ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін
до деяких законів України щодо розвитку
трудової зайнятості засуджених

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести зміни до таких законів України:

1) пункт 2 статті 14 Закону України "Про зайнятість населення" ( 803-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 p., N 14, ст. 170; Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 2, ст. 3; 1998 р., N 11-12, ст. 44; 2002 р., N 29, ст. 194) доповнити підпунктами "є" і "ж" такого змісту:

"є) сприяння створенню нових робочих місць для засуджених за межами установ виконання покарань;

ж) сприяння суспільно корисній зайнятості засуджених безпосередньо на підприємствах установ виконання покарань шляхом здійснення заходів інвестиційної політики";

2) статтю 24 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" ( 586-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 p., N 20-21, ст. 190) доповнити пунктом 6 такого змісту:

"6) бере участь у залученні виробничих потужностей підприємств установ виконання покарань для соціально-економічного розвитку регіонів та здобуття засудженими професій, що користуються попитом на ринку праці".

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 17 листопада 2009 року
N 1725-VI