ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до статті 2 Закону України
"Про Національну раду України з питань телебачення
і радіомовлення"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 45, ст.272 )

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести до частини першої статті 2 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" ( 538/97-вр ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 48, ст. 296) такі зміни:

1. Доповнити частину першу новим абзацом шостим такого змісту:

"розміщення державного замовлення на висвітлення діяльності Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України згідно із Законом України "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації" ( 539/97-вр ).

У зв'язку з цим абзаци шостий - двадцять четвертий вважати відповідно абзацами сьомим - двадцять п'ятим.

2. В абзаці сьомому слова "раціональним розміщенням" виключити; після слова "виконанням" доповнити словами "інших видів".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 30 вересня 1998 року
N 134-XIV