КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 24 червня 2009 р. N 639
Київ

Про внесення змін до Порядку відчуження
об'єктів державної власності

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку відчуження об'єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 червня 2007 р. N 803 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 43, ст. 1714; 2008 р., N 6, ст. 146, N 28, ст. 874), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 червня 2009 р. N 639

Зміни,
що вносяться до Порядку відчуження
об'єктів державної власності ( 803-2007 )

1. У пункті 7:

доповнити підпунктом 9 такого змісту:

"9) за наявності заборгованості з виплати заробітної плати - відомості про загальну суму заборгованості із заробітної плати і графік погашення такої заборгованості, а також про наявність у підприємства заборгованості за податками і зборами (обов'язковими платежами) до бюджетів та державних цільових фондів.";

в останньому абзаці цифри "1-8" замінити цифрами "1-9".

2. У пункті 8:

в абзаці першому цифри і слово "30 днів" замінити цифрами і словами "10 робочих днів";

в абзаці другому цифри і слова "30 робочих днів" замінити цифрами і словами "25 робочих днів".

3. Перше речення пункту 18 після слів "до вимог законодавства" доповнити словами ", за наявності у підприємства заборгованості з виплати заробітної плати - в першу чергу на цільове погашення такої заборгованості, а також на погашення заборгованості за податками і зборами (обов'язковими платежами) до бюджетів та державних цільових фондів, пов'язаних із заробітною платою, та інших".

4. У пункті 21 слова і цифри "30 календарних днів" замінити словами і цифрами "15 робочих днів".

5. У пункті 22 цифри "12" замінити цифрою "6".

6. Пункт 47 після абзацу другого доповнити новими абзацами такого змісту:

"Повторний аукціон проводиться за наявності не менш як одного учасника.

За наявності лише одного учасника об'єкт може бути продано за початковою вартістю.".

У зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом п'ятим.