КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 3 грудня 2009 р. N 1310
Київ

Про внесення змін до Порядку
проведення конкурсу з перевезення пасажирів
на автобусному маршруті загального користування

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 р. N 1081 (Офіційний вісник України, 2008 р., N 96, ст. 3173; 2009 р., N 40, ст. 1349, N 57, ст. 1982), зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування, крім пункту 1 затверджених цією постановою змін, який набирає чинності з 1 січня 2011 року.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 грудня 2009 р. N 1310

Зміни,
що вносяться до Порядку проведення конкурсу
з перевезення пасажирів на автобусному
маршруті загального користування

1. Пункт 10 доповнити реченням такого змісту: "Організатор встановлює вимогу щодо забезпечення роботи на міських та приміських автобусних маршрутах загального користування не менш як одного транспортного засобу, пристосованого для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями.".

2. Підпункт 8 пункту 29 викласти у такій редакції:

"8) перелік транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями, які пропонуються для роботи на автобусному маршруті, або письмова інформація про їх відсутність;".

3. В абзаці четвертому пункту 40 слова "призначених для перевезення осіб з особливими потребами" замінити словами "пристосованих для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями".

4. Пункт 62 після слова "організатора" доповнити словами "або робочого органу у розмірі, встановленому організатором для відповідного об'єкта конкурсу".

5. У додатках 4 і 5 до Порядку слова "призначених для перевезення осіб з особливими потребами" замінити словами "пристосованих для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями", а слова "призначений для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями" в усіх відмінках і формах числа замінити словами "пристосований для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями" у відповідному відмінку і числі.