ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ЗАКОН

Про затвердження Указів
Президії Верховної Ради Української РСР,
якими внесено зміни і доповнення
до діючого законодавства Української РСР

( Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1975, N 51, ст. 556 )

Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки постановляє:

Затвердити Укази Президії Верховної Ради Української РСР:

від 18 липня 1975 року "Про внесення доповнень і змін до деяких законодавчих актів Української РСР" ( 52-09 ) - в частині внесення змін і доповнень до Закону про судоустрій Української РСР ( 2022-10 ), Кримінально-процесуального ( 1001-05 ) і Цивільного процесуального ( 1501-06, 1502-06, 1503-06, 1504-06, 1505-06 ) кодексів Української РСР;

від 4 вересня 1975 року "Про внесення змін до статті 214 Кримінального кодексу Української РСР" ( 138-09 );

від 4 вересня 1975 року "Про визнання такими, що втратили чинність, законодавчих актів Української РСР про відповідальність осіб, які ухиляються від суспільно корисної праці і ведуть антигромадський паразитичний спосіб життя" ( 140-09 ) - в частині внесення змін до Кримінального ( 2001-05, 2002-05, 2003-05 ) і Кримінально-процесуального ( 1001-05, 1002-05 ) кодексів Української РСР;

від 5 вересня 1975 року "Про внесенні змін і доповнень до Закону Української РСР про охорону здоров'я, указів Президії Верховної Ради Української РСР від 17 серпня 1966 року "Про примусове лікування і трудове перевиховання хронічних алкоголіків" і від 22 червня 1972 року "Про заходи по посиленню боротьби проти пияцтва і алкоголізму" і до Положення про товариські суди Української РСР ( 145-09 ) - за винятком частини, що стосується внесення змін до Положення про товариські суди Української РСР ( 1852-09 ).

Голова Президії Верховної Ради
Української РСР І.ГРУШЕЦЬКИЙ

Секретар Президії Верховної
Ради Української РСР Я.КОЛОТУХА

м. Київ, 12 грудня 1975 року
N 483-IX