Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 2 березня 2010 р. N 238
Київ

Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється
ступінь ризику від провадження господарської
діяльності з надання освітніх послуг у системі
вищої освіти та визначається періодичність
здійснення заходів державного
нагляду (контролю)

Відповідно до статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" ( 877-16 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі вищої освіти та визначається періодичність здійснення заходів державного нагляду (контролю), згідно з додатком.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 2 березня 2010 р. N 238

Критерії,
за якими оцінюється ступінь ризику від провадження
господарської діяльності з надання освітніх
послуг у системі вищої освіти та визначається
періодичність здійснення заходів
державного нагляду (контролю)

1. Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі вищої освіти, є:

строк провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі вищої освіти;

наявність фактів порушення вимог законодавства, яке регулює питання провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі вищої освіти.

2. З урахуванням встановлених критеріїв суб'єкти господарювання, що надають освітні послуги у системі вищої освіти, відносяться до одного з трьох ступенів ризику - високого, середнього та незначного.

3. До суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику відносяться суб'єкти:

у яких строк провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі вищої освіти становить менш як три роки;

у яких під час здійснення попереднього заходу державного нагляду (контролю) виявлено факти порушення вимог законодавства, яке регулює питання щодо провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі вищої освіти;

які не виконують планові показники діяльності, що містяться в щорічних планах суб'єкта господарювання.

4. До суб'єктів господарювання з середнім ступенем ризику відносяться суб'єкти:

у яких строк провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі вищої освіти становить від трьох до десяти років;

які виконують планові показники діяльності, що містяться в щорічних планах суб'єкта господарювання, з порушенням строків, передбачених такими планами.

5. До суб'єктів господарювання з незначним ступенем ризику відносяться суб'єкти, що не належать до суб'єктів господарювання з високим та середнім ступенем ризику.

6. Планові заходи державного нагляду (контролю) за діяльністю суб'єктів господарювання, що надають освітні послуги у системі вищої освіти, здійснюються з такою періодичністю:

з високим ступенем ризику - не частіше ніж один раз на рік;

із середнім ступенем ризику - не частіше ніж один раз на три роки;

з незначним ступенем ризику - не частіше ніж один раз на п'ять років.