ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Закону України
"Про Національну раду України з питань телебачення
і радіомовлення" щодо вдосконалення стадій
прийняття та порядку оприлюднення актів
Національної ради України з питань телебачення
і радіомовлення шляхом приведення їх у відповідність
з чинним законодавством України

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" ( 538/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 16, ст. 265; 2006 р., N 18, ст. 155; із змінами, внесеними Законом України від 25 червня 2009 року N 1573-VI) такі зміни:

1. Статтю 17 викласти у такій редакції:

"Стаття 17. Акти Національної ради

1. Національна рада в межах своїх повноважень приймає регуляторні акти, у тому числі нормативно-правові, а також інші акти індивідуальної дії.

2. Регуляторні, у тому числі нормативно-правові, акти мають проходити всі стадії прийняття та порядок оприлюднення актів, визначені Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" ( 1160-15 ).

3. Нормативно-правові акти, окрім вимог, передбачених частиною другою цієї статті, мають проходити державну реєстрацію в Міністерстві юстиції України.

4. Акти Національної ради, що не є регуляторними, не пізніше наступного дня після їх прийняття оприлюднюються на офіційному веб-сайті Національної ради, передаються для оприлюднення у друкованих засобах масової інформації Національної ради і набирають чинності з дня їх прийняття, якщо інше не передбачено в самому акті, але не раніше дня їх оприлюднення".

2. Частину дев'яту статті 24 виключити.

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 17 листопада 2009 року
N 1722-VI