ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо підвідомчості справ,
пов'язаних із соціальними виплатами

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 19, ст.154 )

( Щодо визнання неконституційними окремих положень див.
Рішення Конституційного Суду
N 19-рп/2010 від 09.09.20
10 )

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. Частину першу статті 15 Цивільного процесуального кодексу України ( 1618-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., NN 40-42, ст. 492) викласти в такій редакції:

"1. Суди розглядають у порядку цивільного судочинства справи щодо:

1) захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів, що виникають із цивільних, житлових, земельних, сімейних, трудових відносин;

2) спорів з приводу призначення, обчислення, перерахунку, здійснення, надання, одержання пенсійних виплат, соціальних виплат непрацездатним громадянам, виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням та інших соціальних виплат, соціальних послуг, допомоги, захисту, пільг, речового майна, пайків або грошової компенсації замість них;

3) інших правовідносин, крім випадків, коли розгляд таких справ проводиться за правилами іншого судочинства".

( Положення пункту 2 розділу I втратило чинність, як таке, що є неконституційним, на підставі Рішення Конституційного Суду N 19-рп/2010 від 09.09.2010 )

2. Пункт 3 частини першої статті 18 Кодексу адміністративного судочинства України ( 2747-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., NN 35-37, ст. 446) виключити.

II. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

( Положення пункту 2 розділу II втратило чинність, як таке, що є неконституційним, на підставі Рішення Конституційного Суду N 19-рп/2010 від 09.09.2010 )

2. Після набрання чинності цим Законом адміністративні суди завершують розгляд справ, провадження в яких було відкрито за пунктом 3 частини першої статті 18 Кодексу адміністративного судочинства України ( 2747-15 ). Адміністративні позови, апеляційні та касаційні скарги чи подання, подані до набрання чинності цим Законом до відповідних адміністративних судів в адміністративних справах, передбачених пунктом 3 частини першої статті 18 Кодексу адміністративного судочинства України ( 2747-15 ), і за якими провадження не відкрито, передаються цими судами до відповідних судів, які здійснюватимуть їх розгляд у порядку цивільного судочинства.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 18 лютого 2010 року
N 1691-VI