Документ втратив чиннiсть!

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 3 червня 2009 р. N 547
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 636 від 15 червня 2011
р.)

Про затвердження критеріїв,
за якими оцінюється ступінь ризику
від провадження господарської діяльності і
визначається періодичність проведення планових заходів,
пов'язаних з державним наглядом (контролем)
у сфері загальнообов'язкового державного
соціального страхування у зв'язку
з тимчасовою втратою працездатності та витратами,
зумовленими народженням і похованням

Відповідно до статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" ( 877-16 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності і визначається періодичність проведення планових заходів, пов'язаних з державним наглядом (контролем) у сфері загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням і похованням, згідно з додатком.

2. Рекомендувати Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності привести у тримісячний строк власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 3 червня 2009 р. N 547

Критерії,
за якими оцінюється ступінь ризику
від провадження господарської діяльності і
визначається періодичність проведення планових заходів,
пов'язаних з державним наглядом (контролем)
у сфері загальнообов'язкового державного
соціального страхування у зв'язку
з тимчасовою втратою працездатності
та витратами, зумовленими народженням і похованням

1. Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності суб'єктами господарювання, що відповідно до закону набули статусу страхувальників у сфері загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням і похованням, є:

1) обсяг фонду оплати праці;

2) перевищення у звіті про нараховані внески, перерахування та витрати, пов'язані із загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності (форма Ф4-ФСС з ТВП), розміру середньоденної допомоги по тимчасовій непрацездатності, вагітності і пологах над розміром середньоденної заробітної плати;

3) наявність простроченої заборгованості із сплати коштів загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням і похованням, порушення строків сплати страхових внесків;

4) неподання робочому органові виконавчої дирекції відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі - Фонд) передбачених законодавством звітів, порушення встановлених строків;

5) допущення неузгодженості у звітах, передбачених законодавством, які подаються Фонду.

2. Установлюється три ступені ризику - високий, середній та незначний.

3. До суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику належать ті, що:

1) нараховують страхові внески на фонд оплати праці, який перевищує 1 млн. гривень на рік;

2) у звіті про нараховані внески, перерахування та витрати, пов'язані із загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності (форма Ф4-ФСС з ТВП), наводять інформацію щодо перевищення розміру середньоденної допомоги по тимчасовій непрацездатності, вагітності і пологах над розмірами середньоденної заробітної плати;

3) систематично (два і більше разів за звітний рік) порушували встановлені строки сплати страхових внесків, мають прострочену заборгованість із сплати коштів загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням і похованням;

4) не подали Фонду протягом двох кварталів передбачені законодавством звіти.

4. До суб'єктів господарювання із середнім ступенем ризику належать ті, що:

1) нараховують страхові внески на фонд оплати праці, який становить від 500 тис. до 1 млн. гривень на рік;

2) порушували протягом року встановлені строки сплати страхових внесків та/або строки подання Фонду передбачених законодавством звітів;

3) допускали протягом року неузгодженості у передбачених законодавством звітах, що подаються Фонду.

5. До суб'єктів господарювання з незначним ступенем ризику належать ті, що нараховують страхові внески на фонд оплати праці, який не перевищує 500 тис. гривень на рік, та не мають жодної з ознак, передбачених пунктами 3 і 4 цього Порядку.

6. Планові заходи, пов'язані з державним наглядом (контролем) у сфері загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням і похованням, здійснюються з такою періодичністю:

з високим ступенем ризику - не частіше ніж один раз на рік;

з середнім ступенем ризику - не частіше ніж один раз на два роки;

з незначним ступенем ризику - не частіше ніж один раз на п'ять років.