Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 28 грудня 2000 р. N 1908
Київ

Про Реєстр закладів охорони здоров'я і підприємств
зооветеринарного постачання, що здійснюють оптову
торгівлю спиртом етиловим на медичні та ветеринарні цілі

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 621 від 16.05.20
02
N 270 від 04.03.20
04
N 207 від 14.02.20
07
N 60 від 04.02.20
09
N 1194 від 11.11.20
09
N 134 від 17.02.20
10 )

Відповідно до частини першої статті 14 Закону України "Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами" ( 481/95-ВР ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Положення про Реєстр закладів охорони здоров'я і підприємств зооветеринарного постачання, що здійснюють оптову торгівлю спиртом етиловим на медичні та ветеринарні цілі, що додається.

Погодитися з пропозицією Міністерства фінансів про включення закладів охорони здоров'я і підприємств зооветеринарного постачання, що здійснюють оптову торгівлю спиртом етиловим на медичні та ветеринарні цілі, до зазначеного Реєстру за переліком згідно з додатками 1 і 2.

2. Установити, що фінансування видатків на створення і ведення Реєстру закладів охорони здоров'я і підприємств зооветеринарного постачання, що здійснюють оптову торгівлю спиртом етиловим на медичні та ветеринарні цілі, здійснюється за рахунок передбачених на утримання Міністерства фінансів коштів, одержаних від оплати послуг за користування даними цього Реєстру, а також інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.

Перший віце-прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 грудня 2000 р. N 1908

Положення
про Реєстр закладів охорони здоров'я і підприємств
зооветеринарного постачання, що здійснюють оптову
торгівлю спиртом етиловим на медичні
та ветеринарні цілі

( У тексті Положення слово "Мінфін" в усіх відмінках
замінено словами "Державна податкова адміністрація"
у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ
N 207 від 14.02.2007 )

1. Реєстр закладів охорони здоров'я і підприємств зооветеринарного постачання, що здійснюють оптову торгівлю спиртом етиловим на медичні та ветеринарні цілі (далі - Реєстр), - це автоматизована система збирання, накопичення та обробки даних про юридичних осіб, зареєстрованих в установленому порядку як суб'єкти підприємницької діяльності (далі - заклади і підприємства).

2. Реєстр створюється на основі національної системи класифікації та кодування техніко-економічної інформації з метою:

ведення повного автоматизованого обліку закладів і підприємств;

забезпечення державних органів інформацією про заклади і підприємства;

реалізації відповідно до законодавства принципів доступності, гласності та відкритості інформації про заклади і підприємства для всіх заінтересованих користувачів;

створення сприятливих умов для інтеграції України у світовий інформаційний простір.

3. Реєстр створюється і ведеться Державною податковою адміністрацією.

4. Центральна база даних Реєстру формується Державною податковою адміністрацією на основі даних, одержуваних від центральних і місцевих органів виконавчої влади, установ та організацій, а також від закладів і підприємств.

5. Інформаційний фонд Реєстру включає такі дані:

реєстраційні - відомості з реєстраційної картки суб'єкта підприємницької діяльності (закладу і підприємства), довідки про включення до ЄДРПОУ (надаються органами державної реєстрації), довідки про взяття суб'єкта підприємницької діяльності на облік платника податків, виданої органами державної податкової служби, та про реєстрацію місць зберігання спирту етилового;

облікові - відомості щодо наявності у закладів і підприємств заборгованості із сплати податків та зборів (обов'язкових платежів), дата її виникнення;

додаткові - відомості про обсяги реалізації спирту етилового.

Порядок подання відомостей для внесення до Реєстру визначається Державною податковою адміністрацією.

6. Державна податкова адміністрація:

розробляє нормативно-правові акти з питань ведення Реєстру та використання його даних;

укладає угоди про інформаційне співробітництво з центральними та місцевими органами виконавчої влади, закладами і підприємствами, держателями або розпорядниками інших реєстрів, у тому числі іноземних та міжнародних.

7. Державна податкова адміністрація забезпечує надання користувачам послуг з інформаційного обслуговування, а також приймання від закладів і підприємств додаткових відомостей та внесення їх до Реєстру.

Користувачами даних Реєстру є фізичні і юридичні особи, в тому числі іноземні.

Користування даними Реєстру є платним. Тарифи на оплату послуг за користування даними Реєстру затверджує Державна податкова адміністрація.

Державні органи звільняються від плати за користування даними Реєстру.

8. Кошти, одержані від оплати послуг за користування даними Реєстру, зараховуються до державного бюджету і використовуються відповідно до законодавства.

Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 28 грудня 2000 р. N 1908

Перелік
закладів охорони здоров'я, що здійснюють оптову
торгівлю спиртом етиловим на медичні цілі
та включаються до Реєстру

Державне виробничо-торгове підприємство "Волиньфармпостач", м. Луцьк

Полтавське обласне комунальне підприємство "Полтавафарм", с. Розсошенці Полтавського району

Рівненське обласне комунальне підприємство "Фармак", м. Рівне

Комунальне підприємство "Луганська обласна "Фармація", м. Луганськ

Обласне комунальне підприємство "Аптечне об'єднання "Фармація", м. Запоріжжя

Комунальне підприємство "Обласний аптечний склад", м. Івано-Франківськ

Комунальне підприємство "Фармація", м. Київ

Обласна база спецмедпостачання управління охорони здоров'я Сумської облдержадміністрації, м. Суми

Обласна база спецмедпостачання управління охорони здоров'я Миколаївської облдержадміністрації, м. Миколаїв

Обласна база спецмедпостачання управління охорони здоров'я Чернівецької облдержадміністрації, м. Чернівці

Республіканська база спеціального медичного постачання, м. Сімферополь

Обласне комунальне підприємство "Фармація", м. Дніпропетровськ

Дочірнє підприємство "Центральний аптечний склад" товариства з обмеженою відповідальністю "Республіканська компанія "Крим - Фармація", м. Сімферополь

Комунальне підприємство центральний аптечний склад Закарпатського обласного виробничого об'єднання "Фармація", м. Ужгород

Державне комунальне підприємство "Обласний аптечний склад", м. Львів

Підприємство комунальної власності області "Фармація", м. Миколаїв

Ялтинське виробниче об'єднання "Фармація", м. Ялта

Обласне комунальне підприємство "Сумський обласний спеціалізований аптечний склад", м. Суми

Державне оптово-роздрібне підприємство "Обласний аптечний склад", смт Васищеве Харківського району Харківської області

Хмельницька обласна фірма "Фармація", м. Хмельницький

Головне підприємство обласного об'єднання "Фармація", м. Херсон

Черкаське обласне комунальне підприємство "Фармація", м. Черкаси

Обласне комунальне підприємство "Буковина - Фарм", м. Чернівці

Комунальне підприємство "Ліки України", м. Чернігів

Тернопільське обласне виробничо-торгове аптечне об'єднання, м. Тернопіль

Обласна база спеціального медичного постачання, м. Донецьк

Комунальне підприємство "Обласна база спеціального медичного постачання", м. Житомир

Комунальний заклад охорони здоров'я обласна база спеціального медичного постачання, м. Харків

Обласна база спецмедпостачання управління охорони здоров'я Херсонської облдержадміністрації, м. Херсон

База спеціального медичного постачання, м. Вінниця

Товариство з обмеженою відповідальністю "Донфармхолдинг", м. Донецьк

ЗАТ "Луч АО", м. Київ

Товариство з обмеженою відповідальністю "А'СТА", м. Донецьк

( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 621 від 16.05.2002, N 270 від 04.03.2004; в редакції Постанови КМ N 207 від 14.02.2007, N 60 від 04.02.2009; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1194 від 11.11.2009 )

Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 28 грудня 2000 р. N 1908

Перелік
підприємств зооветеринарного постачання, які здійснюють
оптову торгівлю спиртом етиловим на ветеринарні цілі
та включаються до Реєстру

ВАТ "Виробничо-наукове підприємство "Укрзооветпромпостач", м. Київ

Державне підприємство "Укрветпромпостач", м. Бровари Київської області

Товариство з обмеженою відповідальністю "Німецько-українська науково-виробнича фірма "Бровафарма", м. Бровари Київської області

ВАТ "Київзооветпостач", м. Київ

ВАТ "Волиньзооветпромпостач", м. Луцьк

ВАТ "Донецькзооветпромпостач", м. Донецьк

ВАТ "Житомирзооветпостач", м. Житомир

ВАТ "Запоріжзооветпромпостач", м. Запоріжжя

ВАТ "Львівзооветпостачпром", м. Львів

ВАТ "Одесазооветпромпостач", м. Іллічівськ Одеської області

ВАТ "Тернопільзооветпостач", м. Тернопіль

ВАТ "Зооветпромпостач", м. Хмельницький

Спільне підприємство "Фармобіомед Інтернешнл", с. Плахтянка Макарівського району Київської області

Фармацевтичне підприємство "Русель УкВет", м. Київ

ЗАТ "Луч АО", м. Київ

( Додаток 2 в редакції Постанови КМ N 207 від 14.02.2007; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 134 від 17.02.2010 )