Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 19 серпня 2009 р. N 890
Київ

Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України
з питань обов'язкового державного страхування

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 174 від 24.02.20
10 )

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України з питань обов'язкового державного страхування зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 серпня 2009 р. N 890

Зміни,
що вносяться до постанов
Кабінету Міністрів України
з питань обов'язкового державного страхування

( Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 174 від 24.02.2010 )

2. У Порядку та умовах державного обов'язкового особистого страхування службових осіб державної контрольно-ревізійної служби в Україні, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 5 липня 1993 р. N 515 "Питання державної контрольно-ревізійної служби в Україні" (ЗП України, 1993 р., N 11, ст. 253; 1995 р., N 6, ст. 146):

1) пункт 3 викласти в такій редакції:

"3. Державне обов'язкове особисте страхування службових осіб державної контрольно-ревізійної служби здійснюється страховиками, які одержали відповідну ліцензію в Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг.

Страхові платежі за державним обов'язковим особистим страхуванням службових осіб державної контрольно-ревізійної служби, включаючи витрати страховика на його здійснення, в розмірі, що не перевищує 6 відсотків загальної суми таких платежів, перераховуються ГоловКРУ (далі - страхувальник) на окремий рахунок страховика.";

2) у пункті 4 слова "установлюються щорічно Національною акціонерною страховою компанією "Оранта" за погодженням з" замінити словом "визначаються";

3) у пунктах 7-10, 13 і 14 слова "Національна акціонерна страхова компанія "Оранта" в усіх відмінках замінити словом "страховик" у відповідному відмінку;

4) у тексті Порядку ( 515-93 ) слова "страхова подія" в усіх відмінках і формах числа замінити словами "страховий випадок" у відповідному відмінку і числі;

5) у додатку 2 до Порядку слова "Начальнику відділення Національної акціонерної страхової компанії "Оранта" замінити словами "Керівникові страхової організації", слова "страхова подія" в усіх відмінках - словами "страховий випадок" у відповідному відмінку, а слова "цією подією" - словами "цим випадком".

3. В Умовах обов'язкового державного страхування життя і здоров'я народних депутатів України та порядку виплати їм і членам їхніх сімей страхових сум, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 листопада 1993 р. N 969 (ЗП України, 1994 р., N 4, ст. 86; 1995 р., N 6, ст.146; Офіційний вісник України, 2001 р., N 49, ст. 2194):

1) пункт 2 викласти в такій редакції:

"2. Обов'язкове державне страхування життя і здоров'я народних депутатів України здійснюється страховиком, який одержав відповідну ліцензію в Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг.

Страхові платежі за обов'язковим державним страхуванням життя і здоров'я народних депутатів України, включаючи витрати страховика на його здійснення, в розмірі, що не перевищує 6 відсотків загальної суми таких платежів, перераховуються Управлінням справами Апарату Верховної Ради України (далі - страхувальник) на окремий рахунок страховика, з яким укладено договір страхування.";

2) у пункті 3 слова "установлюються щорічно Національною акціонерною страховою компанією "Оранта" за погодженням" замінити словами "страхувальник щороку погоджує";

3) у пунктах 6-9, 12 і 13 слова "Національна акціонерна страхова компанія "Оранта" в усіх відмінках замінити словом "страховик" у відповідному відмінку;

4) у тексті Умов ( 969-93 ) слова "Управління справами Верховної Ради України" в усіх відмінках замінити словами "Управління справами Апарату Верховної Ради України" у відповідному відмінку;

5) у додатку 2 до Умов ( 969-93 ) слова "Національній акціонерній страховій компанії "Оранта" замінити словами "Керівникові страхової організації", а слова "Управління справами Верховної Ради України" - словами "Управління справами Апарату Верховної Ради України".

4. У пункті 3 Порядку та умов обов'язкового державного страхування державних виконавців, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р. N 1292 (Офіційний вісник України, 1998 р., N 33, ст. 1237; 2003 р., N 4, ст. 119; 2004 р., N 4, ст. 172), слова "Національною страховою компанією "Оранта" або" виключити.

5. Пункт 5 Порядку та умов обов'язкового страхування медичних працівників та інших осіб на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини під час виконання ними професійних обов'язків, а також на випадок настання у зв'язку з цим інвалідності або смерті від захворювань, зумовлених розвитком ВІЛ-інфекції, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 1998 р. N 1642 (Офіційний вісник України, 1998 р., N 42, ст. 1552; 2003 р., N 23, ст. 1078), викласти в такій редакції:

"5. Страховиками з обов'язкового страхування медичних працівників та інших осіб на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини під час виконання ними професійних обов'язків, а також на випадок настання у зв'язку з цим інвалідності або смерті від захворювань, зумовлених розвитком ВІЛ-інфекції, є юридичні особи, які здійснюють страхову діяльність на підставі ліцензії, одержаної в Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг.".