Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 30 вересня 2009 р. N 1029
Київ

Про затвердження Державної цільової екологічної програми
приведення в безпечний стан уранових об'єктів
виробничого об'єднання "Придніпровський хімічний завод"

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Державну цільову екологічну програму приведення в безпечний стан уранових об'єктів виробничого об'єднання "Придніпровський хімічний завод" (далі - Програма), що додається.

2. Міністерству економіки включати визначені Програмою завдання, заходи і показники до розділів проекту Державної програми економічного і соціального розвитку України на відповідний рік.

3. Міністерству фінансів передбачати під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік кошти для виконання визначених Програмою завдань і заходів виходячи з можливостей державного бюджету.

4. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2003 р. N 1846 "Про затвердження Державної програми приведення небезпечних об'єктів виробничого об'єднання "Придніпровський хімічний завод" в екологічно безпечний стан і забезпечення захисту населення від шкідливого впливу іонізуючого випромінювання" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 48, ст. 2528).

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 вересня 2009 р. N 1029

Державна цільова екологічна програма
приведення в безпечний стан уранових об'єктів
виробничого об'єднання "Придніпровський хімічний завод"

Мета Програми

Метою Програми є ліквідація негативних екологічних наслідків діяльності виробничого об'єднання "Придніпровський хімічний завод" (далі - завод), приведення небезпечних уранових об'єктів, що перебувають на балансі державного підприємства "Бар'єр", в екологічно безпечний стан та забезпечення захисту населення і навколишнього природного середовища від шкідливого впливу іонізуючого випромінювання.

Шляхи і способи розв'язання проблеми

Для досягнення мети Програми передбачається поетапне здійснення заходів з приведення уранових об'єктів, що розташовані на промисловому майданчику (далі - проммайданчик) заводу і за його межами та використовувалися під час переробки уранової руди (далі - урановий об'єкт), хвостосховищ відходів уранового виробництва (далі - хвостосховище) "Західне", "Центральний Яр", "Південносхідне", "Дніпровське", "Сухачівське" і сховище "База С" у безпечний стан.

Можливі два варіанти розв'язання проблеми.

Перший варіант передбачає демонтаж будівель і споруд, ліквідацію хвостосховищ, розташованих на території проммайданчика заводу, та вивезення відходів уранового виробництва, що зберігаються у зазначених хвостосховищах, у спеціально облаштовані місця для їх довгострокового безпечного зберігання відповідно до вимог нормативно-правових актів з питань екологічної і радіаційної безпеки.

Перевагами зазначеного варіанта, зокрема, є:

значне зменшення обсягу витрат, пов'язаних з фізичним захистом об'єктів та здійсненням профілактичних заходів з утримання забруднених територій;

припинення негативного впливу відходів уранового виробництва на навколишнє природне середовище.

Крім того, очищення проммайданчика заводу і передача дезактивованої території та об'єктів у господарське користування стимулюватиме розвиток підприємств на цій території, залучення потенційних інвесторів і відповідно збільшення кількості робочих місць, що забезпечить підвищення рівня соціальної привабливості та сталий розвиток регіону.

Недоліками варіанта є необхідність залучення значного обсягу коштів для проведення додаткових вишукувальних і проектних робіт з визначення місць, які планується облаштувати для довготривалого безпечного зберігання відходів уранового виробництва, найбільш ефективного та безпечного способу ліквідації і вивезення відходів з території проммайданчика заводу, наявність ризику опромінення персоналу та аварійного забруднення території під час вивезення радіоактивно забрудненого матеріалу із хвостосховищ.

Другий варіант передбачає захоронення хвостосховищ на місці їх розташування.

Перевагами зазначеного варіанта є створення умов для безпечного зберігання відходів шляхом будівництва або реконструкції захисних споруд над хвостосховищами, спорудження дренажних систем для збору забруднених інфільтраційних вод. Цей варіант не потребує залучення значних коштів.

Недоліком варіанта є те, що його реалізація не забезпечує довготривалого безпечного утримання хвостосховищ на території проммайданчика, зокрема на схилах р. Дніпра, передбачає постійний ремонт захисних бар'єрів, здійснення протиерозійних заходів, створення системи посиленого радіаційного і екологічного контролю, що не дасть змоги знизити рівень соціальної напруги.

Отже, оптимальним варіантом розв'язання проблеми є демонтаж споруд і ліквідація хвостосховищ, розташованих на території проммайданчика заводу.

Стосовно хвостосховища "Дніпровське" оптимальним варіантом приведення його у безпечний стан є, за попередньою економічною і радіологічною оцінкою, консервація. Спорудження надійного багатошарового захисного покриття створить умови для безпечного утримання протягом 500-1000 років зазначеного хвостосховища в межах його розташування. При цьому необхідно провести оцінку ступеня ризику порушення дамби хвостосховища та виносу радіоактивно забрудненого матеріалу в р. Дніпро в разі порушення дамби Дніпродзержинського водосховища.

Оптимальний варіант розв'язання проблеми приведення в безпечний стан хвостосховищ "Сухачівське" та сховища "База С" може бути визначений після розроблення відповідної проектної документації.

Прогнозні обсяги і джерела фінансування Програми наведені у додатку 1.

Завдання і заходи

Для виконання Програми необхідно здійснити підготовчі інженерно-технічні заходи, створити умови для проведення першочергових робіт з ліквідації, консервації або перепрофілювання об'єктів, ліквідувати найбільш небезпечні об'єкти та узгодити заплановані заходи з довгостроковою стратегією розвитку підприємств, що розташовані на проммайданчику, території, прилеглій до санітарно-захисної зони заводу та м. Дніпродзержинська.

Для здійснення заходів Програми необхідно забезпечити:

проведення моніторингу стану навколишнього природного середовища, дозиметричного контролю та контролю за дотриманням норм екологічної і радіаційної безпеки;

розроблення нормативно-правової, методологічної, науково-інженерної та проектно-конструкторської документації;

отримання ліцензій та дозволів на всіх етапах робіт;

здійснення підготовчих технологічних та інженерно-технічних заходів;

створення умов для ліквідації наслідків аварійної ситуації на уранових об'єктах у разі її виникнення.

На період виконання Програми слід установити особливий правовий режим на території проммайданчика та санітарно-захисної зони заводу, забезпечити ефективну діяльність державного підприємства "Бар'єр" як підприємства - виконавця заходів Програми і передачу в установленому законодавством порядку хвостосховищ у м. Дніпродзержинську та Дніпропетровському районі на баланс зазначеного підприємства.

Завдання і заходи виконання Програми наведені у додатку 2.

Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми дасть змогу:

ліквідувати уранові об'єкти або привести їх в екологічно безпечний стан, забезпечити захист населення від шкідливого впливу іонізуючого випромінювання, охорону навколишнього природного середовища і створити засади для сталого розвитку територій;

запобігти виникненню радіаційних аварій, пов'язаних з подальшим зберіганням відходів уранового виробництва у не пристосованих для цього хвостосховищах;

мінімізувати витрати з організації фізичного захисту уранових об'єктів та підтримки їх у належному технічному стані;

повернути забруднену територію заводу (35 гектарів) у господарське користування;

зменшити обсяг витрат підприємств, які провадять діяльність на проммайданчику заводу, пов'язаних із забезпеченням радіаційного захисту персоналу (350 осіб);

знизити рівень соціальної напруги серед жителів м. Дніпродзержинська;

створити додаткові робочі місця на спеціалізованих підприємствах з ліквідації об'єктів;

істотно зменшити ступінь ризику виникнення радіаційних аварій, пов'язаних з довгостроковим зберіганням відходів уранового виробництва, несанкціонованим доступом до них і можливими спробами використання у злочинних цілях радіоактивно забруднених матеріалів.

Очікувані результати виконання Програми наведені у додатку 3.

Обсяги та джерела фінансування

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, міжнародної технічної допомоги та інших не заборонених законодавством джерел.

Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 84,3 млн. гривень.

Додаток 1
до Програми

               ПАСПОРТ
Державної цільової екологічної програми
приведення в безпечний стан уранових об'єктів
виробничого об'єднання "Придніпровський хімічний завод"

   1. Концепція  Програми  схвалена  розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 18 березня 2009 р. N 284
(Офіційний вісник України, 2009 р., N 21, ст. 684).

2. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України
від 30 вересня 2009 р. N 1029.

3. Державний замовник Програми - Мінпаливенерго.

4. Керівник Програми - Міністр палива та енергетики.

5. Виконавці заходів Програми: Мінпаливенерго, державне
підприємство "Бар'єр".

6. Строк виконання: 2010-2014 роки.

7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування

------------------------------------------------------------------
| Джерела |Обсяг фінансування,| У тому числі за роками |
| фінансування | млн. гривень |------------------------|
| | |2010|2011|2012|2013|2014|
|-------------------+-------------------+----+----+----+----+----|
|Державний бюджет та| 84,3 |26,7|23,4|17,5| 11 |5,7 |
|міжнародна технічна| | | | | | |
|допомога | | | | | | |
------------------------------------------------------------------

Додаток 2
до Програми

            ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
Державної цільової екологічної програми приведення
в екологічно-безпечний стан уранових об'єктів
виробничого об'єднання "Придніпровський хімічний завод"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Найменування | Найменування | Значення показника | Найменування | Головний | Джерела |Прогнозний| У тому числі за роками |
| завдання | показника |-------------------------------| заходу | розпорядник |фінансування| обсяг |------------------------|
| | |усього| за роками | |бюджетних |(державний, |фінансових|2010|2011|2012|2013|2014|
| | | |------------------------| |коштів |місцевий |ресурсів | | | | | |
| | | |2010|2011|2012|2013|2014| | | бюджет, | для | | | | | |
| | | | | | | | | | |інші) |виконання | | | | | |
| | | | | | | | | | | |завдань, | | | | | |
| | | | | | | | | | | |млн. | | | | | |
| | | | | | | | | | | |гривень | | | | | |
|----------------+----------------+------+----+----+----+----+----+------------------+--------------+------------+----------+----+----+----+----+----|
|1. Проведення |кількість | 3 | 3 | | | | |1) розроблення |Мінпаливенерго|державний | 0,2 |0,2 | | | | |
|аналізу |розроблених форм| | | | | | |методичного | |бюджет | | | | | | |
|технічного стану|паспортів | | | | | | |забезпечення | | | | | | | | |
|та рівня | | | | | | | |програм | | | | | | | | |
|екологічної | | | | | | | |інвентаризації та | | | | | | | | |
|небезпеки | | | | | | | |паспортизації | | | | | | | | |
|уранових | | | | | | | |уранових об'єктів,| | | | | | | | |
|об'єктів, | | | | | | | |зокрема типових | | | | | | | | |
|розроблення | | | | | | | |форм паспортів | | | | | | | | |
|плану виконання | | | | | | | |хвостосховищ, | | | | | | | | |
|дезактиваційно- | | | | | | | |будівель і споруд | | | | | | | | |
|рекультиваційних|----------------+------+----+----+----+----+----+------------------+--------------+------------+----------+----+----+----+----+----|
|робіт на |ступінь | |100 | | | | |2) інвентаризація | -"- | -"- | 1 | 1 | | | | |
|зазначених |виконання, | | | | | | |та паспортизація | | | | | | | | |
|об'єктах |відсотків | | | | | | |уранових об'єктів,| | | | | | | | |
| | | | | | | | |розташованих на | | | | | | | | |
| | | | | | | | |промисловому | | | | | | | | |
| | | | | | | | |майданчику (далі -| | | | | | | | |
| | | | | | | | |проммайданчик) | | | | | | | | |
| | | | | | | | |заводу і за його | | | | | | | | |
| | | | | | | | |межами | | | | | | | | |
| |----------------+------+----+----+----+----+----+------------------+--------------+------------+----------+----+----+----+----+----|
| | -"- | | 30 | 70 |100 | | |3) складення | -"- | -"- | 1,6 |0,5 |0,6 |0,5 | | |
| | | | | | | | |переліку уранових | | | | | | | | |
| | | | | | | | |об'єктів та | | | | | | | | |
| | | | | | | | |визначення ступеня| | | | | | | | |
| | | | | | | | |їх впливу на | | | | | | | | |
| | | | | | | | |екологічний стан | | | | | | | | |
| | | | | | | | |м. Дніпродзержин- | | | | | | | | |
| | | | | | | | |ська | | | | | | | | |
| |----------------+------+----+----+----+----+----+------------------+--------------+------------+----------+----+----+----+----+----|
| |ступінь | | | |100 | | |4) визначення |Мінпаливенерго|державний | 0,4 | | |0,4 | | |
| |виконання, | | | | | | |черговості | |бюджет | | | | | | |
| |відсотків | | | | | | |проведення робіт | | | | | | | | |
| | | | | | | | |на уранових | | | | | | | | |
| | | | | | | | |об'єктах, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |розташованих на | | | | | | | | |
| | | | | | | | |проммайданчику | | | | | | | | |
| | | | | | | | |заводу, на період | | | | | | | | |
| | | | | | | | |здійснення | | | | | | | | |
| | | | | | | | |запланованих | | | | | | | | |
| | | | | | | | |заходів | | | | | | | | |
|---------------------------------+------+----+----+----+----+----+------------------+--------------+------------+----------+----+----+----+----+----|
|Разом за завданням 1 | | | | | | | | | -"- | 3,2 |1,7 |0,6 |0,9 | | |
|---------------------------------+------+----+----+----+----+----+------------------+--------------+------------+----------+----+----+----+----+----|
|2. Організація | -"- | | 20 | 40 | 60 | 80 |100 |організація | -"- | -"- | 15,3 |3,3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|безпечного та | | | | | | | |управління | | | | | | | | |
|ефективного | | | | | | | |діяльністю під час| | | | | | | | |
|управління | | | | | | | |виконання | | | | | | | | |
|діяльністю на | | | | | | | |дезактиваційно- | | | | | | | | |
|проммайданчику | | | | | | | |рекультиваційних | | | | | | | | |
|заводу і за його| | | | | | | |робіт на уранових | | | | | | | | |
|межами на період| | | | | | | |об'єктах | | | | | | | | |
|здійснення | | | | | | | | | | | | | | | | |
|запланованих | | | | | | | | | | | | | | | | |
|заходів | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------+------+----+----+----+----+----+------------------+--------------+------------+----------+----+----+----+----+----|
|Разом за завданням 2 | | | | | | | | | -"- | 15,3 |3,3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|---------------------------------+------+----+----+----+----+----+------------------+--------------+------------+----------+----+----+----+----+----|
|3. Забезпечення |кількість | 2 | 1 | 1 | | | |1) виконання | -"- | -"- | 2,9 |1,1 |1,8 | | | |
|безпечного |дезактивованих | | | | | | |першочергових | | | | | | | | |
|утримання |будівель і | | | | | | |робіт з | | | | | | | | |
|об'єктів, |споруд | | | | | | |дезактивації | | | | | | | | |
|розташованих на | | | | | | | |уранових об'єктів,| | | | | | | | |
|проммайданчику | | | | | | | |що згідно з | | | | | | | | |
|заводу і за його| | | | | | | |результатами | | | | | | | | |
|межами | | | | | | | |передпроектних | | | | | | | | |
| | | | | | | | |досліджень можуть | | | | | | | | |
| | | | | | | | |бути | | | | | | | | |
| | | | | | | | |перепрофільовані | | | | | | | | |
| |----------------+------+----+----+----+----+----+------------------+--------------+------------+----------+----+----+----+----+----|

|        |обсяг      |   | 55 |100 |  |  |  |2) облаштування  |   -"-   |  -"-   |  2,3  |1,3 | 1 |  |  |  |
| |виконаних робіт | | | | | | |ділянок сортування| | | | | | | | |
| |з облаштування | | | | | | |і роздільного | | | | | | | | |
| |ділянки, | | | | | | |складування | | | | | | | | |
| |відсотків | | | | | | |відходів, що | | | | | | | | |
| | | | | | | | |утворилися в | | | | | | | | |
| | | | | | | | |результаті | | | | | | | | |
| | | | | | | | |виконання робіт з | | | | | | | | |
| | | | | | | | |дезактивації | | | | | | | | |
| | | | | | | | |уранових об'єктів | | | | | | | | |
| |----------------+------+----+----+----+----+----+------------------+--------------+------------+----------+----+----+----+----+----|
| |протяжність | 6500 |3500|3000| | | |3) реконструкція |Мінпаливенерго|державний | 2,8 |1,3 |1,5 | | | |
| |реконструйованих| | | | | | |або будівництво | |бюджет | | | | | | |
| |автошляхів, | | | | | | |мережі комунікацій| | | | | | | | |
| |метрів | | | | | | |на проммайданчику | | | | | | | | |
| | | | | | | | |заводу і за його | | | | | | | | |
| | | | | | | | |межами | | | | | | | | |
| |----------------+------+----+----+----+----+----+------------------+--------------+------------+----------+----+----+----+----+----|
| |обсяг виконаних | | 65 |100 | | | |4) добудова цеху | -"- | -"- | 1,5 | 1 |0,5 | | | |
| |будівельних | | | | | | |дезактивації | | | | | | | | |
| |робіт, відсотків| | | | | | |радіоактивно | | | | | | | | |
| | | | | | | | |забруднених | | | | | | | | |
| |кількість | 1 | | 1 | | | |трубопроводів та | | | | | | | | |
| |добудованих | | | | | | |обладнання | | | | | | | | |
| |цехів | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |кількість | 14 | 12 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| |одиниць | | | | | | | | | | | | | | | |
| |змонтованого | | | | | | | | | | | | | | | |
| |обладнання | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------+------+----+----+----+----+----+------------------+--------------+------------+----------+----+----+----+----+----|
|Разом за завданням 3 | | | | | | | | | -"- | 9,5 |4,7 |4,8 | | | |
|---------------------------------+------+----+----+----+----+----+------------------+--------------+------------+----------+----+----+----+----+----|
|4.* Виконання |кількість | 4 | 2 | 2 | | | |1) підготовка | -"- |державний | 1 |0,5 |0,5 | | | |
|проектних робіт |комплектів | | | | | | |техніко- | |бюджет, | | | | | | |
|та здійснення |техніко- | | | | | | |економічного | |кошти | | | | | | |
|заходів згідно з|економічного | | | | | | |обґрунтування для | |міжнародної | | | | | | |
|проектом на |обґрунтування | | | | | | |визначення | |технічної | | | | | | |
|уранових | | | | | | | |оптимального | |допомоги | | | | | | |
|об'єктах | | | | | | | |варіанта | | | | | | | | |
| | | | | | | | |здійснення заходів| | | | | | | | |
| | | | | | | | |на уранових | | | | | | | | |
| | | | | | | | |об'єктах | | | | | | | | |
| |----------------+------+----+----+----+----+----+------------------+--------------+------------+----------+----+----+----+----+----|
| |кількість | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |2) розроблення | -"- |державний | 7 |0,5 |1,6 |1,6 |1,6 |1,7 |
| |комплектів | | | | | | |проектно- | |бюджет | | | | | | |
| |проектно- | | | | | | |кошторисної | | | | | | | | |
| |кошторисної | | | | | | |документації для | | | | | | | | |
| |документації | | | | | | |здійснення | | | | | | | | |
| | | | | | | | |запланованих | | | | | | | | |
| | | | | | | | |заходів на | | | | | | | | |
| | | | | | | | |уранових об'єктах | | | | | | | | |
| |----------------+------+----+----+----+----+----+------------------+--------------+------------+----------+----+----+----+----+----|
| | | 2 | | 1 | 1 | | |3) розроблення |Мінпаливенерго|державний | 1 |0,5 |0,5 | | | |
| | | | | | | | |проектно- | |бюджет | | | | | | |
| | | | | | | | |кошторисної | | | | | | | | |
| | | | | | | | |документації щодо | | | | | | | | |
| | | | | | | | |вилучення уранової| | | | | | | | |
| | | | | | | | |сировини із | | | | | | | | |
| | | | | | | | |сховища "База С" | | | | | | | | |
| | | | | | | | |та інших | | | | | | | | |
| | | | | | | | |хвостосховищ, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |розташованих на | | | | | | | | |
| | | | | | | | |проммайданчику | | | | | | | | |
| | | | | | | | |заводу і за його | | | | | | | | |
| | | | | | | | |межами | | | | | | | | |
| |----------------+------+----+----+----+----+----+------------------+--------------+------------+----------+----+----+----+----+----|

|        |кількість    | 1  | 1 |  |  |  |  |4) демонтаж    |   -"-   |  -"-   |  13,4  |13,4|  |  |  |  |
| |демонтованих | | | | | | |будівлі N 103, | | | | | | | | |
| |будівель | | | | | | |дезактивація і | | | | | | | | |
| | | | | | | | |демонтаж | | | | | | | | |
| |рівень | 350 |350 | | | | |технологічних | | | | | | | | |
| |забезпечення | | | | | | |трубопроводів | | | | | | | | |
| |безпеки | | | | | | | | | | | | | | | |
| |персоналу, осіб | | | | | | | | | | | | | | | |
| |----------------+------+----+----+----+----+----+------------------+--------------+------------+----------+----+----+----+----+----|
| |обсяг вивезених | 190 | | 75 | 75 | 40 | |5) виконання робіт| -"- | -"- | 25,4 | |9,4 |10,6|5,4 | |
| |відходів | | | | | | |з ліквідації | | | | | | | | |
| |дезактивізації, | | | | | | |сховища "База С", | | | | | | | | |
| |тис. тонн | | | | | | |консервації або | | | | | | | | |
| | | | | | | | |ліквідації сховища|--------------+------------+----------+----+----+----+----+----|
| |площа | 35 | | 15 | 15 | 5 | |"ДП-6" | | | | | | | | |
| |дезактивованої | | | | | | | | | | | | | | | |
| |території, | | | | | | | | | | | | | | | |
| |гектарів | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------+------+----+----+----+----+----+------------------+--------------+------------+----------+----+----+----+----+----|
|Разом за завданням 4 | | | | | | | | |державний | 47,8 |14,9| 12 |12,2| 7 |1,7 |
| | | | | | | | | |бюджет, | | | | | | |
| | | | | | | | | |кошти | | | | | | |
| | | | | | | | | |міжнародної | | | | | | |
| | | | | | | | | |технічної | | | | | | |
| | | | | | | | | |допомоги | | | | | | |
|---------------------------------+------+----+----+----+----+----+------------------+--------------+------------+----------+----+----+----+----+----|
|5. Проведення |обсяг виконаних | | 30 | 90 |100 | | |1) будівництво та |Мінпаливенерго|державний | 3,5 |1,1 | 2 |0,4 | | |
|моніторингу |робіт, відсотків| | | | | | |облаштування | |бюджет, | | | | | | |
|навколишнього | | | | | | | |пунктів для | |кошти | | | | | | |
|природного | | | | | | | |проведення | |міжнародної | | | | | | |
|середовища на | | | | | | | |моніторингу, | |технічної | | | | | | |
|хвостосховищах | | | | | | | |зокрема: | |допомоги | | | | | | |
|та в їх |----------------+------+----+----+----+----+----+------------------+--------------+------------+----------+----+----+----+----+----|
|санітарно- |кількість | 2 | 1 | 1 | | | |гідрологічних | | | | | | | | |
|захисній зоні |побудованих | | | | | | |пунктів | | | | | | | | |
| |пунктів | | | | | | |спостереження на | | | | | | | | |
| |спостереження | | | | | | |ріках Коноплянці і| | | | | | | | |
| | | | | | | | |Дніпрі; | | | | | | | | |
| | |------+----+----+----+----+----+------------------+--------------+------------+----------+----+----+----+----+----|
| | | 8 | 3 | 4 | 1 | | |пунктів | | | | | | | | |
| | | | | | | | |спостереження за | | | | | | | | |
| | | | | | | | |забрудненням | | | | | | | | |
| | | | | | | | |атмосферного | | | | | | | | |
| | | | | | | | |повітря | | | | | | | | |
| |----------------+------+----+----+----+----+----+------------------+--------------+------------+----------+----+----+----+----+----|
| |кількість звітів| 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |2) проведення | -"- | -"- | 4 |0,8 |0,8 |0,8 |0,8 |0,8 |
| | | | | | | | |спостереження за | | | | | | | | |
| | | | | | | | |зміною стану | | | | | | | | |
| | | | | | | | |навколишнього | | | | | | | | |
| | | | | | | | |природного | | | | | | | | |
| | | | | | | | |середовища на | | | | | | | | |
| | | | | | | | |уранових об'єктах | | | | | | | | |
| | | | | | | | |та в їх санітарно-| | | | | | | | |
| | | | | | | | |захисній зоні, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |оцінка впливу | | | | | | | | |
| | | | | | | | |таких об'єктів на | | | | | | | | |
| | | | | | | | |навколишнє | | | | | | | | |
| | | | | | | | |природне | | | | | | | | |
| | | | | | | | |середовище | | | | | | | | |
|---------------------------------+------+----+----+----+----+----+------------------+--------------+------------+----------+----+----+----+----+----|
|Разом за завданням 5 | | | | | | | | | -"- | 7,5 |1,9 |2,8 |1,2 |0,8 |0,8 |
|---------------------------------+------+----+----+----+----+----+------------------+--------------+------------+----------+----+----+----+----+----|

|6. Проведення  |обсяг виконаних |   | 20 | 40 | 60 | 80 |100 |1) інформування  |   -"-   |державний  |  1   |0,2 |0,2 |0,2 |0,2 |0,2 |
|інформаційно- |робіт, відсотків| | | | | | |громадськості про | |бюджет | | | | | | |
|роз'яснювальної | | | | | | | |стан навколишнього| | | | | | | | |
|роботи з питань | | | | | | | |природного | | | | | | | | |
|приведення | | | | | | | |середовища на | | | | | | | | |
|уранових | | | | | | | |уранових об'єктах | | | | | | | | |
|об'єктів заводу | | | | | | | |та в їх санітарно-| | | | | | | | |
|в екологічно | | | | | | | |захисній зоні, а | | | | | | | | |
|безпечний стан | | | | | | | |саме: | | | | | | | | |
| |----------------+------+----+----+----+----+----+------------------+--------------+------------+----------+----+----+----+----+----|
| |кількість | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |оприлюднення | | | | | | | | |
| |публікацій у | | | | | | |щокварталу в | | | | | | | | |
| |засобах масової | | | | | | |засобах масової | | | | | | | | |
| |інформації, | | | | | | |інформації | | | | | | | | |
| |виступів на | | | | | | |матеріалів з | | | | | | | | |
| |радіо та | | | | | | |питань приведення | | | | | | | | |
| |телебаченні | | | | | | |уранових об'єктів | | | | | | | | |
| | | | | | | | |в екологічно | | | | | | | | |
| | | | | | | | |безпечний стан, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |організація | | | | | | | | |
| | | | | | | | |виступів на радіо | | | | | | | | |
| | | | | | | | |та телебаченні | | | | | | | | |
| | | | | | | | |щодо впливу | | | | | | | | |
| | | | | | | | |зазначених | | | | | | | | |
| | | | | | | | |об'єктів на | | | | | | | | |
| | | | | | | | |навколишнє | | | | | | | | |
| | | | | | | | |природне | | | | | | | | |
| | | | | | | | |середовище і | | | | | | | | |
| | | | | | | | |здоров'я | | | | | | | | |
| | | | | | | | |населення; | | | | | | | | |
| | |------+----+----+----+----+----+------------------+--------------+------------+----------+----+----+----+----+----|
| | | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |проведення | | | | | | | | |
| | | | | | | | |консультацій з | | | | | | | | |
| | | | | | | | |громадськістю з | | | | | | | | |
| | | | | | | | |питань приведення | | | | | | | | |
| | | | | | | | |уранових об'єктів | | | | | | | | |
| | | | | | | | |в екологічно | | | | | | | | |
| | | | | | | | |безпечний стан | | | | | | | | |
|---------------------------------+------+----+----+----+----+----+------------------+--------------+------------+----------+----+----+----+----+----|
|Разом за завданням 6 | | | | | | | | |державний | 1 |0,2 |0,2 |0,2 |0,2 |0,2 |
| | | | | | | | | |бюджет | | | | | | |
|---------------------------------+------+----+----+----+----+----+------------------+--------------+------------+----------+----+----+----+----+----|
|7. Удосконалення|кількість | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |розроблення |Мінпаливенерго| -"- | | | | | | |
|нормативно- |розроблених | | | | | | |нормативно- | | | | | | | | |
|правової бази у |нормативно- | | | | | | |правових актів | | | | | | | | |
|сфері |правових актів | | | | | | |щодо визначення | | | | | | | | |
|забезпечення | | | | | | | |правового режиму | | | | | | | | |
|радіаційної та | | | | | | | |проммайданчика | | | | | | | | |
|екологічної | | | | | | | |заводу, | | | | | | | | |
|безпеки під час | | | | | | | |встановлення | | | | | | | | |
|виконання | | | | | | | |вимог радіаційної | | | | | | | | |
|дезактиваційно- | | | | | | | |безпеки | | | | | | | | |
|рекультиваційних| | | | | | | | | | | | | | | | |
|робіт | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------+------+----+----+----+----+----+------------------+--------------+------------+----------+----+----+----+----+----|
|Разом за завданням 7 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------+------+----+----+----+----+----+------------------+--------------+------------+----------+----+----+----+----+----|
|РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ | | | | | | | | |державний | 84,3 |26,7|23,4|17,5| 11 |5,7 |
| | | | | | | | | |бюджет, | | | | | | |
| | | | | | | | | |кошти | | | | | | |
| | | | | | | | | |міжнародної | | | | | | |
| | | | | | | | | |технічної | | | | | | |
| | | | | | | | | |допомоги | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_______________
* Перелік об'єктів, обсяг, вартість, послідовність і строки
розроблення проектної документації та виконання робіт з приведення
в безпечний стан уранових об'єктів, а також послідовність та
строки розроблення проектно-кошторисної документації уточнюються
за результатами обстеження їх технічного стану, проведення
інвентаризації та паспортизації, техніко-економічних розрахунків
здійснення першочергових дезактиваційно-рекультиваційних заходів і
визначення економічно обґрунтованих варіантів здійснення
реабілітаційних заходів на зазначених об'єктах.

Додаток 3
до Програми

            ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
виконання Державної цільової екологічної програми
приведення в безпечний стан уранових об'єктів
виробничого об'єднання "Придніпровський хімічний завод"

--------------------------------------------------------------------------
|Найменування |Найменування показників| Значення показників |
| завдання | виконання завдання, |-------------------------------|
| | одиниця виміру |усього| у тому числі за роками |
| | | |------------------------|
| | | |2010|2011|2012|2013|2014|
|----------------+-----------------------+------+----+----+----+----+----|
|1. Проведення |кількість розроблених | | | | | | |
|аналізу |документів, зокрема: | | | | | | |
|технічного |-----------------------+------+----+----+----+----+----|
|стану та рівня |паспортів на | 32 | 32 | | | | |
|екологічної |уранові об'єкти | | | | | | |
|небезпеки |-----------------------+------+----+----+----+----+----|
|уранових |форм паспортів | 3 | 3 | | | | |
|об'єктів, |-----------------------+------+----+----+----+----+----|
|розроблення |методичних | 3 | 3 | | | | |
|плану |рекомендацій | | | | | | |
|виконання |-----------------------+------+----+----+----+----+----|
|дезактиваційно- |звітів | 10 | 3 | 4 | 3 | | |
|рекультиваційних|-----------------------+------+----+----+----+----+----|
|робіт на |реєстрів | 1 | | 1 | | | |
|зазначених | | | | | | | |
|об'єктах | | | | | | | |
|----------------+-----------------------+------+----+----+----+----+----|
|2. Організація |обсяг фінансування | 15,3 |3,3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|безпечного та |державного | | | | | | |
|ефективного |підприємства | | | | | | |
|управління |"Бар'єр", млн. | | | | | | |
|діяльністю на |гривень | | | | | | |
|проммайданчику | | | | | | | |
|заводу і за | | | | | | | |
|його межами | | | | | | | |
|на період | | | | | | | |
|здійснення | | | | | | | |
|запланованих | | | | | | | |
|заходів | | | | | | | |
|----------------+-----------------------+------+----+----+----+----+----|
|3. Забезпечення |кількість | 2 | 1 | 1 | | | |
|безпечного |дезактивованих | | | | | | |
|утримання |будівель і споруд | | | | | | |
|об'єктів, |-----------------------+------+----+----+----+----+----|
|розташованих на |площа облаштованих | 1000 |550 |450 | | | |
|проммайданчику |ділянок сортування, | | | | | | |
|заводу і за |кв. метрів | | | | | | |
|його межами |-----------------------+------+----+----+----+----+----|
| |протяжність | 6500 |3000|3500| | | |
| |реконструйованих | | | | | | |
| |автошляхів, метрів | | | | | | |
| |-----------------------+------+----+----+----+----+----|
| |кількість добудованих | 1 | | 1 | | | |
| |цехівдезактивації | | | | | | |
| |-----------------------+------+----+----+----+----+----|
| |кількість одиниць | 14 | 12 | 2 | | | |
| |змонтованого | | | | | | |
| |обладнання | | | | | | |
|----------------+-----------------------+------+----+----+----+----+----|
|4. Виконання |кількість комплектів | 4 | 2 | 2 | | | |
|проектних робіт |розробленого техніко- | | | | | | |
|та здійснення |економічного | | | | | | |
|заходів згідно |обґрунтування | | | | | | |
|з проектом на |-----------------------+------+----+----+----+----+----|
|уранових |кількість комплектів | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|об'єктах |розробленої проектно- | | | | | | |
| |кошторисної | | | | | | |
| |документації щодо | | | | | | |
| |приведення в безпечний | | | | | | |
| |стан уранових об'єктів | | | | | | |
| |-----------------------+------+----+----+----+----+----|
| |кількість комплектів | 2 | 1 | 1 | | | |
| |розробленої проектно- | | | | | | |
| |кошторисної | | | | | | |
| |документації щодо | | | | | | |
| |вилучення уранової | | | | | | |
| |сировини із сховища | | | | | | |
| |"База С" та інших | | | | | | |
| |хвостосховищ, | | | | | | |
| |розташованих на | | | | | | |
| |проммайданчику та | | | | | | |
| |за його межами | | | | | | |
| |-----------------------+------+----+----+----+----+----|

|        |кількість демонтованих | 1  | 1 |  |  |  |  |
| |будівель | | | | | | |
| |-----------------------+------+----+----+----+----+----|
| |рівень безпеки | 350 |350 | | | | |
| |персоналу, осіб | | | | | | |
| |-----------------------+------+----+----+----+----+----|
| |площа дезактивованої | 35 | | 15 | 15 | 5 | |
| |території, гектарів | | | | | | |
| |-----------------------+------+----+----+----+----+----|
| |обсяг вивезених | 190 | | 75 | 75 | 40 | |
| |відходів дезактивації, | | | | | | |
| |тис. тонн | | | | | | |
|----------------+-----------------------+------+----+----+----+----+----|
|5. Проведення |кількість побудованих | 8 | 3 | 4 | 1 | | |
|моніторингу |пунктів спостереження | | | | | | |
|навколишнього |за рівнем забруднення | | | | | | |
|природного |атмосферного повітря | | | | | | |
|середовища на |-----------------------+------+----+----+----+----+----|
|хвостосховищах |кількість побудованих | 2 | 1 | 1 | | | |
|та в їх |гідрологічних пунктів | | | | | | |
|санітарно- |спостереження на ріках | | | | | | |
|захисній |Коноплянці і Дніпрі | | | | | | |
| |-----------------------+------+----+----+----+----+----|
| |проведення моніторингу | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| |забруднення | | | | | | |
| |навколишнього | | | | | | |
| |природного середовища, | | | | | | |
| |кількість звітів | | | | | | |
|----------------+-----------------------+------+----+----+----+----+----|
|6. Проведення |кількість публікацій у | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|інформаційно- |засобах масової | | | | | | |
|роз'яснювальної |інформації | | | | | | |
|роботи з питань |-----------------------+------+----+----+----+----+----|
|приведення |кількість виступів на | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|уранових |радіо та телебаченні | | | | | | |
|об'єктів заводу |-----------------------+------+----+----+----+----+----|
|в екологічно |кількість проведених | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|безпечний стан |консультацій з | | | | | | |
| |громадськістю | | | | | | |
|----------------+-----------------------+------+----+----+----+----+----|
|7. Удосконалення|кількість | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|нормативно- |розроблених | | | | | | |
|правової бази |нормативно- | | | | | | |
|у сфері |правових актів | | | | | | |
|забезпечення |щодо визначення | | | | | | |
|радіаційної та |правового режиму | | | | | | |
|екологічної |проммайданчика заводу, | | | | | | |
|безпеки під час |встановлення вимог | | | | | | |
|виконання |радіаційної безпеки | | | | | | |
|дезактиваційно- | | | | | | | |
|рекультиваційних| | | | | | | |
|робіт | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------