Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 3 грудня 2008 р. N 1081
Київ

Про затвердження Порядку проведення конкурсу
з перевезення пасажирів на автобусному маршруті
загального користування

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 525 від 21.05.20
09
N 776 від 17.07.20
09
N 1310 від 03.12.20
09 )

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003 р. N 139 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу на перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 6, ст. 235);

пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питань діяльності Головної державної інспекції на автомобільному транспорті, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2006 р. N 387 (Офіційний вісник України, 2006 р., N 13, ст. 892).

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 грудня 2008 р. N 1081

Порядок
проведення конкурсу з перевезення пасажирів
на автобусному маршруті загального користування

Загальна частина

1. Цей Порядок визначає процедуру підготовки та проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування (далі - конкурс) і є обов'язковим для виконання органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами (організаціями), залученими на договірних умовах для організації забезпечення проведення конкурсів, конкурсними комітетами та автомобільними перевізниками.

2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:

конкурсна пропозиція - умови обслуговування пасажирів, що пропонуються перевізником-претендентом, можливість забезпечення яких підтверджується документально;

конкурсний комітет - постійний або тимчасовий орган, утворений організатором для розгляду конкурсних пропозицій та прийняття рішення про визначення переможця конкурсу;

організатор - орган виконавчої влади, виконавчий орган сільської, селищної і міської ради;

паритетне виконання перевезень - обслуговування оборотного рейсу міжміського сполучення, що передбачає використання одночасно двох автобусів двома автомобільними перевізниками з різних регіонів на рівних умовах; ( Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 525 від 21.05.2009 )

перевізник-претендент - автомобільний перевізник, який в установленому порядку подав заяву та документи для участі в конкурсі;

робочий орган - підприємство (організація), що має фахівців у галузі автомобільного транспорту, матеріальні ресурси та технології, а також досвід роботи не менш як три роки з питань організації пасажирських перевезень, залучене організатором на договірних умовах для організації забезпечення роботи конкурсного комітету;

умови конкурсу - встановлені організатором умови перевезень пасажирів, які повинні виконувати автомобільні перевізники, визначені на відповідному об'єкті конкурсу.

3. Організацію проведення конкурсу (самостійно або із залученням робочого органу) забезпечує організатор.

4. Організатором на автобусному маршруті загального користування є:

Державтотрансадміністрація - на міжміському і приміському маршрутах, які виходять за межі території області (міжобласний маршрут);

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні держадміністрації - на міжміському і приміському маршрутах, які не виходять за межі території Автономної Республіки Крим, області (внутрішньообласний маршрут);

виконавчий орган сільської, селищної, міської ради відповідного населеного пункту - на автобусному маршруті, що проходить у межах населеного пункту (міський маршрут).

5. Метою визначення автомобільного перевізника на конкурсних засадах є:

реалізація основних напрямів розвитку галузі автомобільного транспорту;

створення безпечних умов для перевезення пасажирів автомобільним транспортом;

покращення якості пасажирських перевезень;

створення конкурентного середовища;

забезпечення оновлення рухомого складу;

підвищення рівня безпеки перевезень пасажирів;

забезпечення виконання соціально значущих перевезень.

6. Об'єктом конкурсу може бути:

маршрут (кілька маршрутів) та/або оборотний рейс (кілька оборотних рейсів) міжміського автобусного сполучення;

маршрут (кілька маршрутів) міського або приміського автобусного сполучення;

сукупність оборотних рейсів міського або приміського автобусного сполучення за умови, що кількість таких рейсів на об'єкті конкурсу становить не менш як 50 на тиждень. ( Абзац четвертий пункту 6 в редакції Постанови КМ N 525 від 21.05.2009; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 776 від 17.07.2009 )

7. Об'єкт конкурсу визначається організатором.

8. Рішення про переможця конкурсу приймається конкурсним комітетом. Рішення конкурсного комітету обов'язкове для виконання організатором, крім випадків, передбачених пунктом 54 цього Порядку.

9. У конкурсі можуть брати участь всі автомобільні перевізники, що відповідають його умовам.

10. Організатор затверджує умови конкурсу, до яких повинні бути включені визначена органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування обґрунтована структура парку автобусів, що працюватимуть в межах визначеного об'єкта конкурсу, за пасажиромісткістю, класом, технічними та екологічними показниками та державні соціальні нормативи у сфері транспортного обслуговування пасажирів (регулярність руху, питання диспетчерського контролю та управління перевезеннями тощо). Організатор визначає режим руху ("звичайний", "експресний" або "маршрутне таксі") для міського чи приміського або порядок здійснення ("самостійно", "паритет" і "через день") для міжміського перевезення.

( Пункт 11 виключено на підставі Постанови КМ N 525 від 21.05.2009 )

12. До участі в конкурсі не допускаються автомобільні перевізники, які:

1) визнані банкрутами або щодо яких порушено процедуру банкрутства (за винятком тих, стосовно яких проводиться процедура санації), або які проходять процедуру ліквідації як суб'єкти господарювання;

2) подали на розгляд документи не в повному обсязі або такі, що містять недостовірну інформацію;

3) не відповідають вимогам статті 34 Закону України "Про автомобільний транспорт" ( 2344-14 );

4) пропонують використовувати автобуси, переобладнані з вантажних автомобілів, які не мають документів щодо відповідності конструкції вимогам безпеки і не зареєстровані як автобуси; ( Підпункт 4 пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 525 від 21.05.2009 )

5) мають несплачені штрафні санкції, накладені Головавтотрансінспекцією або Державтоінспекцією, неоскаржені у судовому порядку (що були накладені не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення конкурсу); ( Підпункт 5 пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 525 від 21.05.2009 )

6) не мають достатньої кількості транспортних засобів для виконання перевезень, зумовлених об'єктом конкурсу, та перевезень, які повинні виконуватися відповідно до діючих договорів (дозволів). ( Пункт 12 доповнено підпунктом 6 згідно з Постановою КМ N 525 від 21.05.2009 )

13. Якщо в конкурсі взяв участь тільки один перевізник-претендент, його може бути визнано переможцем конкурсу. У цьому разі конкурсний комітет шляхом голосування може приймати рішення про надання права перевізнику-претенденту здійснювати перевезення пасажирів на об'єкті конкурсу.

Визначення на конкурсних засадах
підприємства (організації) для здійснення
функцій робочого органу

14. Організатор залучає робочий орган, на який покладаються функції з підготовки матеріалів для проведення конкурсу, їх аналізу та оцінки відповідності конкурсних пропозицій перевізника-претендента умовам конкурсу, підготовки паспортів автобусних маршрутів та матеріалів для подальшого встановлення відносин між організатором та автомобільним перевізником - переможцем конкурсу.

До проведення перевірки достовірності інформації, поданої перевізниками-претендентами, організатор може залучати територіальні підрозділи Мінтрансзв'язку. Перевірка достовірності поданої інформації проводиться згідно з умовами та у порядку, що визначені Мінтрансзв'язку та Держкомпідприємництвом. ( Пункт 14 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 525 від 21.05.2009 ) ( Пункт 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 525 від 21.05.2009 )

15. Робочий орган визначається на конкурсних засадах відповідно до вимог Закону України "Про автомобільний транспорт" ( 2344-14 ).

16. З метою визначення на конкурсних засадах робочого органу організатор:

1) утворює комітет з визначення робочого органу;

2) визначає форму заяви та перелік документів, що подаються для участі в конкурсі;

3) визначає умови конкурсу;

4) розміщує не пізніше ніж за 30 днів до початку конкурсу у засобах масової інформації оголошення про проведення конкурсу та його умови.

17. У конкурсі можуть брати участь підприємства (організації), які відповідають вимогам, що встановлені статтею 44 Закону України "Про автомобільний транспорт" ( 2344-14 ), а також умовам проведення відповідного конкурсу.

18. Не допускаються до участі в конкурсі підприємства (організації), які надають послуги з перевезень, провадять діяльність на ринку транспортних послуг, представляють інтереси окремих автомобільних перевізників.

19. Переможцем конкурсу визначається підприємство (організація), яке за оцінкою конкурсного комітету найбільше відповідає умовам конкурсу.

20. Організатор укладає з переможцем конкурсу договір про виконання функцій робочого органу.

Строк дії договору встановлюється за домовленістю між організатором та робочим органом, але не більш як на три роки.

21. Визначення робочого органу на конкурсних засадах є обов'язковим.

У разі відсутності претендентів на здійснення функцій робочого органу організатор повинен забезпечити проведення конкурсу самостійно, однак протягом періоду не більш як два роки з моменту оголошення конкурсу з визначення робочого органу.

Утворення та основні засади діяльності конкурсного
комітету з визначення автомобільних перевізників

22. Персональний склад конкурсного комітету затверджується організатором, який призначає голову, його заступника та секретаря.

Секретар конкурсного комітету призначається організатором з числа представників організатора або робочого органу і включається до складу конкурсного комітету без права голосу. ( Пункт 22 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 525 від 21.05.2009 )

23. До складу конкурсного комітету входять представники відповідних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, Головавтотрансінспекції, Державтоінспекції та громадських організацій. При цьому кількість представників громадських організацій, діяльність яких пов'язана з автомобільним транспортом, повинна становити не менш як 50 відсотків загальної кількості представників громадських організацій. ( Абзац перший пункту 23 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 525 від 21.05.2009, N 776 від 17.07.2009 )

До складу конкурсного комітету не можуть входити представники суб'єктів господарювання - автомобільних перевізників, які є перевізниками-претендентами або які провадять діяльність на ринку перевезень пасажирів, а також представляють інтереси окремих автомобільних перевізників.

24. Чисельність складу конкурсного комітету визначається організатором за поданням наведених у пункті 23 цього Порядку органів та організацій.

Із складу конкурсного комітету 50 відсотків - представники органів виконавчої влади та (або) органів місцевого самоврядування, решта - представники громадських організацій.

25. До участі в засіданні конкурсного комітету, на якому визначається автомобільний перевізник для роботи на міжміському та приміському автобусних маршрутах, які не виходять за межі території району, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні держадміністрації запрошують представників відповідної районної держадміністрації.

До участі в засіданні конкурсного комітету, на якому визначається автомобільний перевізник для роботи на автобусному маршруті, який проходить територією мм. Києва та Севастополя до населених пунктів Київської області та Автономної Республіки Крим відповідно, урядовий орган державного управління з питань регулювання діяльності автомобільного транспорту запрошує представників Київської обласної держадміністрації та міської держадміністрації або Ради міністрів Автономної Республіки Крим та Севастопольської міської держадміністрації.

26. Організатор та робочий орган можуть для здійснення своїх повноважень залучати відповідних фахівців та експертів за їх згодою.

27. Члени конкурсного комітету:

беруть участь в обговоренні, розгляді оцінки за бальною системою та зіставленні конкурсних пропозицій перевізників-претендентів і забезпечують прийняття рішення про визначення переможця конкурсу;

мають право на ознайомлення з усіма матеріалами, що стосуються проведення оцінки за бальною системою пропозицій перевізників-претендентів, а також на відображення своєї окремої думки у протоколі засідання комітету на підставі інформації, що підтверджена документально та врахування якої не порушуватиме процедуру проведення конкурсу;

зобов'язані дотримуватися норм законодавства, цього Порядку, об'єктивно та неупереджено розглядати конкурсні пропозиції перевізників-претендентів. ( Абзац четвертий пункту 27 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 525 від 21.05.2009 )

Оголошення про проведення конкурсу
на визначення автомобільного перевізника

28. Організатор або робочий орган публікує в офіційних друкованих засобах масової інформації не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку конкурсу оголошення про конкурс, яке повинне містити таку інформацію:

1) найменування організатора та робочого органу;

2) порядковий номер та основні характеристики кожного об'єкта конкурсу:

на міжміському маршруті - номер рейсу, початковий та кінцевий пункти маршруту, протяжність, час відправлення з кінцевих пунктів та прибуття до них, особливості періодичності здійснення перевезень (сезонний, у певні дні тижня тощо), вимоги до автобусів щодо класу (категорії), комфортності та пасажиромісткості, можливість обслуговування рейсів на паритетних умовах;

на міському та приміському маршруті - номер маршруту, найменування кінцевих зупинок, кількість оборотних рейсів або кількість автобусів для забезпечення перевезень, режим руху та інтервал, особливості періодичності здійснення перевезень (сезонний, у певні дні тижня тощо), вимоги до автобусів щодо класу (категорії), комфортності та пасажиромісткості;

3) умови конкурсу;

4) порядок одержання необхідної інформації про об'єкт конкурсу;

5) кінцевий строк прийняття документів для участі в конкурсі; ( Підпункт 5 пункту 28 в редакції Постанови КМ N 525 від 21.05.2009 )

6) найменування організації, режим її роботи та адреса, за якою подаються документи для участі в конкурсі;

7) місце та дата одержання бланків документів для участі в конкурсі;

8) місце, дата та час початку проведення засідання конкурсного комітету;

9) розмір плати за участь у конкурсі;

10) телефон для довідок (електронна адреса або адреса веб-сайту) з питань проведення конкурсу.

( Підпункт 11 пункту 28 виключено на підставі Постанови КМ N 525 від 21.05.2009 )

Подання документів для участі у конкурсі

29. Для участі у конкурсі автомобільний перевізник подає на кожний об'єкт конкурсу окремо заяву за формою, визначеною згідно з додатками 1 або 2, і такі документи:

1) копію свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта господарювання;

2) нотаріально завірену копію ліцензії на право надання послуг з перевезень пасажирів (може подаватися в одному примірнику, якщо перевізник-претендент бере участь у кількох конкурсах, які проводяться на одному засіданні);

3) перелік транспортних засобів, які пропонуються до використання на автобусному маршруті;

4) копії ліцензійних карток на кожний автобус, який пропонується до використання на автобусному маршруті;

5) документ, що підтверджує внесення плати за участь у конкурсі;

6) копії свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів або тимчасових реєстраційних талонів автобусів, що пропонуються до використання на маршруті;

7) копію документа, що підтверджує проведення процедури санації (за умови проведення санації);

8) перелік транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями, які пропонуються для роботи на автобусному маршруті, або письмова інформація про їх відсутність; ( Підпункт 8 пункту 29 в редакції Постанови КМ N 1310 від 03.12.2009 )

9) анкету відповідно до пункту 32 цього Порядку.

( Підпункт 10 пункту 29 виключено на підставі Постанови КМ N 525 від 21.05.2009 )

Подані документи перевіряються в міру їх надходження організатором. ( Абзац пункту 29 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 525 від 21.05.2009 )

30. Документи для участі в конкурсі подаються перевізником-претендентом у закритому конверті (пакеті).

Конверт (пакет), який містить документи для участі в конкурсі, відкривається наступного дня після закінчення строку їх прийняття.

Кінцевий строк прийняття документів для участі в конкурсі визначається організатором і не може становити менш як 10 робочих днів до дати проведення конкурсу. ( Пункт 30 в редакції Постанови КМ N 525 від 21.05.2009 )

31. Документи, що безпосередньо стосуються конкурсу, які надійшли до організатора у зазначений в оголошенні про проведення конкурсу строк від підприємств, установ та організацій, які не є перевізниками-претендентами, подаються на розгляд конкурсного комітету.

32. До заяви автомобільного перевізника додається анкета за формою згідно з додатком 5, в якій передбачаються питання, що будуть враховані під час перевірки достовірності відомостей, що містяться у документах для участі у конкурсі, та під час розрахунків за бальною системою оцінки пропозицій перевізників-претендентів. ( Пункт 32 в редакції Постанови КМ N 525 від 21.05.2009 )

33. Документи, які надійшли до організатора після встановленого строку, не розглядаються. ( Пункт 33 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 525 від 21.05.2009 )

34. Якщо перевізник-претендент бере участь у кількох конкурсах, які проводяться на одному засіданні конкурсного комітету, а подані ним пропозиції достатні для виконання перевезень тільки на частині об'єктів конкурсів, він повинен визначити пріоритети щодо визнання його переможцем у конкурсах, про що робиться запис в розділі IV заяви (згідно з додатками 1 і 2), і в разі визнання його переможцем у конкурсі (конкурсах) з вищим пріоритетом до участі в інших конкурсах він не допускається. При цьому плата за участь у конкурсах не повертається.

35. За роз'ясненнями щодо оформлення документів для участі в конкурсі перевізник-претендент має право звернутися до організатора або робочого органу, які зобов'язані надати їх в усній чи письмовій формі (за вибором перевізника-претендента) протягом трьох днів.

36. Інформація про будь-яку зміну умов конкурсу повинна бути доведена до відома всіх перевізників-претендентів не менш як за 20 днів до дати проведення конкурсу шляхом опублікування у засобах масової інформації, в яких було розміщено оголошення про конкурс. ( Пункт 36 в редакції Постанови КМ N 525 від 21.05.2009 )

37. Достовірність інформації, викладеної у заяві та документах, визначених пунктом 29 цього Порядку, перевіряється організатором та/або робочим органом не пізніше ніж за два дні до дати проведення конкурсу.

38. Під час приймання документів організатор або робочий орган повинен створити умови для одержання перевізником-претендентом детальної інформації про характеристики об'єкта конкурсу.

39. Подані на конкурс документи реєструються організатором або робочим органом у журналі обліку. Документи, подані несвоєчасно, не реєструються і повертаються автомобільному перевізникові з повідомленням про спосіб повернення коштів, внесених за участь в конкурсі. ( Пункт 39 в редакції Постанови КМ N 525 від 21.05.2009 )

Проведення конкурсу та визначення переможця

40. Під час проведення конкурсу конкурсний комітет розглядає пропозиції перевізників-претендентів виключно за такими показниками:

наявність достатньої кількості автобусів, які відповідають умовам конкурсу за класом та пасажиромісткістю (категорія, пасажиромісткість, наявність багажних відділень, додаткового обладнання);

наявність (у кількості не менше від нормативу згідно з додатком 3), характеристика та кількість резерву автобусів для заміни рухомого складу в разі виходу техніки з ладу;

наявність транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями; ( Абзац четвертий пункту 40 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1310 від 03.12.2009 )

наявність свідоцтва відповідності автобуса параметрам комфортності (для міжміського перевезення);

строк експлуатації автобусів (рік виготовлення, строк фактичної експлуатації);

наявність сертифіката відповідності послуг з перевезення пасажирів автобусами ліцензійним умовам;

наявність та характеристика виробничої бази; ( Абзац восьмий пункту 40 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 525 від 21.05.2009 )

умови підтримання належного технічного та санітарного стану рухомого складу;

умови контролю технічного стану транспортних засобів перед виїздом;

умови виконання регламентних робіт з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів;

досвід роботи перевізника-претендента; ( Абзац дванадцятий пункту 40 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 525 від 21.05.2009 )

наявність та тяжкість порушень безпеки дорожнього руху, транспортного законодавства, ліцензійних умов;

якість роботи автомобільного перевізника на даному маршруті (у разі обслуговування на умовах договору (дозволу), укладеного (наданого) на підставі попереднього конкурсу;

інвестиційний розвиток суб'єкта господарювання та соціальний ефект від його діяльності. ( Абзац пункту 40 в редакції Постанови КМ N 525 від 21.05.2009 )

41. Під час проведення конкурсу представники організатора та органів державного контролю, які входять до складу конкурсного комітету, відповідно до їх компетенції надають інформацію про діяльність перевізника-претендента.

Представники органів державного контролю несуть персональну відповідальність за достовірність поданої інформації відповідно до законодавства. ( Пункт 41 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 525 від 21.05.2009 ) ( Пункт 41 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 525 від 21.05.2009 )

42. У разі участі в конкурсі двох або більше перевізників-претендентів конкурсний комітет визначає кращого з використанням бальної системи оцінки пропозицій перевізників-претендентів.

Сумарна кількість балів, одержаних кожним перевізником-претендентом згідно з додатком 4, є підставою для визначення переможця конкурсу. ( Абзац другий пункту 42 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 525 від 21.05.2009 )

43. Під час проведення конкурсу запрошуються всі перевізники-претенденти, що беруть участь у конкурсі, у присутності яких оголошуються конкурсні пропозиції. Претендентам надається право на обґрунтування запропонованих ними конкурсних пропозицій. Під час проведення конкурсу додаткові пропозиції від перевізників-претендентів не приймаються. ( Пункт 43 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 525 від 21.05.2009 )

44. У разі відсутності керівника перевізника-претендента на конкурсі його інтереси може представляти особа, яка має довіреність, видану перевізником-претендентом.

45. У разі відсутності на конкурсі представника перевізника-претендента конкурсний комітет розглядає конкурсні пропозиції, викладені в поданих претендентом документах.

46. Переможцем конкурсу визнається перевізник-претендент, який за результатами розгляду набрав найбільшу кількість балів відповідно до системи оцінки пропозицій перевізників-претендентів.

Претендентом, який посів друге місце, визнається перевізник-претендент, який за результатами розгляду набрав найбільшу кількість балів відповідно до системи оцінки пропозицій перевізників-претендентів без урахування показника переможця конкурсу.

У разі коли учасники конкурсу набрали однакову кількість балів, під час визначення переможця конкурсу та перевізника-претендента, який посів друге місце, перевагу має той перевізник-претендент, що подав конкурсному комітетові сертифікат відповідності послуг з перевезення пасажирів ліцензійним умовам, а також (для міжміського автобусного маршруту) свідоцтво відповідності автобуса параметрам комфортності, а у разі неподання таких документів або подання їх кількома перевізниками-претендентами, що набрали однакову кількість балів, переможець визначається шляхом голосування.

47. Рішення про результати конкурсу приймається конкурсним комітетом на закритому засіданні в присутності не менш як половини його складу, у тому числі голови конкурсного комітету або його заступника, простою більшістю голосів.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсного комітету (або за його відсутності голос заступника голови конкурсного комітету).

48. Під час проведення засідання конкурсного комітету здійснюється технічний аудіозапис.

Аудіоматеріали засідань зберігаються в організатора протягом усього строку дії укладеного за результатами конкурсу договору або виданого дозволу. ( Пункт 48 в редакції Постанови КМ N 525 від 21.05.2009 )

49. Рішення конкурсного комітету про визначення переможця конкурсу, а також перевізника-претендента, який за результатами розгляду посів друге місце, оголошується перевізникам-претендентам під час конкурсу, у 10-денний строк оформляється протоколом, який підписують голова та секретар конкурсного комітету, і подається організатору.

50. Протокол засідання конкурсного комітету повинен містити інформацію про:

номери та назви об'єктів конкурсу;

найменування перевізників-претендентів;

( Абзац четвертий пункту 50 виключено на підставі Постанови КМ N 525 від 21.05.2009 )

результати голосування членів конкурсного комітету або результати, отримані за бальною системою оцінки пропозицій перевізників-претендентів;

рішення конкурсного комітету про визначення переможця конкурсу та перевізника-претендента, який за результатами розгляду посів друге місце.

51. Рішення конкурсного комітету щодо визначення переможця конкурсу вводяться в дію наказом (постановою або іншим розпорядчим документом) організатора протягом не більш як 10 робочих днів з дня проведення конкурсу. ( Пункт 51 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 525 від 21.05.2009 )

52. Витяги з протоколу засідання конкурсного комітету подаються на підставі письмової заяви перевізника-претендента протягом 30 днів з дня її надходження. ( Пункт 52 в редакції Постанови КМ N 525 від 21.05.2009 )

53. Організатор укладає з переможцем конкурсу договір (на міському та внутрішньообласному автобусних маршрутах) або видає дозвіл (на міжобласному автобусному маршруті) згідно з умовами визначеного конкурсу.

У разі письмової відмови перевізника-претендента, який став переможцем конкурсу, від укладення з організатором договору (одержання дозволу) договір укладається (дозвіл видається) з перевізником-претендентом, який посів друге місце.

У договорі (дозволі) визначаються умови перевезень на рейсі (рейсах) та/або маршруті (маршрутах) відповідно до визначеного об'єкта конкурсу.

Якщо перевізник-претендент брав участь і визнаний переможцем у кількох конкурсах, договір укладається (дозвіл видається) на кожний об'єкт конкурсу окремо.

Строк дії договору, який укладається, або дозволу, який видається за результатами конкурсу, становить п'ять років.

Дія договору (дозволу) не може бути достроково зупинена в частині відносин щодо обслуговування окремих маршрутів та/або виконання окремих рейсів, а тільки на весь об'єкт конкурсу.

Строк дії договору (дозволу) не може бути продовжено, а рейси (маршрути) включаються до об'єкта іншого конкурсу.

54. Організатор має право не вводити в дію рішення конкурсного комітету стосовно окремих конкурсів у разі виявлення та підтвердження фактів подання перевізником-претендентом, який за результатами конкурсу визнаний переможцем конкурсу, недостовірної інформації. У такому разі перевізнику-претенденту, який подав недостовірну інформацію, не повертається плата за участь у конкурсі, а надсилається відповідне повідомлення протягом 30 днів з дня проведення конкурсу.

55. Організатор має право:

провести конкурс до моменту закінчення строку дії договору (дозволу), однак не раніше ніж за три місяці до цього. У такому разі дія договору (дозволу), укладеного (виданого) за результатами конкурсу, починається після закінчення строку дії чинних документів на перевезення;

достроково розірвати договір (позбавити дозволу) автомобільного перевізника в разі порушення ним умов договору (дозволу) і укласти договір (надати дозвіл) з автомобільним перевізником, який брав участь у відповідному конкурсі і посів друге місце, на строк дії договору (дозволу), який було розірвано (анульовано), а у разі його відмови іншого, який уже працює на відповідному напрямку, один раз на строк до трьох місяців до проведення конкурсу; ( Абзац третій пункту 55 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 525 від 21.05.2009 )

достроково розірвати договір з автомобільним перевізником (позбавити його дозволу) у разі виявлення фактів подання на конкурс недостовірних відомостей; ( Пункт 55 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 525 від 21.05.2009 )

у разі відкриття нового автобусного маршруту або рейсу укласти договір (надати дозвіл) автомобільному перевізнику один раз на строк до трьох місяців, після чого за результатами роботи на маршруті приймати рішення щодо подальшого функціонування маршруту та необхідності проведення конкурсу. Включення до об'єкта конкурсу нового автобусного маршруту проводиться після погодження організатором техніко-економічного обґрунтування; ( Абзац п'ятий пункту 55 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 525 від 21.05.2009 )

у разі відмови перевізника-претендента, який визнаний переможцем конкурсу, та перевізника-претендента, який посів друге місце, від укладення договору (одержання дозволу) укласти договір (надати дозвіл) з автомобільним перевізником один раз на строк до трьох місяців до проведення конкурсу;

у разі визнання недійсним чи скасування судом рішення конкурсного комітету, договору (дозволу) укласти договір (надати дозвіл) один раз на строк до трьох місяців з автомобільним перевізником для виконання перевезень, зумовлених об'єктом конкурсу, та виставити об'єкт на новий конкурс; ( Абзац сьомий пункту 55 в редакції Постанови КМ N 525 від 21.05.2009 )

у разі зупинення судом рішення конкурсного комітету призначити тимчасового (до винесення судом рішення по суті) автомобільного перевізника для виконання перевезень, зумовлених об'єктом конкурсу. ( Пункт 55 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 525 від 21.05.2009 )

56. Контроль за виконанням умов договору (дозволу) здійснює організатор та інші органи виконавчої влади згідно з компетенцією, за наявності відповідного звернення або доручення організатора.

Фінансування проведення конкурсу та розгляд спорів

57. Фінансування проведення конкурсу здійснюється органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування за рахунок коштів, внесених перевізниками-претендентами як плата за участь у конкурсі, а також за рахунок власних коштів.

58. Розмір плати за участь у конкурсі встановлюється організатором на підставі кошторису витрат і не може перевищувати 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на дату подання заяви про участь у конкурсі.

Кошторис може розроблятися окремо за видами об'єктів конкурсу з урахуванням таких характеристик:

кількість рейсів (маршрутів) в одному об'єкті конкурсу;

наявність в об'єкті конкурсу нових та/або діючих рейсів (маршрутів).

59. Перевізник-претендент, який бере участь у кількох конкурсах, вносить плату за участь у кожному конкурсі окремо.

60. Кошторис витрат, пов'язаних з підготовкою та проведенням конкурсу, включає витрати з:

підготовки пропозицій щодо об'єктів та умов конкурсу;

розміщення інформації про об'єкти та умови конкурсу в засобах масової інформації;

організації приймання документів;

перевірки достовірності одержаної від перевізника-претендента інформації;

аналізу та оцінки відповідності пропозицій перевізника-претендента умовам конкурсу;

підготовки інформаційних матеріалів для членів конкурсного комітету;

доведення результатів конкурсу до відома перевізників-претендентів;

подання перевізникам-претендентам інформації про участь у конкурсі;

технічного забезпечення конкурсу, оренди або утримання приміщень для його проведення; ( Абзац десятий пункту 60 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 525 від 21.05.2009 )

виготовлення паспортів автобусних маршрутів.

Кошторис затверджує організатор.

61. Затверджений організатором кошторис є підставою для визначення суми, яку сплачує перевізник-претендент за участь у конкурсі.

У разі коли сума одержаних від перевізників-претендентів коштів за участь у конкурсі менша ніж сума, передбачена кошторисом, різницю оплачує організатор.

62. Плата за участь у конкурсі вноситься перевізником-претендентом на рахунок організатора або робочого органу у розмірі, встановленому організатором для відповідного об'єкта конкурсу. ( Пункт 62 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1310 від 03.12.2009 )

63. Кошти, сплачені за участь у конкурсі, повертаються повністю у разі, коли конкурс не відбувся або переможця не було визначено з вини організатора (робочого органу), а також перевізникам-претендентам, які подали достовірну інформацію, за настання обставин, визначених пунктом 54 цього Порядку.

64. Перевізникам-претендентам, які не стали переможцями конкурсу, плата за участь у конкурсі не повертається і використовується на покриття витрат, пов'язаних з підготовкою та проведенням конкурсу.

65. У разі коли перевізник-претендент до початку проведення конкурсу офіційно відмовився від участі у конкурсі, йому повертається частина суми, сплаченої за участь у конкурсі:

за умови відкликання заяви до завершення приймання документів - 80 відсотків плати;

за умови відкликання заяви після завершення приймання документів, але до проведення конкурсу - 60 відсотків.

66. Скарги за результатами конкурсу можуть подаватися протягом 10 днів з дати його проведення та розглядатися організатором протягом 30 днів з дня надходження скарги від перевізника-претендента. Неврегульовані організатором спори розв'язуються в установленому порядку. Скарги, що надійшли з порушенням установленого строку, не розглядаються. ( Пункт 66 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 525 від 21.05.2009 )

Додаток 1
до Порядку

               ЗАЯВА
на участь у конкурсі з перевезення пасажирів
на міському маршруті загального користування

   Відповідно до  вимог  Закону України "Про автомобільний

транспорт" та оголошення _________________________________________
(найменування організатора)

у ________________________________________________________________
(назва та номер друкованого видання)

_____________________________________ претендує на одержання права
(найменування суб'єкта господарювання)
здійснювати перевезення пасажирів у межах об'єкта конкурсу
N ______.

               ПЕРЕЛІК
маршрутів

------------------------------------------------------------------
| Початкова та |Кількість|Відстань від |Режим руху згідно з |
| кінцева зупинки | рейсів |початкової до|пунктом 10 Порядку |
|маршруту, основні | | кінцевої |проведення конкурсу |
| проміжні зупинки | | зупинки, | з перевезення |
| | | кілометрів | пасажирів на |
| | | | автобусному |
| | | |маршруті загального |
| | | | користування |
|------------------+---------+-------------+---------------------|
| | | | |
|------------------+---------+-------------+---------------------|
| | | | |
------------------------------------------------------------------

             I. Загальні дані

Повне найменування суб'єкта господарювання
-----------------------------------------------------------------------
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------

Скорочене найменування суб'єкта господарювання (торгова марка, бренд)
-----------------------------------------------------------------------
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------

Ідентифікаційний код суб'єкта господарювання
---------------------
| | | | | | | | | | |
---------------------

Прізвище, ім'я та по батькові керівника суб'єкта господарювання
-----------------------------------------------------------------------
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------

Телефон Телефакс
----------------------- -----------------------
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
----------------------- -----------------------

Мобільний телефон Контактна особа
----------------------- -----------------------------------------
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
----------------------- -----------------------------------------

      II. Місцезнаходження суб'єкта господарювання

Країна              Поштовий індекс
--------------- -----------
| | | | | | | | | | | | | |
--------------- -----------

Область
-----------------------------------------------------------------------
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------

Район
-----------------------------------------------------------------------
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------

Місто (село)
-----------------------------------------------------------------------
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------

Вулиця
-----------------------------------------------------------------------
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------

Будинок Корпус Квартира (офіс)
------------- ------------- -------------
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------- ------------- -------------

          III. Банківські реквізити

Розрахунковий -----------------------------------------------------
рахунок | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------

------------------------------------------------- ---------------
у | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | МФО | | | | | | | |
------------------------------------------------- ---------------

           IV. Додаткова інформація

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

      V. Перелік документів, що додаються до заяви

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

   У зв'язку з участю в конкурсі підтверджую, що:

спроможний виконувати вимоги статті 34 Закону України "Про
автомобільний транспорт" ( 2344-14 );

згоден брати участь у конкурсі відповідно до умов конкурсу,
визначених організатором;

з об'єктом конкурсу та його основними характеристиками
ознайомлений;

всі дані, викладені у поданих мною документах, відповідають
дійсності;

на момент проведення конкурсу не визнаний банкрутом, не
порушено справу про банкрутство або проводиться процедура санації;

у разі перемоги згоден укласти договір.

___ __________ 20__ р. _________________ ______________________
(підпис заявника) (прізвище, ім'я
та по батькові)

М.П.

Заяву прийнято ___ ______ 20__ р. ______________________________
(прізвище, ім'я та по батькові,
посада та підпис особи, яка
прийняла документи)

та внесено за N ______ до журналу обліку.

( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 525 від 21.05.2009 )

Додаток 2
до Порядку

               ЗАЯВА
на участь у конкурсі з перевезення пасажирів
на міжміському (приміському) маршруті
загального користування

   Відповідно до  вимог  Закону України "Про автомобільний

транспорт" та оголошення _________________________________________
(найменування організатора)

у ________________________________________________________________
(назва та номер друкованого видання)

_____________________________________ претендує на одержання права
(найменування суб'єкта господарювання)
здійснювати перевезення пасажирів у межах об'єкта конкурсу
N ______.

               ПЕРЕЛІК
маршрутів та/або рейсів

--------------------------------------------------------------------------
|Початко-|Номер маршруту| Час відправлення |Відстань,| Порядок |
| ва та | (оборотного | автобусів за |кіломет- |виконання або|
|кінцева | рейсу) за | напрямками | рів | режим руху |
|зупинки | напрямками | | | згідно з |
|маршруту|--------------+------------------------| | пунктом 10 |
| |прямий|зворот-| прямий | зворотний | | Порядку |
| | | ний | | | | проведення |
| | | | | | | конкурсу з |
| | | | | | | перевезення |
| | | | | | |пасажирів на |
| | | | | | | автобусному |
| | | | | | | маршруті |
| | | | | | | загального |
| | | | | | |користування |
--------------------------------------------------------------------------
__год.__ хв. __год.__хв.
__год.__ хв. __год.__хв.

             I. Загальні дані

Повне найменування суб'єкта господарювання
-----------------------------------------------------------------------
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------

Скорочене найменування суб'єкта господарювання (торгова марка, бренд)
-----------------------------------------------------------------------
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------

Ідентифікаційний код суб'єкта господарювання
---------------------
| | | | | | | | | | |
---------------------

Прізвище, ім'я та по батькові керівника суб'єкта господарювання
-----------------------------------------------------------------------
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------

Телефон Телефакс
----------------------- -----------------------
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
----------------------- -----------------------

Мобільний телефон Контактна особа
----------------------- -----------------------------------------
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
----------------------- -----------------------------------------

      II. Місцезнаходження суб'єкта господарювання

Країна              Поштовий індекс
--------------- -----------
| | | | | | | | | | | | | |
--------------- -----------

Область
-----------------------------------------------------------------------
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------

Район
-----------------------------------------------------------------------
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------

Місто (село)
-----------------------------------------------------------------------
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------

Вулиця
-----------------------------------------------------------------------
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------

Будинок Корпус Квартира (офіс)
------------- ------------- -------------
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------- ------------- -------------

          III. Банківські реквізити

Розрахунковий -----------------------------------------------------
рахунок | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------

------------------------------------------------- ---------------
у | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | МФО | | | | | | | |
------------------------------------------------- ---------------

           IV. Додаткова інформація

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

      V. Перелік документів, що додаються до заяви

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

У зв'язку з участю в конкурсі підтверджую, що:

спроможний виконувати вимоги статті 34 Закону України "Про
автомобільний транспорт" ( 2344-14 );

згоден брати участь у конкурсі відповідно до умов конкурсу,
визначених організатором;

з об'єктом конкурсу та його основними характеристиками
ознайомлений;

всі дані, викладені у поданих мною документах, відповідають
дійсності;

на момент проведення конкурсу не визнаний банкрутом, не
порушено справу про банкрутство або проводиться процедура санації;

у разі перемоги згоден укласти договір (одержати дозвіл).

___ __________ 20__ р. _________________ _______________________
(підпис заявника) (прізвище, ім'я
та по батькові)

М.П.

Заяву прийнято ___ ______ 20__ р. _______________________________
(прізвище, ім'я та по батькові,
посада та підпис особи, яка
прийняла документи)

та внесено за N ______ до журналу обліку.

( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 525 від 21.05.2009 )

Додаток 3
до Порядку

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 21 травня 2009 р. N 525)

               НОРМАТИВ
мінімальної кількості резерву автобусів
для міського або приміського сполучення

------------------------------------------------------------------
| Кількість автобусів, необхідних | Мінімальна кількість |
| для виконання перевезень | резервних автобусів, одиниць |
|---------------------------------+------------------------------|
|До 5 | 1 |
|---------------------------------+------------------------------|
|Від 6 до 10 | 2 |
|---------------------------------+------------------------------|
|Від 11 до 20 | 3 |
|---------------------------------+------------------------------|
|Від 21 до 30 | 4 |
|---------------------------------+------------------------------|
|Понад 30 | 5 |
------------------------------------------------------------------

               НОРМАТИВ
мінімальної кількості резерву
автобусів для міжміського сполучення

------------------------------------------------------------------
| Кількість автобусів, необхідних | Мінімальна кількість |
| для виконання перевезень | резервних автобусів, одиниць |
|---------------------------------+------------------------------|
|До 3 | 1 |
|---------------------------------+------------------------------|
|Від 4 до 6 | 2 |
|---------------------------------+------------------------------|
|Від 7 до 10 | 3 |
|---------------------------------+------------------------------|
|Від 11 до 14 | 4 |
|---------------------------------+------------------------------|
|Від 15 до 20 | 5 |
|---------------------------------+------------------------------|
|Від 21 до 25 | 6 |
|---------------------------------+------------------------------|
|Від 26 до 30 | 7 |
------------------------------------------------------------------

( Додаток 3 в редакції Постанови КМ N 525 від 21.05.2009 )

Додаток 4
до Порядку

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 21 травня 2009 р. N 525)

               ПЕРЕЛІК
показників нарахування балів за системою оцінки
пропозицій перевізників-претендентів

------------------------------------------------------------------
| Показники, які | Кількість | Механізм нарахування |
| оцінюються | балів | балів |
| конкурсним комітетом | | |
|----------------------------------------------------------------|
| Технічні вимоги |
|----------------------------------------------------------------|
|Наявність матеріально- | | |
|технічних ресурсів, що | | |
|дають змогу: | | |
|------------------------+-------------+-------------------------|
|здійснювати щоденний | 15 |бали нараховуються за |
|контроль за технічним | |наявності механіків, які |
|станом транспортних | |працюють у штаті |
|засобів власними силами | |підприємства або за |
|на території | |трудовим договором не |
|підприємства | |менше ніж одного року до |
| | |дати оголошення конкурсу,|
| | |та використання власного |
| | |або орендованого |
| | |контрольно-технічного |
| | |пункту |
| | | |
| | |бали не нараховуються: |
| | | |
| | | у разі, коли протягом |
| | |одного року до дати |
| | |оголошення конкурсу |
| | |зафіксовано більше ніж |
| | |п'ять випадків випуску |
| | |транспортних засобів на |
| | |лінію без проведення |
| | |огляду технічного стану |
| | |(за інформацією |
| | |Головавтотрансінспекції);|
| | | |
| | | у разі розташування |
| | |матеріально-технічної |
| | |бази, що має власний або |
| | |орендований контрольно- |
| | |технічний пункт, на |
| | |відстані понад 50 |
| | |кілометрів від одного з |
| | |кінцевих пунктів міського|
| | |або приміського маршруту |
| | |та понад 100 кілометрів |
| | |від місця формування |
| | |міжміського маршруту |
|------------------------+-------------+-------------------------|
|проводити щоденний огляд| 10 |бали нараховуються за |
|стану здоров'я водіїв | |наявності медиків, які |
|штатним медичним | |працюють у штаті |
|працівником в | |підприємства або за |
|облаштованому медичному | |трудовим договором не |
|пункті підприємства | |менше ніж один рік до |
| | |дати оголошення конкурсу,|
| | |та використання власного |
| | |або орендованого |
| | |медичного пункту |
| | | |
| | |бали не нараховуються: |
| | | |
| | | у разі, коли протягом |
| | |одного року до дати |
| | |оголошення конкурсу |
| | |зафіксовано більше ніж |
| | |п'ять випадків виїзду |
| | |водіїв на лінію без |
| | |проведення огляду стану |
| | |здоров'я (за інформацією |
| | |Головавтотрансінспекції);|
| | | |
| | | у разі розташування |
| | |матеріально-технічної |
| | |бази, що має власний або |
| | |орендований медичний |
| | |пункт, на відстані понад |
| | |50 кілометрів від одного |
| | |з кінцевих пунктів |
| | |міського або приміського |
| | |маршруту та понад 100 |
| | |кілометрів від місця |
| | |формування міжміського |
| | |маршруту |
|------------------------+-------------+-------------------------|

|забезпечити зберігання |   5   |бали нараховуються, якщо |
|та охорону транспортних | |зберігання транспортних |
|засобів на власній або | |засобів забезпечують |
|орендованій території | |штатні працівники або |
| | |працівники, які працюють |
| | |за трудовим договором, на|
| | |власній або орендованій |
| | |території не менше ніж |
| | |один рік до дати |
| | |оголошення конкурсу |
| | | |
| | |бали не нараховуються: |
| | | |
| | | у разі, коли протягом |
| | |одного року до оголошення|
| | |конкурсу зафіксовано |
| | |більше ніж 5 випадків |
| | |зберігання транспортних |
| | |засобів поза межами |
| | |спеціально призначеного |
| | |та обумовленого умовами |
| | |ліцензування місця |
| | |(за інформацією |
| | |Головавтотрансінспекції);|
| | | |
| | | у разі розташування |
| | |місця зберігання |
| | |на відстані понад |
| | |50 кілометрів від одного |
| | |з кінцевих пунктів |
| | |міського або приміського |
| | |маршруту та понад |
| | |100 кілометрів від місця |
| | |формування міжміського |
| | |маршруту |
|------------------------+-------------+-------------------------|
|Строк експлуатації | | |
|автобусів (рік | | |
|виготовлення, строк | | |
|практичної | | |
|експлуатації): | | |
|------------------------+-------------+-------------------------|
|до одного року з моменту| 15 |кількість балів |
|виготовлення новий | |нараховується за кожний |
|рухомий склад | |автобус, який відповідає |
| | |умовам конкурсу та |
| | |запропонований для |
| | |виконання перевезень, |
| | |зумовлених об'єктом |
| | |конкурсу |
|------------------------+-------------+-------------------------|
|від одного до трьох | 10 |за автобуси, строк |
|років з моменту | |експлуатації яких |
|виготовлення | |перевищує десять років, |
| | |бали не нараховуються |
|------------------------+-------------+-------------------------|
|від трьох до семи років | 6 |результат визначається як|
|з моменту виготовлення | |середньозважене значення |
| | |(шляхом ділення суми |
| | |балів за кожний автобус |
| | |на кількість автобусів, |
| | |що пропонуються для |
| | |використання на об'єкті |
| | |конкурсу) |
|------------------------+-------------+-------------------------|

|від семи до десяти років|   2   |строк експлуатації для  |
| | |автобусів визначається |
| | |згідно з технічним |
| | |паспортом (за основу |
| | |розрахунку береться рік |
| | |виготовлення) |
|------------------------+-------------+-------------------------|
|Наявність у перевізника-| | |
|претендента транспортних| | |
|засобів, пристосованих | | |
|для перевезення осіб з | | |
|обмеженими фізичними | | |
|можливостями: | | |
|------------------------+-------------+-------------------------|
|рухомий склад, | 5 |бали додаються за кожний |
|пристосований для | |автобус, пристосований |
|перевезення осіб з | |для перевезення осіб з |
|обмеженими фізичними | |обмеженими фізичними |
|можливостями | |можливостями, який |
| | |відповідає умовам |
| | |конкурсу та |
| | |запропонований для |
| | |виконання перевезень, |
| | |зумовлених об'єктом |
| | |конкурсу |
|------------------------+-------------+-------------------------|
|Наявність свідоцтва | | |
|відповідності автобуса | | |
|параметрам комфортності | | |
|(для міжміських | | |
|перевезень): | | |
|------------------------+-------------+-------------------------|
|за параметрами | | |
|комфортності автобуси | | |
|атестовані за класом: | | |
|------------------------+-------------+-------------------------|
|"чотири зірочки"; | 10 |бали нараховуються у разі|
| | |проведення автомобільним |
| | |перевізником процедури |
| | |атестації автобусів за |
| | |параметрами комфортності |
| | |у Порядку , |
| | |встановленому |
| | |Мінтрансзв'язку |
|------------------------+-------------+-------------------------|
|"три зірочки"; | 6 |бали нараховуються за |
| | |кожний автобус. У разі |
| | |непроведення атестації |
| | |або наявності атестації |
| | |за класом "одна зірочка" |
| | |бали не нараховуються |
|------------------------+-------------+-------------------------|
|"дві зірочки" | 3 |результат визначається як|
| | |середньозважене значення |
| | |(шляхом ділення суми |
| | |балів за кожний автобус |
| | |на кількість автобусів, |
| | |що пропонуються для |
| | |використання на об'єкті |
| | |конкурсу) |
| | | |
| | |бали нараховуються тільки|
| | |при визначенні переможців|
| | |конкурсу на об'єкт |
| | |конкурсу, який передбачає|
| | |виконання міжміських |
| | |перевезень |
|----------------------------------------------------------------|
| Професійні вимоги та характеристика роботи автоперевізника |
|----------------------------------------------------------------|

|Наявність досвіду роботи|       |             |
|перевізника-претендента:| | |
|------------------------+-------------+-------------------------|
|від одного до п'яти | 10 |бали нараховуються, якщо |
|років | |суб'єкт господарювання |
| | |діє на підставі діючої |
| | |ліцензії на виконання |
| | |пасажирських перевезень, |
| | |отриманої вперше, не |
| | |менше ніж один рік |
|------------------------+-------------+-------------------------|
|від п'яти до десяти | 15 |бали нараховуються, якщо |
|років | |суб'єкт господарювання |
| | |має ліцензію на виконання|
| | |пасажирських перевезень |
| | |протягом більше ніж п'яти|
| | |років безперервно |
|------------------------+-------------+-------------------------|
|понад десять років | 20 |бали нараховуються, якщо |
| | |суб'єкт господарювання |
| | |має ліцензію на |
| | |здійснення пасажирських |
| | |перевезень протягом |
| | |більше ніж десяти років |
| | |безперервно |
|------------------------+-------------+-------------------------|
|Наявність у керівному | | |
|або інженерному складі | | |
|працівника: | | |
|------------------------+-------------+-------------------------|
|що має вищу профільну | 5 |бали нараховуються, якщо |
|освіту, працює на | |керівник, його заступник |
|підприємстві не менше | |або інженер, які працюють|
|одного року до дати | |на підприємстві не менше |
|оголошення конкурсу | |одного року до дати |
| | |оголошення конкурсу, |
| | |мають профільну вищу |
| | |освіту з питань |
| | |організації перевезень та|
| | |управління на |
| | |автомобільному транспорті|
|------------------------+-------------+-------------------------|
|що має середню | 3 |бали нараховуються, якщо |
|спеціальну освіту в | |керівник, його заступник |
|галузі та працює на | |або інженер, які працюють|
|підприємстві не менше | |на підприємстві не менше |
|одного року до дати | |одного року до дати |
|оголошення конкурсу | |оголошення конкурсу, не |
| | |мають вищої профільної |
| | |освіти, але мають середню|
| | |спеціальну освіту з |
| | |питань організації |
| | |перевезень або |
| | |експлуатації |
| | |автомобільного транспорту|
|------------------------+-------------+-------------------------|
|Наявність та тяжкість | | |
|порушень безпеки | | |
|дорожнього руху, | | |
|транспортного | | |
|законодавства, | | |
|ліцензійних умов: | | |
|------------------------+-------------+-------------------------|
|наявність протягом | -10 |бали знімаються, якщо |
|одного року до | |сумарна кількість |
|оголошення конкурсу | |порушень ліцензійних |
|порушень ліцензійних | |умов, які впливають на |
|умов, які впливають на | |безпеку перевезень, та |
|безпеку перевезень, або | |невиконаних приписів про |
|невиконання припису про | |усунення порушень щодо |
|усунення порушень | |кількості ліцензованих |
|ліцензійних умов, | |автобусів перевищує 0,1 |
|кількість яких щодо | | |
|кількості автобусів | |інформація надходить від |
|становить понад 0,1 (за | |Головавтотрансінспекції |
|інформацією | |(міжобласні маршрути) або|
|Головавтотрансінспекції)| |територіального |
| | |підрозділу |
| | |Головавтотрансінспекції |
| | |(міські та |
| | |внутрішньообласні |
| | |маршрути) |
|------------------------+-------------+-------------------------|

|наявність протягом   |   -15   |бали знімаються, якщо  |
|одного року дорожньо- | |кількість дорожньо- |
|транспортних пригод, що | |транспортних пригод, що |
|сталися з вини водія- | |сталися з вини водія |
|перевізника, кількість | |перевізника-претендента, |
|яких щодо кількості | |внаслідок яких є |
|автобусів становить | |постраждалі, щодо |
|понад 0,1 (за | |кількості ліцензованих |
|інформацією | |автобусів перевищує 0,1 |
|Головавтотрансінспекції)| |або мали місце порушення,|
|або наявність протягом | |передбачені частинами |
|одного року до дати | |першою та другою статті |
|оголошення конкурсу | |130 Кодексу України про |
|порушень, передбачених | |адміністративні |
|частинами першою та | |правопорушення |
|другою статті 130 | |( 80731-10 ) |
|Кодексу України про | | |
|адміністративні | |інформація надходить від |
|правопорушення | |Головавтотрансінспекції |
|( 80731-10 ) | |(міжобласні маршрути) або|
| | |територіального |
| | |підрозділу |
| | |Головавтотрансінспекції |
| | |(міські та |
| | |внутрішньообласні |
| | |маршрути) |
| | | |
| | |Враховуються дорожньо- |
| | |транспортні пригоди, що |
| | |сталися протягом одного |
| | |року до дати оголошення |
| | |конкурсу |
|------------------------+-------------+-------------------------|
|Характеристика роботи на| | |
|автобусному маршруті | | |
|(рейсі), що є об'єктом | | |
|конкурсу: | | |
|------------------------+-------------+-------------------------|
|наявність протягом року | -10 |бали нараховуються або |
|до оголошення конкурсу | |знімаються тільки щодо |
|порушень умов договору | |перевізників- |
|(дозволу) на вказаному | |претендентів, які |
|маршруті, зокрема в | |здійснювали перевезення, |
|частині невиконання | |зумовлені об'єктом |
|запланованої кількості | |конкурсу, на умовах |
|рейсів (кількість рейсів| |діючого на момент |
|менш як 95 відсотків) | |проведення конкурсу |
| | |договору (дозволу), крім |
| | |випадків обслуговування |
| | |на тимчасових умовах |
| | |згідно з пунктом 54 цього|
| | |Порядку |
|------------------------+-------------+-------------------------|
|відсутність протягом | 10 |інформація подається |
|року до оголошення | |організатором конкурсу |
|конкурсу порушень в | | |
|частині дотримання | | |
|виконання запланованої | | |
|кількості рейсів | | |
|(кількість рейсів понад | | |
|98 відсотків) та | | |
|використання рухомого | | |
|складу | | |
|------------------------+-------------+-------------------------|

|Порушення, допущені   |   -20   |             |
|перевізником- | | |
|претендентом, стали | | |
|причиною розірвання | | |
|договору (анулювання | | |
|дозволу) на | | |
|перевезенння, зумовлені | | |
|об'єктом конкурсу | | |
|----------------------------------------------------------------|
| Інвестиційний розвиток суб'єкта господарювання |
| та соціальний ефект від його діяльності |
|----------------------------------------------------------------|
|Капіталовкладення у | | |
|придбання рухомого | | |
|складу, призначеного для| | |
|перевезень пасажирів: | | |
|------------------------+-------------+-------------------------|
|кількість автобусів - не| 2 / 4 |2 бали нараховуються у |
|менше ніж 10 одиниць | |разі, коли кількість |
|(загальна кількість / | |автобусів (власних, |
|вік яких не перевищує | |кредитних, які |
|п'ять років) | |перебувають в лізингу або|
| | |використовуються на праві|
| | |спільної власності) |
| | |становить від 10 до 20 |
| | |одиниць |
| | | |
| | |4 бали нараховуються у |
| | |разі, коли кількість |
| | |автобусів (власних, |
| | |кредитних, які |
| | |перебувають в лізингу або|
| | |використовуються на праві|
| | |спільної власності) |
| | |становить від 10 до 20 |
| | |одиниць і вік щонайменше |
| | |десяти з них - не більше |
| | |ніж п'ять років |
|------------------------+-------------+-------------------------|
|кількість автобусів - не| 5 / 10 |5 балів нараховуються у |
|менше ніж | |разі, коли кількість |
|20 одиниць (загальна | |автобусів (власних, |
|кількість / вік яких не | |кредитних, які |
|перевищує п'ять років) | |перебувають в лізингу або|
| | |використовуються на праві|
| | |спільної власності) |
| | |становить від 20 до 50 |
| | |одиниць |
| | | |
| | |10 балів нараховуються у |
| | |разі, коли кількість |
| | |автобусів (власних, |
| | |кредитних, які |
| | |перебувають в лізингу або|
| | |використовуються на праві|
| | |спільної власності) |
| | |становить від 20 до 50 |
| | |одиниць і вік щонайменше |
| | |двадцяти з них - не |
| | |більше ніж п'ять років |
|------------------------+-------------+-------------------------|
|кількість автобусів | 10 / 20 |10 балів нараховуються у |
|становить не менше ніж | |разі, коли кількість |
|50 одиниць (загальна | |автобусів (власних, |
|кількість / вік яких не | |кредитних, які |
|перевищує п'ять років) | |перебувають в лізингу або|
| | |використовуються на праві|
| | |спільної власності) |
| | |перевищує 50 одиниць |
| | | |
| | |20 балів нараховуються у |
| | |разі, коли кількість |
| | |автобусів (власних, |
| | |кредитних, які |
| | |перебувають в лізингу або|
| | |використовуються на праві|
| | |спільної власності) віком|
| | |не більше ніж п'ять років|
| | |становить не менше ніж 50|
| | |одиниць |
|------------------------+-------------+-------------------------|

|Інвестиції, вкладені  |       |             |
|протягом останнього | | |
|періоду: | | |
|------------------------+-------------+-------------------------|
|загальна кількість нових| 5 |бали нараховуються у |
|автобусів, придбаних | |разі, коли протягом |
|протягом одного року, | |одного року до дати |
|становить не менше ніж | |оголошення конкурсу було |
|3 одиниці | |придбано за власні, |
| | |кредитні кошти або на |
| | |умовах лізингу від 3 до 9|
| | |автобусів, вік яких |
| | |становить менше ніж два |
| | |роки |
|------------------------+-------------+-------------------------|
|загальна кількість нових| 10 |бали нараховуються у |
|автобусів, придбаних | |разі, коли протягом |
|протягом одного року, - | |одного року придбано за |
|не менше ніж 10 одиниць | |власні, кредитні кошти |
| | |або на умовах лізингу не |
| | |менше ніж 10 автобусів, |
| | |вік яких становить менше |
| | |ніж два роки |
|------------------------+-------------+-------------------------|
|Інвестиції, вкладені у | | |
|рухомий склад для | | |
|перевезення осіб з | | |
|обмеженими фізичними | | |
|можливостями протягом | | |
|останнього періоду: | | |
|------------------------+-------------+-------------------------|
|загальна кількість | 5 |бали нараховуються у |
|автобусів, пристосованих| |разі, коли протягом |
|для перевезення осіб з | |одного року було придбано|
|обмеженими фізичними | |за власні, кредитні кошти|
|можливостями, становить | |або на умовах лізингу не |
|не менше ніж 2 одиниці | |менше ніж 2 автобуси, які|
| | |мають додаткове |
| | |устатковання для зручного|
| | |обслуговування осіб з |
| | |обмеженими фізичними |
| | |можливостями |
|------------------------+-------------+-------------------------|
|Рівень заробітної плати | | |
|на підприємстві: | | |
|------------------------+-------------+-------------------------|
|середній рівень | 5 |для розрахунку береться |
|заробітної плати водіїв | |показник, зазначений у |
|не нижчий, ніж визначено| |відповідній Галузевій |
|Галузевою угодою | |угоді між |
| | |Мінтрансзв'язку, |
| | |профспілками та |
| | |організацією роботодавців|
| | |транспорту |
|------------------------+-------------+-------------------------|
|середній рівень | 10 |бали нараховуються у |
|заробітної плати водіїв | |разі, коли даний рівень |
|не нижчий, ніж 120 | |заробітної плати діє |
|відсотків від визначеної| |протягом не менше шести |
|Галузевою угодою | |місяців до дати |
| | |оголошення конкурсу |
|------------------------+-------------+-------------------------|
|Обслуговування збиткових| | |
|рейсів у сільській | | |
|місцевості: | | |
|------------------------+-------------+-------------------------|

|обслуговування     |   6   |             |
|перевізником- | | |
|претендентом від 1 до 3 | | |
|приміських автобусних | | |
|маршрутів з виконанням | | |
|не менше ніж | | |
|15 рейсів на тиждень | | |
|------------------------+-------------+-------------------------|
|обслуговування | 10 |відвідна кількість балів |
|перевізником- | |нараховується за умови, |
|претендентом від 3 до 8 | |що перевізник-претендент |
|приміських автобусних | |виконує перевезення у |
|маршрутів з виконанням | |сільській місцевості |
|не менше ніж | |протягом не менше ніж |
|40 рейсів на тиждень | |двох років до проведення |
| | |конкурсу |
|------------------------+-------------+-------------------------|
|обслуговування | 14 | |
|перевізником- | | |
|претендентом понад 8 | | |
|приміських автобусних | | |
|маршрутів з виконанням | | |
|не менше ніж 80 рейсів | | |
|на тиждень | | |
------------------------------------------------------------------

( Додаток 4 в редакції Постанови КМ N 525 від 21.05.2009; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1310 від 03.12.2009 )

Додаток 5
до Порядку

               АНКЕТА
до заяви про участь у конкурсі, оголошеному
в _______________, у межах об'єкта (-ів) конкурсу N _______

----------------------------------------------------------------------
| Найменування показника |Непотрібне|Примітка|
| |закреслити| |
| | або | |
| |зазначити | |
| |кількість | |
|------------------------------------------------+----------+--------|
|Наявність належним чином обладнаних будівель: | | | |
|------------------------------------------------+-----+----+--------|
|Контрольно-технічний пункт: | | | |
|------------------------------------------------+-----+----+--------|
|власний за адресою _________________________ | так | ні | |
|------------------------------------------------+-----+----+--------|
|орендований згідно з договором N | так | ні | |
|від __ _______ 20___ р., укладеним на період | | | |
|від __ _______ 20___ р. до ____ ______ 20___ р. | | | |
|------------------------------------------------+-----+----+--------|
|випуск автобусів здійснюється через контрольно- | так | ні | |
|технічний пункт підприємства ________________ | | | |
|_____________________________________________ | | | |
|згідно з договором N від ____ ____________ | | | |
|20___ р., укладеним до _____ _______ 20___ р. | | | |
|------------------------------------------------+-----+----+--------|
|Зони ТО-1 та ТО-2: | | | |
|------------------------------------------------+-----+----+--------|
|власні за адресою ___________________________ | так | ні | |
|------------------------------------------------+-----+----+--------|
|орендований згідно з договором N | так | ні | |
|від ____ ______ 20___ р., укладеним на період | | | |
|від ____ ______ 20___ р. до ____ _______ 200_ р.| | | |
|------------------------------------------------+-----+----+--------|
|технічне обслуговування N 1 і 2 здійснюється на | | | |
|підприємстві ________________________________ | | | |
|згідно з договором N від ____ _________ | так | ні | |
|20___ р., укладеним на період до _____ ______ | | | |
|20___ р. | | | |
|------------------------------------------------+-----+----+--------|
|Ремонтні майстерні з необхідними цехами та | | | |
|ділянками: | | | |
|------------------------------------------------+-----+----+--------|
|власні за адресою ___________________________ | так | ні | |
|------------------------------------------------+-----+----+--------|
|орендований згідно з договором N | так | ні | |
|від ___ _________ 20___ р., укладеним на період | | | |
|від ___ _________ 20___ р. до ____ __________ | | | |
|20___ р. | | | |
|------------------------------------------------+-----+----+--------|
|технічне обслуговування та ремонт здійснюються | так | ні | |
|на підприємстві _____________________________ | | | |
|згідно з договором N від _____ ____________ | | | |
|20___ р., укладеним на період до ____ _______ | | | |
|20___ р. | | | |
|------------------------------------------------+-----+----+--------|
|Мийка: | | | |
|------------------------------------------------+-----+----+--------|
|власна за адресою ___________________________ | так | ні | |
|------------------------------------------------+-----+----+--------|
|орендований згідно з договором N | так | ні | |
|від ___ _______ 20___ р., укладеним на період | | | |
|від ___ _______ 20___ р. до ___ _______ 20___ р.| | | |
|------------------------------------------------+-----+----+--------|
|підтримання належного санітарного стану | так | ні | |
|здійснюється на підприємстві | | | |
|_____________________________________________ | | | |
|згідно з договором N від ____ _____________ | | | |
|20___ р., укладеним на період до ____ _______ | | | |
|20___ р. | | | |
|------------------------------------------------+-----+----+--------|
|підтримання належного санітарного стану | так | ні | |
|здійснюється без укладання договору на різних | | | |
|мийках | | | |
|------------------------------------------------+-----+----+--------|
|Медичний пункт: | | | |
|------------------------------------------------+-----+----+--------|
|власний за адресою ___________________________ | так | ні | |
|------------------------------------------------+-----+----+--------|
|орендований згідно з договором N | так | ні | |
|від ____ ______ 20___ р., укладеним на період | | | |
|від ____ ______ 20___ р. до ____ ______ 20___ р.| | | |
|------------------------------------------------+-----+----+--------|
|огляд водіїв перед виїздом на лінію здійснюється| так | ні | |
|в медичному пункті ___________________________ | | | |
|згідно з договором N від _____ _________ | | | |
|20___ р., укладеним на період до ____ _______ | | | |
|20___ р. | | | |
|------------------------------------------------+-----+----+--------|
|Стоянка, що охороняється: | | | |
|------------------------------------------------+-----+----+--------|
|на власній території за адресою _______________ | так | ні | |
|------------------------------------------------+-----+----+--------|
|на орендованій території згідно з договором N | так | ні | |
|від ____ ______ 20___ р., укладеним на період | | | |
|від ____ ______ 20___ р. до ____ ______ 20___ р.| | | |
|------------------------------------------------+-----+----+--------|

|міжзмінний відстій автобусів здійснюється на  | так | ні |    |
|підприємстві ________________________________ | | | |
|згідно з договором N від _____ ________ | | | |
|20___ р., укладеним на період до ____ _______ | | | |
|20___ р. | | | |
|------------------------------------------------+-----+----+--------|
|Наявність кваліфікованого персоналу | | | |
|------------------------------------------------+-----+----+--------|
|Механіки: | | | |
|------------------------------------------------+-----+----+--------|
|відповідно до штатного розпису (_______________ | | | |
|_______________________________________________ | | | |
| (прізвище, ініціали механіків, номери | | | |
| і дати наказів | | | |
|___________________________________________) | | | |
| про прийняття на роботу) | | | |
|------------------------------------------------+-----+----+--------|
|згідно з договорами про наймання працівників | | | |
|(___________________________________________ | | | |
|___________________________________________) | | | |
|(номери та дати договорів про наймання | | | |
| працівників) | | | |
|------------------------------------------------+-----+----+--------|
|випуск автобусів на лінію здійснюється механіком| | | |
|(-ами) підприємства __________________________ | | | |
|згідно з договором N від ____ __________ | так | ні | |
|20___ р., укладеним на період до _____ _______ | | | |
|20___ р. | | | |
|------------------------------------------------+-----+----+--------|
|Медичні працівники: | | | |
|------------------------------------------------+-----+----+--------|
|відповідно до штатного розпису (____________ | | | |
|___________________________________________) | | | |
|(номери та дати договорів про наймання | | | |
| працівників) | | | |
|------------------------------------------------+-----+----+--------|
|згідно з договорами про наймання працівників | | | |
|(___________________________________________ | | | |
|___________________________________________) | | | |
|(номери та дати договорів про наймання | | | |
| працівників) | | | |
|------------------------------------------------+-----+----+--------|
|огляд водіїв перед виїздом на лінію здійснюється| | | |
|лікарем (-ями) підприємства __________________ | | | |
|згідно з договором N від ____ __________ | так | ні | |
|20___ р., укладеним на період до ____ ________ | | | |
|20___ р. | | | |
|------------------------------------------------+-----+----+--------|
|Ремонтні робітники: | | | |
|------------------------------------------------+-----+----+--------|
|відповідно до штатного розпису (____________ | | | |
|___________________________________________) | | | |
|(номери та дати договорів про наймання | | | |
| працівників) | | | |
|------------------------------------------------+-----+----+--------|
|згідно з договорами про наймання працівників | | | |
|(___________________________________________ | | | |
|___________________________________________) | | | |
|(номери та дати договорів про наймання | | | |
| працівників) | | | |
|------------------------------------------------+-----+----+--------|
|технічне обслуговування та ремонт автобусів | | | |
|здійснюється ремонтними робітниками підприємства| | | |
|_____________________________________________ | | | |
|згідно з договором N від _____ ________ | так | ні | |
|20___ р., укладеним на період до ____ _______ | | | |
|20___ р. | | | |
|------------------------------------------------+-----+----+--------|

|Інженерно-технічний персонал, який має     |   |  |    |
|відповідну кваліфікацію та освіту, згідно із | | | |
|штатним розписом або договорами про наймання | | | |
|чоловіків | | | |
|------------------------------------------------+-----+----+--------|
|відповідальні за безпеку перевезень, техніку | | | |
|безпеки та виконання правил дорожнього руху | | | |
|------------------------------------------------+-----+----+--------|
|відповідальні за технічне обслуговування та | | | |
|ремонт автобусів | | | |
|------------------------------------------------+-----+----+--------|
|відповідальні за експлуатацію транспортних | | | |
|засобів | | | |
|------------------------------------------------+-----+----+--------|
|інші | | | |
|------------------------------------------------+-----+----+--------|
|Наявність працівників із профільною вищою | так | ні | |
|освітою: | | | |
|------------------------------------------------+-----+----+--------|
|прізвище, ім'я та по батькові, який вищий | | | |
|навчальний заклад закінчив, спеціальність, | | | |
|серія, номер диплома, посада на підприємстві | | | |
|------------------------------------------------+-----+----+--------|
|прізвище, ім'я та по батькові, який вищий | | | |
|навчальний заклад закінчив, спеціальність, | | | |
|серія, номер диплома, посада на підприємстві | | | |
|------------------------------------------------+-----+----+--------|
|Наявність працівників з середньою спеціальною | так | ні | |
|освітою: | | | |
|------------------------------------------------+-----+----+--------|
|прізвище, ім'я та по батькові, який професійно- | | | |
|технічний навчальний заклад закінчив, | | | |
|спеціальність, серія, номер диплома, посада на | | | |
|підприємстві | | | |
|------------------------------------------------+-----+----+--------|
|прізвище, ім'я та по батькові, який професійно- | | | |
|технічний навчальний заклад закінчив, | | | |
|спеціальність, серія, номер диплома, посада на | | | |
|підприємстві | | | |
|------------------------------------------------+-----+----+--------|
|Досвід роботи претендента | | | |
|------------------------------------------------+-----+----+--------|
|до одного року | так | ні | |
|------------------------------------------------+-----+----+--------|
|від одного до п'яти років | так | ні | |
|------------------------------------------------+-----+----+--------|
|від п'яти до десяти років | так | ні | |
|------------------------------------------------+-----+----+--------|
|понад десять років | так | ні | |
|------------------------------------------------+-----+----+--------|
|Строк експлуатації автобусів, запропонованих для| | | |
|участі в конкурсі | | | |
|------------------------------------------------+-----+----+--------|
|до одного року | | | |
|------------------------------------------------+-----+----+--------|
|від одного до трьох років | | | |
|------------------------------------------------+-----+----+--------|
|від трьох до семи років | | | |
|------------------------------------------------+-----+----+--------|
|від семи до десяти років | | | |
|------------------------------------------------+-----+----+--------|
|понад десять років | | | |
|------------------------------------------------+-----+----+--------|
|Наявність свідоцтва відповідності параметрам | | | |
|комфортності на автобуси, запропоновані для | | | |
|участі в конкурсі: | | | |
|------------------------------------------------+-----+----+--------|

|"чотири зірочки"                |   |  |    |
|------------------------------------------------+-----+----+--------|
|"три зірочки" | | | |
|------------------------------------------------+-----+----+--------|
|"дві зірочки" | | | |
|------------------------------------------------+-----+----+--------|
|Наявність у перевізника-претендента транспортних| | | |
|засобів, пристосованих для перевезення осіб з | | | |
|обмеженими фізичними можливостями: | | | |
|------------------------------------------------+-----+----+--------|
|рухомий склад, пристосований для перевезення | | | |
|осіб з обмеженими фізичними можливостями, що | | | |
|пропонується до використання на об'єкті конкурсу| | | |
|------------------------------------------------+-----+----+--------|
|Протягом одного року до дати оголошення конкурсу| | | |
|придбано за власні або кредитні кошти або на | | | |
|умовах лізингу (загальна кількість транспортних | | | |
|засобів / пристосовані для перевезення осіб з | | | |
|обмеженими фізичними можливостями): | | | |
|------------------------------------------------+-----+----+--------|
|марка, державний номер, рік виготовлення, умови | | | |
|придбання | | | |
|------------------------------------------------+-----+----+--------|
|марка, державний номер, рік виготовлення, умови | | | |
|придбання | | | |
|------------------------------------------------+-----+----+--------|
|Наявність на даний час автобусів (усього), в | | | |
|тому числі: | | | |
|------------------------------------------------+-----+----+--------|
|власних (загальна кількість / вік яких не | | | |
|перевищує п'яти років) | | | |
|------------------------------------------------+-----+----+--------|
|орендованих (загальна кількість / вік яких не | | | |
|перевищує п'яти років) | | | |
|------------------------------------------------+-----+----+--------|
|у лізингу (загальна кількість / вік яких не | | | |
|перевищує п'яти років) | | | |
|------------------------------------------------+-----+----+--------|
|у позиці (загальна кількість / вік яких не | | | |
|перевищує п'яти років) | | | |
|------------------------------------------------+-----+----+--------|
|за іншими правами (загальна кількість / вік яких| | | |
|не перевищує п'яти років) | | | |
|------------------------------------------------+-----+----+--------|
|На даний час обслуговую маршрутів/оборотних | | | |
|рейсів: | | | |
|------------------------------------------------+-----+----+--------|
|міських | | | |
|------------------------------------------------+-----+----+--------|
|приміських | | | |
|------------------------------------------------+-----+----+--------|
|міжміських внутрішньообласних | | | |
|------------------------------------------------+-----+----+--------|
|міжміських міжобласних | | | |
|------------------------------------------------+-----+----+--------|
|міжнародних | | | |
|------------------------------------------------+-----+----+--------|
|Середньомісячний рівень заробітної плати водіїв | | | |
|за шість місяців до дати оголошення конкурсу, | | | |
|гривень | | | |
----------------------------------------------------------------------

   ____ ___________ 20___ року

     М.П.  ____________   _______________________________
         (підпис)     (прізвище, ім'я, по батькові
                  особи, що заповнила анкету)

( Порядок доповнено Додатком 5 згідно з Постановою КМ N 525 від 21.05.2009; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1310 від 03.12.2009 )