Документ втратив чиннiсть!

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

( Закон втратив чинність на підставі Кодексу
N 4651-VI від 13.04.20
12 )

Про внесення змін до Кримінально-процесуального
кодек
су України щодо виїмки матеріальних
носіїв секретної інформації

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Кримінально-процесуального кодексу України ( 1001-05, 1002-05, 1003-05 ) такі зміни:

1) у частині третій статті 178 ( 1002-05 ) слова "документів, що становлять державну та/або" замінити словами "матеріальних носіїв секретної інформації та/або документів, що містять";

2) у частині другій статті 179 ( 1002-05 ) слова "документів, що містять дані, які становлять державну та/або" замінити словами "матеріальних носіїв секретної інформації та/або документів, що містять".

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 4 березня 2010 року
N 1940-VI