Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 1 липня 1996 р. N 710
Київ

Про затвердження Інструкції про порядок і розміри
відшкодування витрат та виплати винагороди особам,
що викликаються до органів дізнання, досудового слідства,
прокуратури, суду або до органів, у провадженні яких
перебувають справи про адміністративні правопорушення,
та виплати державним державним спеціалізованим установам
судової експертизи за виконання їх працівниками
функцій експертів і спеціалістів

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 869 від 26.07.20
01
N 590 від 27.04.20
06
N 870 від 26.06.20
07
N 115 від 11.02.20
10 )

( У назві і тексті Постанови, у назві і тексті Інструкції та
у назві додатка слова "державні науково-дослідні установи
судової експертизи", "науково-дослідні установи судової
експертизи Міністерства юстиції" та "науково-дослідні
установи судової експертизи Мін'юсту" в усіх відмінках і
формах числа замінено словами "державні спеціалізовані
установи судової експертизи" у відповідному відмінку і
числі згідно з Постановою КМ N 115 від
11.02.2010 )

Відповідно до статті 92 Кримінально-процесуального кодексу України ( 1001-05 ), статті 275 Кодексу України про адміністративні правопорушення ( 80732-10 ) Кабінет Міністрів України постановляє: ( Вступна частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 590 від 27.04.2006 )

1. Затвердити Інструкцію про порядок і розміри відшкодування витрат та виплати винагороди особам, що викликаються до органів дізнання, досудового слідства, прокуратури, суду або до органів, у провадженні яких перебувають справи про адміністративні правопорушення, та виплати державним спеціалізованим установам судової експертизи за виконання їх працівниками функцій експертів і спеціалістів (додається). ( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 870 від 26.06.2007 )

1-1. Затвердити нормативну вартість однієї експертогодини у державних спеціалізованих установах судової експертизи згідно з додатком. ( Постанову доповнено пунктом 1-1 згідно з Постановою КМ N 869 від 26.07.2001 )

1-2. Установити, що вартість однієї експертогодини коригується щороку станом на 1 січня з урахуванням індексу споживчих цін (індекс інфляції) за відповідний період. ( Постанову доповнено пунктом 1-2 згідно з Постановою КМ N 870 від 26.06.2007 )

2. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Ради Міністрів УРСР від 22 лютого 1991 року N 40 "Про затвердження Інструкції про порядок і розміри відшкодування витрат та виплати винагороди особам у зв'язку з їх викликом до органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури, суду або до органів (службових осіб), у провадженні яких перебувають справи про адміністративні правопорушення " (ЗП УРСР, 1991 р., N 3, ст. 16);

постанову Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1991 р. N 388 "Про внесення змін до Інструкції про порядок і розміри відшкодування витрат та виплати винагороди особам у зв'язку з їх викликом до органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури, суду або до органів (службових осіб), у провадженні яких перебувають справи про адміністративні правопорушення" (ЗП України, 1992 р., N 1, ст. 24);

постанову Кабінету Міністрів України від 7 травня 1993 р. N 336 "Про внесення змін до Інструкції про порядок і розміри відшкодування витрат та виплати винагороди особам у зв'язку з їх викликом до органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури, суду або до органів (службових осіб), у провадженні яких перебувають справи про адміністративні правопорушення" (ЗП України, 1993 р., N 10, ст. 208).

Прем'єр-міністр України П.ЛАЗАРЕНКО

Міністр
Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 липня 1996 р. N 710

Інструкція
про порядок і розміри відшкодування витрат та виплати
винагороди особам, що викликаються до органів дізнання,
досудового слідства, прокуратури, суду або до органів,
у провадженні яких перебувають справи про адміністративні
правопорушення, та виплати державним спеціалізованим
установам судової експертизи за виконання їх працівниками
функцій експертів і спеціалістів

( У назві і тексті Інструкції слово "попереднього" замінено
словом "досудового" згідно з Постановою КМ N 870
від 26.06.2007 )

1. Відповідно до чинного законодавства (стаття 92 Кримінально-процесуального кодексу України ( 1001-05 ), стаття 275 Кодексу України про адміністративні правопорушення ( 80732-10 ) за свідками, потерпілими, законними представниками потерпілих, понятими, а також експертами, спеціалістами і перекладачами зберігається середня заробітна плата за весь час, затрачений ними у зв'язку з явкою та викликом до органів дізнання, досудового слідства, прокуратури, суду або до органів, у провадженні яких перебувають справи про адміністративні правопорушення (далі - орган, який зробив виклик).

Особам, які не є працівниками підприємств, установ чи організацій, виплачується винагорода за відрив від звичайних занять.

Крім того, всім зазначеним у цьому пункті особам, якщо виконання їх процесуальних функцій пов'язане з перебуванням за межами населеного пункту постійного проживання, відшкодовуються такі витрати: вартість проїзду до місця виклику і назад, витрати, пов'язані з найманням жилого приміщення, добові. ( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 590 від 27.04.2006 )

2. Перекладачам, а також особам, які виконують функції експертів чи спеціалістів не в порядку службового завдання, за проведену роботу виплачується також винагорода.

3. Сума винагороди за відрив від звичайних занять визначається з урахуванням їх характеру занять у межах від 20 до 30 відсотків неоподатковуваного мінімуму доходів громадян за день.

4. Витрати, пов'язані з явкою, відшкодовуються у розмірах, передбачених законодавством для відряджених працівників.

5. Розмір винагороди експерта або спеціаліста, який виконує свої функції не в порядку службового завдання, визначається залежно від його кваліфікації та складності завдання у межах від 3 до 5 відсотків неоподатковуваного мінімуму доходів громадян за годину роботи.

У разі проведення судової експертизи особливої складності розмір винагороди збільшується на 25 відсотків.

6. Перекладачам залежно від їх кваліфікації та складності роботи встановлюються такі розміри винагороди:

за письмові переклади - від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за один авторський аркуш (40 тис. друкованих (рукописних) знаків);

за усні переклади - від 3 до 5 відсотків неоподатковуваного мінімуму доходів громадян за годину роботи.

Переклади з рідкісних мов, з письмовою в'язю, своєю графікою, ієрогліфами, клинописом, а також з стародавніх мов, так само, як і переклади на іноземні мови, що віднесені до рідкісних мов, які мають писемність в'язю, свою графіку, написані ієрогліфами, клинописом, оплачуються із збільшенням ставок на 25 відсотків.

7. У кримінальних справах і справах про адміністративні правопорушення виплати, зазначені в абзацах другому, третьому і четвертому пункту 1 цієї Інструкції, провадяться органом, який зробив виклик, із коштів, що передбачаються кошторисом на зазначені цілі.

( Пункт 8 виключено на підставі Постанови КМ N 590 від 27.04.2006 )

9. Виплати винагороди особі за відрив від звичайних занять і за проведену роботу провадяться за постановою (ухвалою) органу, який зробив виклик. У постанові (ухвалі) зазначаються вихідні дані для визначення суми винагороди (конкретний розмір винагороди у межах норм, зазначених у пунктах 3, 5, 6 цієї Інструкції, та час, затрачений нею у зв'язку з явкою за викликом і на виконання даного їй завдання).

10. Відшкодування витрат (вартість проїзду до місця виклику і назад, витрати, пов'язані з найманням жилого приміщення, добові) військовослужбовцям, які викликаються до органу дізнання, досудового слідства, прокуратури, суду або до органів, у провадженні яких перебувають справи про адміністративні правопорушення, як свідки, потерпілі, законні представники потерпілих, експерти, спеціалісти, перекладачі та поняті, провадиться на вимогу військових частин за встановленими нормами. Особисто військовослужбовцям ніякі витрати не відшкодовуються.

11. Державні спеціалізовані установи судової експертизи проводять судову експертизу з кримінальних справ та справ про адміністративні правопорушення за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті України на відповідний рік на проведення судових експертиз. ( Пункт 11 в редакції Постанови КМ N 869 від 26.07.2001; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 870 від 26.06.2007 )

12. Вартість проведення експертиз, що призначаються за кримінальними справами та справами про адміністративні правопорушення, та досліджень за матеріалами кримінальних справ, що призначаються органами дізнання, досудового слідства та суду, визначається відповідно до нормативної вартості однієї експертогодини у державних спеціалізованих установах судової експертизи. ( Пункт 12 в редакції Постанови КМ N 869 від 26.07.2001; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 870 від 26.06.2007 )

13. У разі виклику працівника державної спеціалізованої установи судової експертизи органами дізнання, досудового слідства чи суду для виконання функцій, передбачених статтями 128-1 і 270-1 Кримінально-процесуального кодексу України ( 1001-05, 1002-05, 1003-05 ), заробітна плата за час виконання зазначених функцій і витрати на відрядження відшкодовуються за рахунок державного бюджету в межах коштів, передбачених на проведення судових експертиз. ( Пункт 13 в редакції Постанови КМ N 869 від 26.07.2001 )

( Пункт 14 виключено на підставі Постанови КМ N 869 від 26.07.2001 )

Додаток

            НОРМАТИВНА ВАРТІСТЬ
однієї експертогодини у державних спеціалізованих
установах судової експертизи

------------------------------------------------------------------
Ступінь складності експертизи | Нормативна вартість однієї
| експертогодини, у гривнях
------------------------------------------------------------------
1. Експертиза проста 31,3
2. Експертиза середньої складності 39,1
3. Експертиза особливої складності 47

( Постанову доповнено додатком згідно з Постановою КМ N 869 від 26.07.2001; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 870 від 26.06.2007 )