 112 Кримінально-процесуального кодексу України ( 1001-05, 1002-05 ):

у частині другій слова та цифри "частиною 2 статті 202" виключити;

у частині четвертій цифри "202" виключити;

частину п'яту після цифр "191" доповнити цифрами "202".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 15 червня 2010 року
N 2339-VI