КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 2 березня 2010 р. N 220
Київ

Про внесення змін
до Порядку відчуження об'єктів
державної власності

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку відчуження об'єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 червня 2007 р. N 803 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 43, ст. 1714; 2008 р., N 6, ст. 146, N 28, ст. 874; 2009 р., N 48, ст. 1624), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 березня 2010 р. N 220

Зміни,
що вносяться до Порядку відчуження
об'єктів державної власності
( 803-2007 )

1. В абзаці сьомому пункту 2 слова "яка уклала договір про продаж майна, що перебуває в державній власності, з Фондом державного майна" замінити словами "яка визначається на конкурентних засадах в установленому Фондом державного майна порядку".

2. У пункті 13:

друге речення абзацу третього виключити;

в абзаці четвертому слова "яка уклала договір про продаж майна, що перебуває у державній власності, з Фондом державного майна" замінити словами "яка визначається на конкурентних засадах в установленому Фондом державного майна порядку".

3. У пункті 15 слова "які уклали з Фондом державного майна договір про продаж майна, що перебуває у державній власності" замінити словами "які визначені на конкурентних засадах в установленому Фондом державного майна порядку".

4. Пункт 32 виключити.

5. Пункт 34 доповнити абзацом такого змісту:

"коли після оголошення початкової вартості продажу учасники не висловлюють бажання придбати об'єкт за оголошеною початковою вартістю.".

6. Пункт 47 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Зміна умов продажу, включаючи початкову вартість, у разі повторного продажу на аукціоні майна, визначеного в абзаці другому пункту 6 цього Порядку, додатково погоджується з Фондом державного майна у порядку, встановленому Фондом державного майна та Мінекономіки.".

У зв'язку з цим абзаци третій - п'ятий вважати відповідно абзацами четвертим - шостим.

7. Додаток 3 до Порядку ( 803-2007 ) викласти в такій редакції:

"Додаток 3
до Порядку

                ЗВІТ
за результатами відчуження
та використання коштів, отриманих
від продажу майна

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Найменування,|Найменування,|Найменування| Номер та |Найменування,|Підстави,|Найменування| Підстави |Наймену- | Номер, | Вартість | Початкова | Сума | Використання | Фактичне |
| місцезна- | інвентарний | суб'єкта | дата | місцезна- | з яких | суб'єкта | для | вання, | дата | майна за |вартість з | коштів, |коштів згідно з |використання|
| ходження |номер об'єкта|управління, |прийняття | ходження | аукціон |управління, | зменшення |місцезна-|реєстрації|результатами|урахуванням|отриманих| техніко- | коштів |
| суб'єкта | продажу | який надав |документа,|організатора | не | який надав |початкової |ходження | договору | незалежної |податку на | від | економічним | |
| господа- | | згоду на | яким | аукціону, |відбувся | згоду на | вартості, | покупця | купівлі- | оцінки | додану |продажу, |обґрунтуванням | |
| рювання | | відчуження | надано | біржі | | зменшення | розмір | | продажу | (початкова |вартість та| номер |----------------+------------|
| | | |згоду на | | |початкової |зменшення | | |вартість з |розміру її | рахунка | призна- | сума |призна-|сума|
| | | |відчуження| | | вартості, |(відсотків)| | |урахуванням |зменшення, | | чення | | чення | |
| | | | | | | номер і | | | |податку на | гривень | | | | | |
| | | | | | | дата | | | | додану | | | | | | |
| | | | | | | прийняття | | | | вартість), | | | | | | |
| | | | | | | документа | | | | гривень | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------+-------------+------------+----------+-------------+---------+------------+-----------+---------+----------+------------+-----------+---------+---------+------+-------+----|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------+-------------+------------+----------+-------------+---------+------------+-----------+---------+----------+------------+-----------+---------+---------+------+-------+----|
|Усього | | | | | | | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Керівник суб'єкта
господарювання ______________ ____________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер ______________ ____________________________


М.П".