Документ втратив чиннiсть!

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 27 грудня 2008 р. N 1164
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 1103 від 18 грудня 2017
р.)

Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється
ступінь ризику від провадження господарської діяльності,
пов'язаної з виробництвом, випуском і реалізацією
продукції (виконанням робіт, наданням послуг), та
визначається періодичність проведення планових
заходів державного нагляду (контролю)

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1433 від 23.12.20
09 )

Відповідно до статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" ( 877-16 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов'язаної з виробництвом, випуском і реалізацією продукції (виконанням робіт, наданням послуг), та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), що додаються.

2. Державному комітетові з питань технічного регулювання та споживчої політики привести у тримісячний строк власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 грудня 2008 р. N 1164

Критерії,
за якими оцінюється ступінь ризику від провадження
господарської діяльності, пов'язаної з виробництвом,
випуском і реалізацією продукції (виконанням робіт,
наданням послуг), та визначається періодичність
проведення планових заходів державного нагляду (контролю)

1. Ці критерії застосовуються для оцінювання ступеня ризику для безпеки життя і здоров'я населення та навколишнього природного середовища від провадження суб'єктами господарювання господарської діяльності, пов'язаної з виробництвом, випуском і реалізацією продукції (виконанням робіт, наданням послуг), та визначення періодичності проведення планових заходів державного нагляду (контролю) щодо додержання ними вимог технічних регламентів, стандартів, норм і правил (крім будівельних, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних і ветеринарних норм і правил) та законодавства України щодо захисту прав споживачів під час розроблення, виробництва, випуску, зберігання, транспортування, використання, експлуатації, реалізації та утилізації продукції, в тому числі під час реалізації товарів у сфері роздрібної, оптово-роздрібної і оптової торгівлі, та продукції на підприємствах громадського харчування, а також під час надання послуг громадянам як споживачам.

2. Ступінь ризику від провадження суб'єктами господарювання господарської діяльності, пов'язаної з виробництвом, випуском і реалізацією продукції (виконанням робіт, наданням послуг), оцінюється за такими критеріями:

виробництво, випуск і реалізація продукції (виконання робіт, надання послуг), щодо якої нормативно-правовими актами та нормативними документами встановлені вимоги до забезпечення її безпеки для життя і здоров'я та навколишнього природного середовища;

складність і тривалість виробничого процесу, який застосовується під час виробництва, випуску і реалізації продукції (виконання робіт, надання послуг);

виробництво, випуск і реалізація продукції підвищеної небезпеки (отрути, отрутохімікати, вибухо- та вогненебезпечні речовини тощо);

виробництво, випуск і реалізація продукції, яка може застосовуватися не за призначенням;

введення в обіг нової споживчої продукції або періодичність оновлення виробництва різних видів (найменувань) продукції (виконання робіт, надання послуг);

кількість виявлених протягом року порушень суб'єктом господарювання вимог технічних регламентів, стандартів, норм і правил під час виробництва, випуску і реалізації продукції (виконання робіт, надання послуг), а також законодавства у сфері захисту прав споживачів під час її реалізації;

строки провадження господарської діяльності.

3. Відповідно до критеріїв оцінювання ступеня ризику від провадження господарської діяльності, пов'язаної з виробництвом, випуском і реалізацією продукції (виконанням робіт, наданням послуг), суб'єкти господарювання належать до високого, середнього та незначного ступеня ризику.

4. Державному нагляду (контролю) підлягають суб'єкти господарювання, які провадять господарську діяльність з виробництва, випуску і реалізації продукції (виконання робіт, надання послуг), види якої визначені у Державному класифікаторі продукції та послуг ДК 016-97 97, (далі - ДКПП).

5. До суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику належать суб'єкти, що провадять господарську діяльність з виробництва, випуску і реалізації продукції (виконання робіт, надання послуг), види якої визначені у ДКПП за такими кодами:

( Підпункт 1 пункту 5 виключено на підставі Постанови КМ N 1433 від 23.12.2009 )

( Підпункт 2 пункту 5 виключено на підставі Постанови КМ N 1433 від 23.12.2009 )

( Підпункт 3 пункту 5 виключено на підставі Постанови КМ N 1433 від 23.12.2009 )

4) продукція харчової промисловості та перероблення сільськогосподарських продуктів:

м'ясо, м'ясопродукти та продукти забою тварин - код 15.1;

продукція рибна - код 15.2;

продукція перероблення овочів та плодів - код 15.3;

жир тваринний та олія - код 15.4;

продукти молочні та морозиво - код 15.5;

продукція борошномельно-круп'яної промисловості та крохмалопродукти - код 15.6;

корми готові для тварин - 15.7;

продукти харчові інші - код 15.8;

напої - код 15.9;

( Абзац підпункту 4 пункту 5 виключено на підставі Постанови КМ N 1433 від 23.12.2009 )

5) вироби текстильної та швейної промисловості:

тканини текстильні* - код 17.2;

вироби з текстилю* - код 17.4;

полотна трикотажні машинного чи ручного в'язання* - код 17.6;

вироби трикотажні машинного чи ручного в'язання* - код 17.7;

одяг шкіряний* - код 18.1;

одяг робочий - код 18.21;

білизна спідня - код 18.23;

одяг дитячий трикотажний - код 18.24.11;

костюми спортивні та інші види одягу трикотажні* - код 18.24.12;

одяг дитячий з тканин - код 18.24.21;

костюми спортивні та інші види одягу з тканини* - код 18.24.22;

одяг хутряний* - код 18.30.12;

хутро штучне та вироби з нього* - код 18.30.13;

_______________

* До суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику належать суб'єкти, що провадять господарську діяльність з виробництва, випуску і реалізації продукції (виконання робіт, надання послуг) для дітей; ( Підпункт 5 пункту 5 доповнено виноскою згідно з Постановою КМ N 1433 від 23.12.2009 ) ( Підпункт 5 пункту 5 в редакції Постанови КМ N 1433 від 23.12.2009 )

6) шкіра, вироби шкіряні дорожні та шкіряне взуття:

вироби шкіряні галантерейні та дорожні* - код 19.2;

взуття* - 19.3;

_______________

* До суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику належать суб'єкти, що провадять господарську діяльність з виробництва, випуску і реалізації продукції (виконання робіт, надання послуг) для дітей; ( Підпункт 6 пункту 5 доповнено виноскою згідно з Постановою КМ N 1433 від 23.12.2009 ) ( Підпункт 6 пункту 5 в редакції Постанови КМ N 1433 від 23.12.2009 )

( Підпункт 7 пункту 5 виключено на підставі Постанови КМ N 1433 від 23.12.2009 )

8) продукція целюлозно-паперової промисловості, продукція друкована:

вироби з паперу та картону - код 21.2;

продукція друкована* - код 22.1;

_______________

* До суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику належать суб'єкти, що провадять господарську діяльність з виробництва, випуску і реалізації продукції (виконання робіт, надання послуг) для дітей; ( Підпункт 8 пункту 5 доповнено виноскою згідно з Постановою КМ N 1433 від 23.12.2009 ) ( Підпункт 8 пункту 5 в редакції Постанови КМ N 1433 від 23.12.2009 )

9) кокс, продукція нафтопереробки:

коксопродукти - код 23.1;

продукти нафтопереробки - код 23.2;

10) продукція хімічна:

продукція хімічна основна - код 24.1;

продукти агрохімічні - код 24.2;

фарби, лаки, добавки друкарських фарб - код 24.3;

мило, парфуми та засоби догляду - код 24.5;

продукти хімічні інші - код 24.6;

волокна штучні та синтетичні - 24.7;

( Підпункт 11 пункту 5 виключено на підставі Постанови КМ N 1433 від 23.12.2009 )

( Підпункт 12 пункту 5 виключено на підставі Постанови КМ N 1433 від 23.12.2009 )

( Підпункт 13 пункту 5 виключено на підставі Постанови КМ N 1433 від 23.12.2009 )

( Підпункт 14 пункту 5 виключено на підставі Постанови КМ N 1433 від 23.12.2009 )

15) устаткування електричне та електронне:

апаратура для трансляції та ретрансляції передач - код 32.2;

устаткування медичне, хірургічне та ортопедичне - код 33.1;

апаратура контрольно-вимірювальна - код 33.2; ( Підпункт 15 пункту 5 в редакції Постанови КМ N 1433 від 23.12.2009 )

( Підпункт 16 пункту 5 виключено на підставі Постанови КМ N 1433 від 23.12.2009 )

17) продукція промислова інша:

меблі - код 36.1;

( Абзац третій підпункту 17 пункту 5 виключено на підставі Постанови КМ N 1433 від 23.12.2009 )

вироби спортивні - код 36.3;

ігри та іграшки - код 36.4.

( Підпункт 18 пункту 5 виключено на підставі Постанови КМ N 1433 від 23.12.2009 )

( Підпункт 19 пункту 5 виключено на підставі Постанови КМ N 1433 від 23.12.2009 )

( Підпункт 20 пункту 5 виключено на підставі Постанови КМ N 1433 від 23.12.2009 )

( Підпункт 21 пункту 5 виключено на підставі Постанови КМ N 1433 від 23.12.2009 )

6. До суб'єктів господарювання із середнім ступенем ризику належать суб'єкти, що провадять господарську діяльність з виробництва, випуску і реалізації продукції (виконання робіт, надання послуг), види якої визначені у ДКПП ( за такими кодами:

1) продукція промислова інша:

( Абзац другий підпункту 1 пункту 6 виключено на підставі Постанови КМ N 1433 від 23.12.2009 )

продукція обробки металевих відходів - код 37.1;

продукція обробки неметалевих відходів - код 37.2;

2) продукція добувної промисловості:

сіль - код 14.4; ( Підпункт 2 пункту 6 в редакції Постанови КМ N 1433 від 23.12.2009 )

3) деревина та вироби з неї:

деревина пиляна, стругана чи просочена - код 20.1;

панелі дерев'яні - код 20.2;

вироби столярні та теслярські - код 20.3;

тара дерев'яна - код 20.4;

вироби з деревини інші, вироби з корку, вироби плетені - код 20.5; ( Підпункт 3 пункту 6 в редакції Постанови КМ N 1433 від 23.12.2009 )

4) вироби гумові та пластмасові код 25.1 і 25.2; ( Пункт 6 доповнено підпунктом 4 згідно з Постановою КМ N 1433 від 23.12.2009 )

5) вироби мінеральні неметалеві інші:

черепиця та плитка керамічна - код 26.3;

цегла, блоки та будівельні вироби з випаленої глини - код 26.4;

цемент, вапно та гіпс будівельний - код 26.5;

вироби з бетону будівельні - код 26.6;

вироби з каменю - код 26.7;

вироби мінеральні різні - код 26.8; ( Пункт 6 доповнено підпунктом 5 згідно з Постановою КМ N 1433 від 23.12.2009 )

6) устаткування транспортне:

корпуси та причепи автомобілів - 34.2. ( Пункт 6 доповнено підпунктом 6 згідно з Постановою КМ N 1433 від 23.12.2009 )

7. До суб'єктів господарювання з незначним ступенем ризику належать суб'єкти, що провадять господарську діяльність з виробництва, випуску і реалізації продукції (виконання робіт, надання послуг), види якої визначені у ДКПП за такими кодами:

1) метали основні та металеві вироби, виготовлені заводським способом: продукція чорної металургії - код 27.1;

труби та трубопроводи - код 27.2;

вироби перероблення сталі - код 27.3;

метали кольорові - код 27.4;

литво - код 27.5;

конструкції металеві для будівництва - код 28.1;

котли нагрівальні - код 28.3;

вироби ножові, інструменти та вироби металеві загального призначення - код 28.6;

вироби металеві інші - код 28.7; ( Підпункт 1 пункту 7 в редакції Постанови КМ N 1433 від 23.12.2009 )

2) машини та устаткування:

устаткування механічне - код 29.1;

машини загального призначення - код 29.2;

машини сільськогосподарські - код 29.3;

верстати - код 29.4;

машини та устаткування для металургійної промисловості - код 29.5;

прилади побутові - 29.7; ( Підпункт 2 пункту 7 в редакції Постанови КМ N 1433 від 23.12.2009 )

3) устаткування електричне та електронне:

машини конторські та електронно-обчислювальні - код 30.0;

двигуни, генератори та трансформатори - код 31.1;

апаратура електророзподільна та контрольна - код 31.2;

провід та кабель ізольований - код 31.3;

акумулятори та батареї електричні - код 31.4;

лампи електричні та устаткування освітлювальне - код 31.5;

устаткування електричне інше - код 31.6;

компоненти електронні - код 32.1;

апаратура приймальна, записувальна та для відтворювання звуку і зображення - код 32.3;

устаткування для керування технологічними процесами автоматизоване - код 33.3;

устаткування оптичне та фотографічне - код 33.4; ( Пункт 7 доповнено підпунктом 3 згідно з Постановою КМ N 1433 від 23.12.2009 )

4) устаткування транспортне:

автомобілі - код 34.1;

устаткування автомобільне - 34.3;

продукція суднобудування - код 35.1;

локомотиви залізничні, трамвайні та рейковий рухомий склад - код 35.2;

мотоцикли та велосипеди - код 35.4;

устаткування транспортне, не введене в інші угруповання - код 35.5. ( Пункт 7 доповнено підпунктом 4 згідно з Постановою КМ N 1433 від 23.12.2009 )

8. Планові заходи державного нагляду (контролю) за господарською діяльністю, пов'язаною з виробництвом, випуском і реалізацією продукції (виконанням робіт, наданням послуг), суб'єктів господарювання здійснюються в установленому порядку з такою періодичністю:

з високим ступенем ризику - не частіше ніж один раз на рік;

з середнім ступенем ризику - не частіше ніж один раз на два роки;

з незначним ступенем ризику - не частіше ніж один раз на три роки.