Документ втратив чиннiсть!

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

( Закон втратив чинність на підставі Кодексу
N 4651-VI від 13.04.20
12 )

Про внесення змін до
Кримінально-процесуального кодексу України
щодо приведення підслідності
у відповідність із компетенцією правоохоронних органів

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до статті 112 Кримінально-процесуального кодексу України ( 1001-05, 1002-05 ) такі зміни:

у частині другій цифри "265-1" виключити, а після цифр "293" доповнити цифрами "294";

частину третю після цифр "261" доповнити цифрами "265-1", а цифри "294" виключити.

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 18 травня 2010 року
N 2262-VI