Документ втратив чиннiсть!

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 12 листопада 1997 р. N 1260
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 656 від 19.08.20
15)

Про документи про освіту та вчені звання

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 615 від 19.04.
99
N 562 від 28.03.20
00
N 300 від 28.03.20
01
N 979 від 09.08.20
01
N 419 від 31.03.20
04
N 66 від 04.02.20
09
N 265 від 02.03.20
10 )

Відповідно до Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити перелік і зразки документів про освіту та вчені звання, що додаються.

2. Установити, що:

бланки документів про освіту та вчені звання є документами суворої звітності, крім бланків академічної довідки, Похвального листа, Похвальної грамоти; ( Абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно Постановою КМ N 419 від 31.03.2004 )

додаток до диплома про вищу освіту європейського зразка (DIPLOMA SUPPLEMENT) видається випускникам вищих навчальних закладів за формою, затвердженою Європейською Комісією, Радою Європи і UNESCO/CEPES, у порядку, визначеному Міністерством освіти і науки; ( Пункт 2 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 265 від 02.03.2010 )

документи про освіту, що виготовляються на основі фотокомп'ютерних технологій, видаються випускникам, що закінчили повний курс навчання у державних навчальних закладах та закладах освіти недержавної форми власності, акредитованих у порядку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 12 лютого 1996 р. N 200 "Про ліцензування, атестацію та акредитацію закладів освіти (ЗП України, 1996 р., N 7, ст. 216); ( Абзац пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 562 від 28.03.2000 )

особам, які під час навчання у професійно-технічних навчальних закладах другого атестаційного рівня та вищих навчальних закладах I - II рівнів акредитації одержали повну загальну середню освіту, можуть видаватися за їх бажанням також атестати про повну загальну середню освіту; ( Абзац пункту 2 в редакції Постанови КМ N 562 від 28.03.2000 )

випускникам закладів освіти, що направляються для роботи на морському транспорті, видаються дипломи українською і англійською мовами;

виготовлення документів про освіту та вчені звання здійснюється відповідно за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, а також власних (спеціальних) коштів навчальних закладів. ( Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 562 від 28.03.2000 )

При цьому вартість виготовлення документів про освіту та вчені звання не повинна перевищувати двох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. ( Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 562 від 28.03.2000; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 66 від 04.02.2009 )

3. Міністерству освіти:

затвердити у двомісячний термін описи документів про освіту та вчені звання і визначити порядок їх видачі та обліку;

( Абзац третій пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ N 562 від 28.03.2000 )

затвердити графік переходу закладів освіти на видачу документів про освіту нових зразків, погодивши їх у відповідних випадках з міністерствами та іншими органами виконавчої влади, які мають у своєму підпорядкуванні заклади освіти;

розробити і затвердити порядок списання документів про освіту старих зразків, що залишилися невикористаними;

разом з Міністерством закордонних справ визначити порядок визнання і встановлення еквівалентності документів про освіту та вчені звання іноземних держав.

4. Установити, що документи про освіту та вчені звання, видані раніше уповноваженими закладами освіти та органами виконавчої влади, є дійсними й обміну не підлягають.

5. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 17 грудня 1993 р. N 1058 "Про затвердження переліку і зразків документів про освіту та вчені звання в Україні";

постанову Кабінету Міністрів України від 29 червня 1996 р. N 704 "Про підвищення захисту документів про освіту" (ЗП України, 1996 р. N 14, ст. 388);

постанову Кабінету Міністрів України від 16 квітня 1997 р. N 354 "Про внесення змін і доповнень до переліку і зразків документів про освіту та вчені звання в Україні, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17 грудня 1993 р. N 1058".

Перший віце-прем'єр-міністр України А.Голубченко

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 листопада 1997 р. N 1260

Перелік
документів про освіту і вчені звання в Україні

Свідоцтво про базову загальну середню освіту

Свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою

Додаток до свідоцтва про базову загальну середню освіту

Свідоцтво про закінчення спеціальної загальноосвітньої школи (для дітей, що мають вади у фізичному чи розумовому розвитку)

Атестат про повну загальну середню освіту

Атестат з відзнакою про повну загальну середню освіту (для випускників, нагороджених срібною медаллю "За досягнення у навчанні")

Атестат з відзнакою про повну загальну середню освіту (для випускників, нагороджених золотою медаллю "За високі досягнення у навчанні")

Додаток до атестата про повну загальну середню освіту

Похвальний лист

Похвальна грамота

Диплом кваліфікованого робітника

Диплом кваліфікованого робітника з відзнакою

Додаток до диплома кваліфікованого робітника

Диплом молодшого спеціаліста

Диплом молодшого спеціаліста з відзнакою

Диплом молодшого спеціаліста (для іноземних громадян, які закінчили вищий заклад освіти України)

Диплом молодшого спеціаліста з відзнакою (для іноземних громадян, які закінчили вищий заклад освіти України)

Диплом молодшого спеціаліста (про перепідготовку без присвоєння кваліфікації)

Диплом молодшого спеціаліста (про перепідготовку з присвоєнням кваліфікації)

Диплом бакалавра

Диплом бакалавра з відзнакою

Диплом бакалавра (для іноземних громадян, які закінчили вищий заклад освіти України)

Диплом бакалавра з відзнакою (для іноземних громадян, які закінчили вищий заклад освіти України)

Диплом спеціаліста

Диплом спеціаліста з відзнакою

Диплом спеціаліста (для іноземних громадян, які закінчили вищий заклад освіти України)

Диплом спеціаліста з відзнакою (для іноземних громадян, які закінчили вищий заклад освіти України)

Диплом спеціаліста (про перепідготовку без присвоєння кваліфікації)

Диплом спеціаліста (про перепідготовку з присвоєнням кваліфікації)

Диплом магістра

Диплом магістра з відзнакою

Диплом магістра (для іноземних громадян, які закінчили вищий заклад освіти України)

Диплом магістра з відзнакою (для іноземних громадян, які закінчили вищий заклад освіти України)

Додаток до диплома про вищу освіту

Додаток до диплома про вищу освіту європейського зразка (DIPLOMA SUPPLEMENT)

Академічна довідка

Свідоцтво про підвищення кваліфікації

Свідоцтво про закінчення аспірантури

Свідоцтво про закінчення докторантури

Атестат доцента

Атестат професора

Свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації

Додаток до свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації

Диплом кваліфікованого робітника (випускникам, які направляються для роботи на морському (річковому) транспорті)

Диплом кваліфікованого робітника з відзнакою (випускникам, які направляються для роботи на морському (річковому) транспорті)

Свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації (випускникам, які направляються для роботи на морському (річковому) транспорті)

Додаток до свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації (для водіїв транспортних засобів)

( Перелік із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 562 від 28.03.2000, N 979 від 09.08.2001, N 419 від 31.03.2004, N 265 від 02.03.2010 )

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 листопада 1997 р. N 1260

Зразок 

   Державний Герб          СВІДОЦТВО
__N 00000000
УКРАЇНА
______________________________________
(прізвище,
______________________________________
ім'я, по батькові)

      СВІДОЦТВО    закінчи___ у 199__ році
про базову загальну ______________________________________
середню освіту (повна назва середнього
______________________________________
закладу освіти)

                 Директор

                  МП
"__"__________199__ р.

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 листопада 1997 р. N 1260

Зразок 

   Державний Герб          СВІДОЦТВО
з відзнакою
УКРАЇНА __ N 00000000

              ______________________________________
(прізвище,
______________________________________
ім'я, по батькові)

      СВІДОЦТВО    закінчи___ у 199__ році
про базову загальну ______________________________________
середню освіту (повна назва середнього
______________________________________
закладу освіти)

                 Директор

                  МП

"__"__________199__ р.

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 листопада 1997 р. N 1260

Зразок 

  ДОДАТОК ДО СВІДОЦТВА      Пройш__  державну   підсумкову
про базову загальну середню атестацію з таких предметів:
освіту

  ____N_________         назва предмета     бал
(без свідоцтва не дійсний) ________________ _____________
_________________________________ ________________ _____________
(прізвище, ім'я, по батькові) ________________ _____________
_________________________________ ________________ _____________
_________________________________ ________________ _____________
________________ _____________
закінчи__ у 200_ році
_________________________________ Успішно засвої__ програму
(повна назва навчального закладу) факультативних курсів:
_________________________________ _________________________________
_________________________________ (назва)
_________________________________ _________________________________
_________________________________
з такими балами: _________________________________
_________________________________
назва предмета бал За високі досягнення у навчанні
_______________ ___________ одержа__
_______________ ___________ _________________________________
_______________ ___________
_______________ ___________ За особливі досягнення у вивченні
_______________ ___________ ______________нагороджен__
_______________ ___________ Похвальною грамотою
_______________ ___________
_______________ ___________ Директор ________________________
_______________ ___________ МП
_______________ ___________ "___" ____________ 200_р.
_______________ ___________
_______________ ___________ Реєстраційний номер______________

( Додаток до Свідоцтва в редакції Постанови КМ N 300 від 28.03.2001 )

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 листопада 1997 р. N 1260

Зразок 

   Державний Герб          СВІДОЦТВО
про закінчення спеціальної
УКРАЇНА загальноосвітньої школи
__N 00000000

              ______________________________________
(прізвище,
______________________________________
СВІДОЦТВО ім'я, по батькові)
про закінчення спеціальної
загальноосвітньої школи закінчи___ у 199__ році _____ класів
______________________________________
(повна назва спеціального
______________________________________
закладу освіти)
______________________________________

              і вияви__ такі знання:

  Назва предмета   Оцінка   Пройш___ соціально-педагогічну
_____________________ ___________ реабілітацію з: ______________
_____________________ ___________ ______________________________
_____________________ ___________ ______________________________
_____________________ ___________ ______________________________
_____________________ ___________ ______________________________
_____________________ ___________ ______________________________
_____________________ ___________ ______________________________
_____________________ ___________
_____________________ ___________ Директор
_____________________ ___________
_____________________ ___________ МП
_____________________ ___________ "__" ___________ 199_ р.
_____________________ ___________
Реєстраційний номер ________

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 листопада 1997 р. N 1260

Зразок 

   Державний Герб           АТЕСТАТ

    УКРАЇНА            __ N 00000000

              ______________________________________
(прізвище,
______________________________________
АТЕСТАТ ім'я, по батькові)
про повну загальну середню
освіту закінчи___ у 199__ році
______________________________________
(повна назва середнього закладу
______________________________________
освіти)

                 Директор

                  МП

"___"__________199__ р.

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 листопада 1997 р. N 1260

Зразок 

    Державний Герб            АТЕСТАТ

                    ______ N 00000000
УКРАЇНА
________________________________
(прізвище,
________________________________
ім'я, по батькові)
АТЕСТАТ
з відзнакою про повну закінчи __ у 200_ році
загальну середню освіту
________________________________
(повна назва загальноосвітнього
________________________________
навчального закладу)

                 і нагороджен __ срібною медаллю

                  "За досягнення у навчанні"

                  Директор

                        МП

"___" ________________ 200 __ р.

( Зразок в редакції Постанови КМ N 419 від 31.03.2004 )

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 листопада 1997 р. N 1260

Зразок 

    Державний Герб            АТЕСТАТ

                    ______ N 00000000
УКРАЇНА
________________________________
(прізвище,
________________________________
ім'я, по батькові)
АТЕСТАТ
з відзнакою про повну закінчи __ у 200_ році
загальну середню освіту
________________________________
(повна назва загальноосвітнього
________________________________
навчального закладу)

                 і нагороджен __ золотою медаллю

                "За високі досягнення у навчанні"

                  Директор

                        МП

"___" ________________ 200 __ р.

( Зразок в редакції Постанови КМ N 419 від 31.03.2004 )

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 листопада 1997 р. N 1260

Зразок 

  ДОДАТОК ДО АТЕСТАТА       Пройш__  державну   підсумкову
про повну загальну середню атестацію з таких предметів:
освіту

  ____N_________         назва предмета     бал
(без атестата не дійсний) ________________ _____________
_________________________________ ________________ _____________
(прізвище, ім'я, по батькові) ________________ _____________
_________________________________ ________________ _____________
_________________________________ ________________ _____________
________________ _____________
закінчи__ у 200_ році
_________________________________ Успішно засвої__ програму
(повна назва навчального закладу) факультативних курсів:
_________________________________ _________________________________
_________________________________ (назва)
_________________________________ _________________________________
_________________________________
_________________________________
з такими балами: _________________________________

назва предмета бал За ________________ досягнення у
_______________ ___________ навчанні нагороджен__
_______________ ___________ __________________ медаллю
_______________ ___________
_______________ ___________ За особливі досягнення у
_______________ ___________ вивченні_________________________
_______________ ___________ нагороджен__ Похвальною
_______________ ___________ грамотою
_______________ ___________ Директор ________________________
_______________ ___________ МП
_______________ ___________ "___" ____________ 200_р.
_______________ ___________
_______________ ___________ Реєстраційний номер______________

( Додаток до Атестата в редакції Постанови КМ N 300 від 28.03.2001 )

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 листопада 1997 р. N 1260

Зразок 

             Державний Герб

               УКРАЇНА

          Міністерство освіти і науки

             ПОХВАЛЬНИЙ ЛИСТ

Виданий___________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

уч________ ___ класу__________________________________________
(повна назва навчального закладу)
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

ЗА ВИСОКІ ДОСЯГНЕННЯ У НАВЧАННІ

Директор _______________________

МП
N__________ "___" _________200_ р.

( Похвальний Лист в редакції Постанови КМ N 300 від 28.03.2001 )

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 листопада 1997 р. N 1260

Зразок 

             Державний Герб

               УКРАЇНА

          Міністерство освіти і науки

            ПОХВАЛЬНА ГРАМОТА

Нагороджен__ _____________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

як__ закінчи__ у 200__ році

__________________________________________________________________
(повна назва навчального закладу)
__________________________________________________________________

ЗА ОСОБЛИВІ ДОСЯГНЕННЯ У ВИВЧЕННІ
__________________________________________________________________
(назва предмета)
__________________________________________________________________

Директор _______________________

МП

N _____ "____" __________ 200___ р.

( Похвальна Грамота в редакції Постанови КМ N 300 від 28.03.2001 )

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 листопада 1997 р. N 1260

Зразок 

                        ДИПЛОМ
_____N 0000000

     Державний Герб      ________________________________
УКРАЇНА (прізвище,
________________________________
ім'я та по батькові)

                 закінчи__ у 200_ році
ДИПЛОМ ________________________________
кваліфікованого робітника (назва професійно-технічного
________________________________
навчального закладу)
________________________________

                 і здобу__ професію _____________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

                 Директор

                             МП

                 "___"_______200_ р.

( Диплом в редакції Постанови КМ N 979 від 09.08.2001 )

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 листопада 1997 р. N 1260

Зразок 

                        ДИПЛОМ
з відзнакою
_____N 0000000

     Державний Герб      ________________________________
УКРАЇНА (прізвище,
________________________________
ім'я та по батькові)

                 закінчи__ у 200_ році
ДИПЛОМ ________________________________
кваліфікованого робітника (назва професійно-технічного
________________________________
навчального закладу)
________________________________

і здобу__ професію _____________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

                 Директор

                             МП

                 "___"_______200_ р.

( Диплом в редакції Постанови КМ N 979 від 09.08.2001 )

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 листопада 1997 р. N 1260

Зразок 

      ДОДАТОК
ДО ДИПЛОМА
кваліфікованого робітника Рішенням державної
___ N _____________________ кваліфікаційної комісії від
"___"_______200_ р. йому (їй)
(без диплома не дійсний) присвоєно кваліфікацію _________
(розряд,
________________________________ ________________________________
(прізвище, клас, категорія)
________________________________ ________________________________
ім'я та по батькові)
Голова державної
навча___ з "___"_______ 200_ р. кваліфікаційної комісії

по "___"_______200_ р. Керівник
(навчального закладу,
у ______________________________ підприємства, організації)
(назва професійно-технічного
________________________________ МП
навчального закладу)
________________________________ "___"_______200_ р.

за професією ___________________ Реєстраційний номер ____________
________________________________
________________________________

і одержа__ такі оцінки з
навчальних предметів:

назва предмета оцінка
(навчального (навчальний
курсу) час)
_________________ ____________
_________________ ____________
_________________ ____________
_________________ ____________
_________________ ____________
_________________ ____________
_________________ ____________
_________________ ____________
_________________ ____________
_________________ ____________

( Додаток до диплома в редакції Постанови КМ N 979 від 09.08.2001 )

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 листопада 1997 р. N 1260

Зразок 

   Державний Герб           ДИПЛОМ

    УКРАЇНА           __ N 00000000

              ______________________________________
(прізвище,
______________________________________
ДИПЛОМ ім'я, по батькові)
молодшого спеціаліста
закінчи___ у 199__ році
______________________________________
(повна назва вищого закладу
______________________________________
освіти)

за спеціальністю______________________

______________________________________

і здобу__ кваліфікацію
______________________________________
______________________________________

                 Директор

                  МП

              "___"__________199__ р.

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 листопада 1997 р. N 1260

Зразок 

   Державний Герб           ДИПЛОМ
з відзнакою
УКРАЇНА __ N 00000000

              ______________________________________
(прізвище,
______________________________________
ДИПЛОМ ім'я, по батькові)
молодшого спеціаліста
закінчи___ у 199__ році
______________________________________
(повна назва вищого закладу
______________________________________
освіти)
за спеціальністю______________________

______________________________________

              і здобу__ кваліфікацію
______________________________________
______________________________________

                 Директор

                  МП

              "___"__________199__ р.

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 листопада 1997 р. N 1260

Зразок 

     ДИПЛОМ          JUNIOR SPECIALIST
МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА DIPLOMA
___N 00000000 ___N 00000000

_____________________________ ____________________________________
(прізвище, (Famіly name)
_____________________________ ____________________________________
ім'я, по батькові) (Gіven name(s)

закінчи__ у 199_ році________ іn 199_ completed the full course of
_____________________________ ____________________________________
(повна назва вищого закладу (Name of іnstіtutіon)
_____________________________ ____________________________________
освіти)
за спеціальністю_____________ havіng specіalіzed іn ______________
_____________________________ ____________________________________
_____________________________ ____________________________________

Рішенням державної екзамена- By the decіsіon of State Examіnatіon
ційної комісії йому/їй при- Commіssіon he/she has been awarded
своєно кваліфікацію the qualіfіcatіon
_____________________________ ____________________________________
_____________________________ ____________________________________


Голова державної Chaіrman of State Examіnatіon
екзаменаційної комісії Commіssіon

МП Ректор (Seal) Rector

Місто______________ Cіty______________

"___"_________199_ р. __________199_

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 листопада 1997 р. N 1260

Зразок 

     ДИПЛОМ          JUNIOR SPECIALIST
МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА DIPLOMA
з відзнакою wіth honours
___N 00000000 ___N 00000000

_____________________________ ____________________________________
(прізвище, (Famіly name)
_____________________________ ____________________________________
ім'я, по батькові) (Gіven name(s)

закінчи__ у 199_ році________ іn 199_ completed the full course of
_____________________________ ____________________________________
(повна назва вищого закладу (Name of іnstіtutіon)
_____________________________ ____________________________________
освіти)
за спеціальністю_____________ havіng specіalіzed іn ______________
_____________________________ ____________________________________
_____________________________ ____________________________________

Рішенням державної екзамена- By the decіsіon of State Examіnatіon
ційної комісії йому/їй при- Commіssіon he/she has been awarded
своєно кваліфікацію the qualіfіcatіon
_____________________________ ____________________________________
_____________________________ ____________________________________


Голова державної Chaіrman of State Examіnatіon
екзаменаційної комісії Commіssіon

МП Ректор (Seal) Rector

Місто______________ Cіty______________

"___"_________199_ р. __________199_

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 листопада 1997 р. N 1260

Зразок 

   Державний Герб            ДИПЛОМ
про перепідготовку
УКРАЇНА __ N 000000

              ______________________________________
(прізвище,
______________________________________
ДИПЛОМ ім'я, по батькові)
молодшого спеціаліста закінчи____ факультет перепідготовки
_______________________________________
(повна назва закладу освіти)

              Рішенням______________________________
комісії від "__"_______199_ р.
встановлено, що він/вона пройш___
перепідготовку за спеціальністю
______________________________________
______________________________________

                       Голова
комісії

                 МП     Ректор (директор)

              Місто_________________

              "___"_________199_ р.

              Реєстраційний номер _________

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 листопада 1997 р. N 1260

Зразок 

   Державний Герб           ДИПЛОМ
про перепідготовку
УКРАЇНА __ N 000000

              ______________________________________
(прізвище,
______________________________________
ДИПЛОМ ім'я, по батькові)
молодшого спеціаліста закінчи__ факультет___________________
______________________________________
(повна назва закладу освіти)
за спеціальністю______________________
______________________________________

              Рішенням державної кваліфікаційної
комісії від "__"_______199_ р. йому/їй
присвоєно кваліфікацію_________________
______________________________________

                  Голова державної
кваліфікаційної комісії

               МП  Ректор (директор)

              Місто_________________

              "___"_________199_ р.

              Реєстраційний номер _________

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 листопада 1997 р. N 1260

Зразок 

   Державний Герб           ДИПЛОМ

    УКРАЇНА           __ N 00000000

              ______________________________________
(прізвище,
______________________________________
ДИПЛОМ ім'я, по батькові)
бакалавра
закінчи___ у 199__ році
______________________________________
(повна назва вищого закладу освіти)
_______________________________________
і отрима_ базову вищу освіту за
напрямом підготовки
______________________________________
______________________________________
та здобу_ кваліфікацію бакалавра
______________________________________

                 Ректор (директор)

                  МП

              "___"__________199__ р.

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 листопада 1997 р. N 1260

Зразок 

   Державний Герб           ДИПЛОМ
з відзнакою
УКРАЇНА __ N 00000000

              ______________________________________
(прізвище,
______________________________________
ДИПЛОМ ім'я, по батькові)
бакалавра
закінчи___ у 199__ році
______________________________________
(повна назва вищого закладу освіти)
_______________________________________
і отрима_ базову вищу освіту за
напрямом підготовки
______________________________________
______________________________________
та здобу_ кваліфікацію бакалавра
______________________________________

                 Ректор (директор)

                  МП

              "___"__________199__ р.

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 листопада 1997 р. N 1260

Зразок 

  ДИПЛОМ БАКАЛАВРА         BACHELOR DIPLOMA
___N 00000000 ___N 00000000

_____________________________ __________________________________
(прізвище, (Famіly name)
_____________________________ __________________________________
ім'я, по батькові) (Gіven name(s)
закінчи__ у 199_ році________ іn l99_ completed the full course of
_____________________________ __________________________________
(повна назва вищого (Name of іnstіtutіon)
_____________________________ __________________________________
закладу освіти)
за напрямом підготовки_______ havіng specіalіzed іn ____________
_____________________________ __________________________________
_____________________________ __________________________________

Рішенням державної екзамена- By the decіsіon of State Examіna-
ційної комісії йому/їй при- tіon Commіssіon he/she has been
своєно кваліфікацію бакалавра awarded the qualіfіcatіon of Bache-
_____________________________ lor ______________________________
_____________________________ __________________________________


Голова державної Chaіrman of State Examіnatіon
екзаменаційної комісії Commіssіon

МП Ректор (Seal) Rector

Місто________________ Cіty________________

"___"_________199_ р. __________199_

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 листопада 1997 р. N 1260

Зразок 

  ДИПЛОМ БАКАЛАВРА         BACHELOR DIPLOMA
з відзнакою wіth honours

  ___N 00000000           ___N 00000000

_____________________________ __________________________________
(прізвище, (Famіle name)
_____________________________ __________________________________
ім'я, по батькові) (Gіven name(s)
закінчи__ у 199_ році________ іn l99_ completed the full course of
_____________________________ __________________________________
(повна назва вищого (Name of іnstіtutіon)
_____________________________ __________________________________
закладу освіти)
за напрямом підготовки_______ havіng specіalіzed іn ____________
_____________________________ __________________________________
_____________________________ __________________________________

Рішенням державної екзамена- By the decіsіon of State Examіna-
ційної комісії йому/їй при- tіon Commіssіon he/she has been
cвоєно кваліфікацію бакалавра awarded the qualіfіcatіon of Bache-
_____________________________ lor ______________________________
_____________________________ __________________________________


Голова державної Chaіrman of State Examіnatіon
екзаменаційної комісії Commіssіon

МП Ректор (Seal) Rector

Місто________________ Cіty________________

"___"_________199_ р. __________199_

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 листопада 1997 р. N 1260

Зразок 

   Державний Герб           ДИПЛОМ

    УКРАЇНА           __ N 00000000

              ______________________________________
(прізвище,
______________________________________
ДИПЛОМ ім'я, по батькові)
спеціаліста
закінчи___ у 199__ році
______________________________________
(повна назва вищого закладу освіти)
______________________________________
і отрима_ повну вищу освіту за
спеціальністю
______________________________________
______________________________________
та здобу_ кваліфікацію _______________
______________________________________
______________________________________

                 Ректор

                  МП

              "___"__________199__ р.

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 листопада 1997 р. N 1260

Зразок 

   Державний Герб           ДИПЛОМ
з відзнакою
УКРАЇНА __ N 00000000

              ______________________________________
(прізвище,
______________________________________
ДИПЛОМ ім'я, по батькові)
спеціаліста
закінчи___ у 199__ році
______________________________________
(повна назва вищого закладу освіти)
______________________________________

              і отрима_ повну вищу освіту за
спеціальністю
______________________________________
______________________________________
та здобу_ кваліфікацію _______________
______________________________________
______________________________________

                 Ректор

                  МП

              "___"__________199__ р.

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 листопада 1997 р. N 1260

Зразок 

  ДИПЛОМ СПЕЦІАЛІСТА        SPECIALIST DIPLOMA

   ___N 00000000           ___N 00000000

_____________________________ __________________________________
(прізвище, (Famіly name)
_____________________________ __________________________________
ім'я, по батькові) (Gіven name(s)
закінчи__ у 199_ році________ іn l99_ completed the full course of
_____________________________ __________________________________
(повна назва вищого (Name of іnstіtutіon)
_____________________________ __________________________________
закладу освіти)
за спеціальністю ____________ havіng specіalіzed іn ____________
_____________________________ __________________________________
_____________________________ __________________________________

Рішенням державної екзамена- By the decіsіon of State Examіna-
ційної комісії йому/їй при- tіon Commіssіon he/she has been
своєно кваліфікацію awarded the qualіfіcatіon
_____________________________ __________________________________
_____________________________ __________________________________

   Голова державної       Chaіrman of State Examіnatіon
екзаменаційної комісії Commіssіon

МП Ректор (Seal) Rector

Місто________________ Cіty________________

"___"_________199_ р. __________199_

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 листопада 1997 р. N 1260

Зразок 

  ДИПЛОМ СПЕЦІАЛІСТА        SPECIALIST DIPLOMA
з відзнакою wіth honours

   ___N 00000000          ___N 00000000

_____________________________ __________________________________
(прізвище, (Famіly name)
_____________________________ __________________________________
ім'я, по батькові) (Gіven name(s)
закінчи__ у 199_ році________ іn l99_ completed the full course of
_____________________________ __________________________________
(повна назва вищого (Name of іnstіtutіon)
_____________________________ __________________________________
закладу освіти)
за спеціальністю ____________ havіng specіalіzed іn ____________
_____________________________ __________________________________
_____________________________ __________________________________

Рішенням державної екзамена- By the decіsіon of State Examіna-
ційної комісії йому/їй при- tіon Commіssіon he/she has been
своєно кваліфікацію awarded the qualіfіcatіon
_____________________________ __________________________________
_____________________________ __________________________________


Голова державної Chaіrman of State Examіnatіon
екзаменаційної комісії Commіssіon

МП Ректор (Seal) Rector

Місто________________ Cіty________________

"___"_________199_ р. __________199_

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 листопада 1997 р. N 1260

Зразок 

   Державний Герб             ДИПЛОМ
про перепідготовку
УКРАЇНА __ N 000000

              ______________________________________
(прізвище,
______________________________________
ДИПЛОМ ім'я, по батькові)
спеціаліста закінчи__ факультет___________________
______________________________________
______________________________________
(повна назва закладу освіти)

Рішенням _____________________________
комісії від "__"_______199_ р.
встановлено, що він/вона пройш__
перепідготовку за спеціальністю
______________________________________
______________________________________

                  Голова комісії

               МП  Ректор (директор)

              Місто_________________

              "___"_________199_ р.

              Реєстраційний номер _________

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 листопада 1997 р. N 1260

Зразок 

   Державний Герб            ДИПЛОМ
про перепідготовку
УКРАЇНА __ N 000000

              ______________________________________
(прізвище,
______________________________________
ДИПЛОМ ім'я, по батькові)
спеціаліста закінчи__ факультет___________________
______________________________________
(повна назва вищого закладу освіти)

              Рішенням державної кваліфікаційної
комісії від "__"_______199_ р. йому/їй
присвоєно кваліфікацію
______________________________________
______________________________________
______________________________________

                  Голова державної
кваліфікаційної комісії

               МП  Ректор (директор)

              Місто_________________

              "___"_________199_ р.

              Реєстраційний номер _________

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 листопада 1997 р. N 1260

Зразок 

   Державний Герб            ДИПЛОМ

    УКРАЇНА            __ N 00000000

              ______________________________________
(прізвище,
______________________________________
ДИПЛОМ ім'я, по батькові)
магістра
закінчи___ у 199__ році
______________________________________
(повна назва вищого закладу освіти)
______________________________________

              і отрима_ повну вищу освіту за
спеціальністю ________________________
______________________________________
та здобу_ кваліфікацію _______________
______________________________________

                 Ректор

                  МП

              "___"__________199__ р.

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 листопада 1997 р. N 1260

Зразок 

   Державний Герб            ДИПЛОМ
з відзнакою
УКРАЇНА __ N 00000000

              ______________________________________
(прізвище,
______________________________________
ДИПЛОМ ім'я, по батькові)
магістра
закінчи___ у 199__ році
______________________________________
(повна назва вищого закладу освіти)
______________________________________
і отрима_ повну вищу освіту за
спеціальністю ________________________
______________________________________
та здобу_ кваліфікацію _______________
______________________________________

                 Ректор

                  МП

              "___"__________199__ р.

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 листопада 1997 р. N 1260

Зразок 

  ДИПЛОМ МАГІСТРА          MASTER DIPLOMA
___N 00000000 ___N 00000000

_____________________________ __________________________________
(прізвище, (Famіly name)
_____________________________ __________________________________
ім'я, по батькові) (Gіven name(s)
закінчи__ у 199_ році________ іn l99_ completed the full course of
_____________________________ __________________________________
(повна назва вищого (Name of іnstіtutіon)
_____________________________ __________________________________
закладу освіти)
за спеціальністю_____________ havіng specіalіzed іn ____________
_____________________________ __________________________________
_____________________________ __________________________________

Рішенням державної екзамена- By the decіsіon of State Examіna-
ційної комісії йому/їй при- tіon Commіssіon he/she has been
своєно кваліфікацію магістра awarded the qualіfіcatіon of Mas-
_____________________________ ter ______________________________
_____________________________ __________________________________

   Голова державної       Chaіrman of State Examіnatіon
екзаменаційної комісії Commіssіon

МП Ректор (Seal) Rector

Місто________________ Cіty________________

"___"_________199_ р. __________199_

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 листопада 1997 р. N 1260

Зразок 

   ДИПЛОМ МАГІСТРА          MASTER DIPLOMA
з відзнакою wіth honours
___N 00000000 ___N 00000000

_____________________________ __________________________________
(прізвище, (Famіly name)
_____________________________ __________________________________
ім'я, по батькові) (Gіven name(s)
закінчи__ у 199_ році________ іn l99_ completed the full course of
_____________________________ __________________________________
(повна назва вищого (Name of іnstіtutіon)
_____________________________ __________________________________
закладу освіти)
за спеціальністю_____________ havіng specіalіzed іn ____________
_____________________________ __________________________________
_____________________________ __________________________________

Рішенням державної екзамена- By the decіsіon of State Examіna-
ційної комісії йому/їй при- tіon Commіssіon he/she has been
своєно кваліфікацію магістра awarded the qualіfіcatіon of Mas-
_____________________________ ter ______________________________
_____________________________ __________________________________


Голова державної Chaіrman of State Examіnatіon
екзаменаційної комісії Commіssіon

МП Ректор (Seal) Rector

Місто________________ Cіty________________

"___"_________199_ р. __________199_

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 листопада 1997 р. N 1260

Зразок 

    ДОДАТОК        Письмова кваліфікаційна робота
до диплома про вищу освіту (тема, час виконання, оцінка): ____
___N________ ___________________________________
(без диплома не дійсний) ___________________________________
Атестація (державні іспити):
___________________________________
Прізвище______________________ Назва дисципліни (курсу) | Оцінка
Ім'я, по батькові ____________ _________________________|_________
Дата народження _____________ _________________________|_________
Попередній документ про освіту _________________________|_________
______________________________
Повна назва закладу освіти____ Рішенням державної екзаменаційної
комісії
______________________________ від "__"__________199__р. присвоєно
Назва диплома ________________ кваліфікацію ______________________
Тип (вид) програми____________ ___________________________________
Термін навчання ______________
Форма навчання _______________ Голова державної
Напрям підготовки/спеціальність екзаменаційної комісії
______________________________ МП
Спеціалізація ________________ Ректор (директор)
Періоди практики _____________
Академічні права _____________ Місто _____________________
Професійні права _____________
Дата вступу __________________ "__"____________199__ р.
Дата випуску _________________
Додаткові документи про освіту Реєстраційний номер________
______________________________
Програма навчання складається
з таких дисциплін (курсів): Додаткова інформація
______________________________ Тип закладу освіти
Назва |Навчальний|Оцінка Умови вступу
дисципліни| час | Вимоги програми навчання
(курсу) | | Навчальне навантаження
____________|__________|______ Система іспитів
____________|__________|______ Шкала оцінок
____________|__________|______
____________|__________|______

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 листопада 1997 р. N 1260

Зразок 

__________________________________ Відрахован____________________
(міністерство або відомство, якому (причина відрахування
підпорядкований заклад освіти) ______________________________
__________________________________ відповідно до наказу)
(повна назва вищого закладу освіти)
за наказом ___________________
АКАДЕМІЧНА ДОВІДКА N______ (номер і дата наказу)
Видана ___________________________ ______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
__________________________________
про те, що він/вона навча____ Ректор (директор)
з "__"___________199_ р.
до "__"___________199_ р. Декан
у_________________________________
(повна назва вищого закладу освіти) МП
——————————————————————————————————
на факультеті ____________________
Форма навчання ___________________ "___"_____________199_ р.

Під час навчання _________________ Реєстраційний номер ________
(прізвище, ініціали)
вивча__ такі дисципліни і скла__
заліки та іспити:
___________________________________
Назва дисципліни |Навчальний|Оцінка
(курсу) | час |
_________________|__________|______
_________________|__________|______
_________________|__________|______
_________________|__________|______
_________________|__________|______

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 листопада 1997 р. N 1260

Зразок 

__________________________________ Викона__ випускну роботу на
(міністерство або відомство, якому тему _________________________
підпорядкований заклад освіти) ______________________________
__________________________________ з оцінкою ____________________
(повна назва вищого закладу освіти)

      СВІДОЦТВО
про підвищення кваліфікації Ректор (директор)
___N_______
МП
Видано ___________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
__________________________________ "___"_________ 199__р.
про те, що з "__"_____ 199__ р. до
"__"__________ 199__ р. Реєстраційний номер_______
він/вона підвищув__ кваліфікацію в
__________________________________
(повна назва закладу освіти)
__________________________________

За час навчання опрацюва__ такі теми:
_____________________________________
Назва теми (курсу) |Навчальний
| час
______________________|______________
______________________|______________
______________________|______________
______________________|______________

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 листопада 1997 р. N 1260

Зразок 

   Державний Герб            СВІДОЦТВО
про закінчення аспірантури
УКРАЇНА __ N 000000

              ______________________________________
(прізвище,
______________________________________
СВІДОЦТВО ім'я, по батькові)
про закінчення аспірантури закінчи__ у 199_ році аспірантуру
______________________________________
(повна назва закладу освіти чи
______________________________________
наукової установи)

із спеціальності _____________________
(шифр і назва
______________________________________
наукової спеціальності)

              Ректор (директор)

                МП

              "___"_________199_ р.

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 листопада 1997 р. N 1260

Зразок 

   Державний Герб           СВІДОЦТВО
про закінчення докторантури
УКРАЇНА __ N 000000

              ______________________________________
(прізвище,
СВІДОЦТВО ______________________________________
про закінчення докторантури ім'я, по батькові)
закінчи__ у 199_ році докторантуру
______________________________________
(повна назва закладу освіти чи
______________________________________
наукової установи)

із спеціальності______________________
(шифр і назва
______________________________________
наукової спеціальності)

              Ректор (директор)

                   МП

              "___"_________199_ р.

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 листопада 1997 р. N 1260

Зразок 

                   УКРАЇНА
Міністерство освіти

              Рішенням Атестаційної колегії
АТЕСТАТ від _______________ протокол N______
ДОЦЕНТА
ПРИСВОЄНО ВЧЕНЕ ЗВАННЯ ДОЦЕНТА

   ДЦ N 000000
Голова Атестаційної колегії

             Учений секретар

                МП
Київ
"___"__________199_ р.

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 листопада 1997 р. N 1260

Зразок 

               УКРАЇНА

            Міністерство освіти

               АТЕСТАТ
ДОЦЕНТА

               ДЦ N 000000

          Рішенням Атестаційної колегії
від ________________ протокол N_______

         ПРИСВОЄНО ВЧЕНЕ ЗВАННЯ ДОЦЕНТА

   Голова Атестаційної колегії

   Учений секретар

     МП

   "____"__________199_ р.

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 листопада 1997 р. N 1260

Зразок 

                   УКРАЇНА
Міністерство освіти

               Рішенням Атестаційної колегії
АТЕСТАТ від ______________ протокол N______
ПРОФЕСОРА
ПРИСВОЄНО ВЧЕНЕ ЗВАННЯ ПРОФЕСОРА

   ПР N 000000

             Голова Атестаційної колегії

             Учений секретар

    Київ         МП

             "___"________199_ р.

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 листопада 1997 р. N 1260

Зразок 

               УКРАЇНА

            Міністерство освіти

               АТЕСТАТ
ПРОФЕСОРА

              ПР N 000000

          Рішенням Атестаційної колегії

        від ________________ протокол N______

         ПРИСВОЄНО ВЧЕНЕ ЗВАННЯ ПРОФЕСОРА

   Голова Атестаційної колегії

   Учений секретар

      МП

   "___"__________199__ р.

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 серпня 2001 р. N 979

Зразок 

                       СВІДОЦТВО

                     _____N 00000000

     Державний Герб      ________________________________
УКРАЇНА (прізвище,
________________________________
ім'я та по батькові)

                 закінчи__ у 200_ році
СВІДОЦТВО ________________________________
про присвоєння (підвищення) (назва професійно-технічного
робітничої кваліфікації ________________________________
навчального закладу,
________________________________
підприємства, організації)
і здобу__ професію (підвищи__
кваліфікацію за професією)______
________________________________
________________________________
________________________________

                 Керівник
(навчального закладу,
підприємства, організації)

                             МП

                 "___"_______200_ р.

( Доповнено зразком свідоцтва згідно з Постановою КМ N 562 від 28.03.2000, в редакції Постанови КМ N 979 від 09.08.2001 )

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 серпня 2001 р. N 979

Зразок 

      ДОДАТОК
ДО СВІДОЦТВА
про присвоєння (підвищення) Рішенням державної
робітничої кваліфікації кваліфікаційної комісії від
___ N _____________________ "___"_______200_ р. йому (їй)
присвоєно кваліфікацію _________
(без свідоцтва не дійсний) (розряд,
________________________________
________________________________ клас, категорія)
(прізвище, ________________________________

________________________________ Голова державної
ім'я та по батькові) кваліфікаційної комісії

навча___ з "___"_______ 200_ р. Керівник
(навчального закладу,
по "___"_______200_ р. підприємства, організації)

у ______________________________         МП
(назва професійно-технічного
________________________________ "___"_______200_ р.
навчального закладу,
________________________________ Реєстраційний номер__________
підприємства, організації)
за професією ___________________ Видано посвідчення
________________________________ водія ____ N __________________
________________________________ ________________________________
(найменування
і під час навчання опанува__ ________________________________
такі предмети (навчальні курси): реєстраційно-екзаменаційного
________________________________
назва предмета оцінка підрозділу Державтоінспекції
(навчального (навчальний ________________________________
курсу) час) МВС)
_________________ ____________
_________________ ____________ "___"_______200_ р.
_________________ ____________
_________________ ____________ МП
_________________ ____________
_________________ ____________
_________________ ____________
_________________ ____________
_________________ ____________
_________________ ____________

( Доповнено Додатком до свідоцтва згідно з Постановою КМ N 979 від 09.08.2001 )

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 серпня 2001 р. N 979

Зразок 

       ДИПЛОМ             QUALIFIED
кваліфікованого робітника DIPLOMA
_____ N 00000000 _____ N 00000000

________________________________ ________________________________
(прізвище, (surname,
________________________________ ________________________________
ім'я та по батькові) name and patronymіc)

закінчи__ у 200_ році graduated іn 200_
________________________________ ________________________________
(назва професійно-технічного (the name of
________________________________ ________________________________
навчального закладу) professіonal-technіcal school)
________________________________ ________________________________

і здобу__ професію _____________ and receіved professіon of______
________________________________ ________________________________
________________________________ ________________________________
________________________________ ________________________________
________________________________ ________________________________

Директор             Dіrector

            МП                (seal)

"___"_______200_ р.        "___"_______200_

( Доповнено Дипломом згідно з Постановою КМ N 979 від 09.08.2001 )

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 серпня 2001 р. N 979

Зразок 

       ДИПЛОМ            QUALIFIED WORKER
кваліфікованого робітника DIPLOMA
з відзнакою wіsh honour
_____ N 00000000 _____ N 00000000

________________________________ ________________________________
(прізвище, (surname,
________________________________ ________________________________
ім'я та по батькові) name and patronymіc)

закінчи__ у 200_ році graduated іn 200_
________________________________ ________________________________
(назва професійно-технічного (the name of
________________________________ ________________________________
навчального закладу) professіonal-technіcal school)
________________________________ ________________________________

і здобу__ професію _____________ and receіved professіon of______
________________________________ ________________________________
________________________________ ________________________________
________________________________ ________________________________
________________________________ ________________________________

Директор             Dіrector

            МП                (seal)

"___"_______200_ р.        "___"_______200_

( Доповнено Дипломом згідно з Постановою КМ N 979 від 09.08.2001 )

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 серпня 2001 р. N 979

Зразок 

      СВІДОЦТВО             CERTIFICATE
про присвоєння (підвищення) of awardіng (improvіng)
робітничої кваліфікації of trade qualіfіcatіon

    _____ N 00000000         _____ N 00000000

________________________________ ________________________________
(прізвище, (surname,
________________________________ ________________________________
ім'я та по батькові) name and patronymіc)

закінчи__ у 200_ році graduated іn 200_
________________________________ ________________________________
(назва професійно-технічного (the name of
________________________________ ________________________________
навчального закладу, professіonal-technіcal school,
________________________________ ________________________________
підприємства, організації) enterprіse, organіzatіon)

і здобу__ професію (підвищи__ and receіved professіon
кваліфікацію за професією) (improved qualіfіcatіon іn
________________________________ trade) of ______________________
________________________________ ________________________________
________________________________ ________________________________
________________________________ ________________________________
________________________________ ________________________________

Керівник             Chіef manager
(навчального закладу,       (of educatіonal іnstіtutіon,
підприємства, організації)    enterprіse, organіzatіon)

            МП                (seal)

"___"_______200_ р.        "___"_______200_

( Доповнено Свідоцтвом згідно з Постановою КМ N 979 від 09.08.2001 )

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 серпня 2001 р. N 979

Зразок 

      ДОДАТОК
     ДО СВІДОЦТВА
  про присвоєння (підвищення)  Рішенням        державної
  робітничої кваліфікації    кваліфікаційної комісії   від
 ___ N _____________________   "___"_______200_ р. йому  (їй)
                 присвоєно кваліфікацію _________
  (без свідоцтва не дійсний)               (розряд,
                 ________________________________
________________________________     клас, категорія)
      (прізвище,       ________________________________

________________________________ Голова державної
   ім'я та по батькові)    кваліфікаційної комісії

навча___ з "___"_______ 200_ р.  Керівник
                 (навчального закладу,
   по "___"_______200_ р.    підприємства, організації)

у ______________________________         МП
 (назва професійно-технічного
________________________________ "___"_______200_ р.
   навчального закладу,
________________________________
  підприємства, організації)

за професією ___________________
________________________________
________________________________

і під час навчання  опанува__
такі предмети (навчальні курси):

 назва предмета    оцінка
  (навчального   (навчальний
   курсу)       час)
_________________  ____________
_________________  ____________
_________________  ____________
_________________  ____________
_________________  ____________
_________________  ____________
_________________  ____________
_________________  ____________
_________________  ____________
_________________  ____________

( Доповнено Додатком до свідоцтва згідно з Постановою КМ N 979 від 09.08.2001 )