КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 7 жовтня 2009 р. N 1048
Київ

Про затвердження критеріїв,
за якими оцінюється ступінь ризику
від провадження господарської діяльності
у сфері благоустрою населених пунктів,
галузі поховання і сфері вивезення
побутових відходів та визначається
періодичність здійснення планових заходів
державного нагляду (контролю)

Відповідно до статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" ( 877-16 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері благоустрою населених пунктів, галузі поховання і сфері вивезення побутових відходів та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю), згідно з додатком.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 7 жовтня 2009 р. N 1048

Критерії,
за якими оцінюється ступінь ризику
від провадження господарської діяльності
у сфері благоустрою населених пунктів,
галузі поховання і сфері вивезення побутових
відходів та визначається періодичність
здійснення планових заходів державного
нагляду (контролю)

1. Ці критерії установлюються з метою проведення оцінки господарської діяльності, пов'язаної із забезпеченням належного технічного стану та/або утримання об'єктів, споруд, обладнання, мереж (далі - об'єкти) сфери благоустрою населених пунктів, галузі поховання і сфери вивезення побутових відходів, безпеки для життя і здоров'я населення, із запобіганням виникненню загрози навколишньому природному середовищу, на основі яких визначається ступінь ризику - високий, середній та незначний.

2. До критеріїв належать:

1) стосовно технічного стану та/або утримання об'єктів сфери благоустрою населених пунктів, галузі поховання і сфери вивезення побутових відходів - оцінка:

технічного стану об'єктів;

стану виконання інвестиційних програм у сфері вивезення побутових відходів, а також у межах бюджетного фінансування у сфері благоустрою та у галузі поховання;

стану виконання програм енергозбереження в межах бюджетного фінансування;

стану утримання, поточного та капітального ремонту об'єктів;

2) стосовно соціально-економічної ситуації - оцінка:

рівня загрози з урахуванням імовірності виникнення негативних соціальних і матеріальних наслідків від провадження господарської діяльності та можливих технологічних порушень у процесі експлуатації об'єктів;

забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення;

ресурсного потенціалу, необхідного для усунення технологічних порушень в процесі утримання об'єктів;

стану відшкодування збитків та іншої шкоди, заподіяної суб'єктами господарювання внаслідок порушення законодавства;

проведення інвентаризації та паспортизації закріплених за суб'єктами господарювання об'єктів благоустрою;

запобігання передчасному зносу об'єктів;

3) стосовно організації роботи із споживачами - оцінка:

стану укладення та виконання договорів із споживачами відповідно до законодавства;

ефективності досягнення суб'єктами господарювання показників кількості і якості наданих споживачам послуг та їх вартості;

4) стосовно екологічної ситуації - оцінка:

ефективності заходів щодо надійного забезпечення споживачів послугами, що враховують рівень загрози виникнення негативних екологічних наслідків для населення, навколишнього природного середовища від провадження зазначеної господарської діяльності відповідно вимог законодавства;

ефективності заходів щодо запобігання виникненню надзвичайної екологічної ситуації.

3. Критеріями віднесення суб'єктів господарювання до групи суб'єктів з високим ступенем ризику є провадження ними діяльності з утримання:

мостів, пішохідних мостів, підземних переходів, тунелів, естакад, закритих та відкритих водостоків, дренажів, зливостоків;

засобів та обладнання зовнішнього освітлення;

технічних засобів регулювання дорожнього руху;

будівель та споруд системи інженерного захисту територій;

місць поховання (кладовищ, колумбаріїв, крематоріїв);

полігонів та звалищ для твердих побутових відходів, великогабаритних побутових відходів, ремонтних побутових відходів; зливних станцій для рідких побутових відходів;

сміттєспалювальних та сміттєпереробних заводів.

4. Критеріями віднесення суб'єктів господарювання до групи суб'єктів із середнім ступенем ризику є провадження ними діяльності з утримання:

парків (гідропарків, лугопарків, лісопарків, парків культури та відпочинку, парків - пам'яток садово-паркового мистецтва, спортивних, дитячих, історичних, національних, меморіальних та інших), рекреаційних зон, садів, скверів та майданчиків;

майданів, площ, бульварів, проспектів, вулиць, доріг, внутрішньоквартальних проїздів, тротуарів;

пляжів;

місць невідомих поховань, зареєстрованих в установленому порядку;

сміттєперевантажувальних та сміттєсортувальних станцій (заводів).

5. До суб'єктів господарювання з незначним ступенем ризику належать інші суб'єкти господарювання, не віднесені до суб'єктів господарювання з високим та середнім ступенем ризику.

6. Планові заходи державного нагляду (контролю) за діяльністю суб'єктів господарювання у сфері благоустрою населених пунктів, галузі поховання і сфері вивезення побутових відходів здійснюються:

з високим ступенем ризику - не частіше ніж два рази на рік;

із середнім ступенем ризику - не частіше ніж один раз на рік;

з незначним ступенем ризику - не частіше ніж один раз на три роки.