Документ втратив чиннiсть!

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 20 травня 2009 р. N 477
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 191 від 6 березня 2013
р.)

Про затвердження критеріїв, за якими
оцінюється ступінь ризику від провадження
господарської діяльності та визначається
періодичність проведення планових
заходів з державного контролю
за використанням та охороною земель

Відповідно до статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" ( 877-16 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів з державного контролю за використанням та охороною земель, згідно з додатком.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 20 травня 2009 р. N 477

Критерії,
за якими оцінюється ступінь ризику від провадження
господарської діяльності та визначається періодичність
проведення планових заходів з державного контролю
за використанням та охороною земель

1. Ці критерії встановлюються з метою визначення рівня можливого негативного впливу від провадження господарської діяльності на стан земель, додержання встановленого законодавством режиму використання земель.

2. З урахуванням критеріїв суб'єкти господарювання розподіляються за високим, середнім та незначним ступенем ризику.

Відповідно до ступеня ризику визначається періодичність здійснення планових заходів з державного контролю за використанням та охороною земель.

3. Критеріями віднесення суб'єктів господарювання до групи суб'єктів з високим ступенем ризику є провадження господарської діяльності:

на землях оборони, землях оздоровчого та рекреаційного призначення;

пов'язаної з використанням небезпечних речовин I і II класу небезпеки та радіаційно небезпечних речовин (крім атомних електростанцій), перевезенням небезпечних вантажів, забезпеченням життєдіяльності населених пунктів (енерго-, тепло-, газо- та водопостачання тощо), веденням лісового господарства, товарного сільськогосподарського виробництва, використанням земель водного та природно-заповідного фонду, а також земельних ділянок для видобування корисних копалин.

4. Критеріями віднесення суб'єктів господарювання до групи суб'єктів із середнім ступенем ризику є провадження господарської діяльності, пов'язаної з:

використанням небезпечних речовин III і IV класу небезпеки, перевезенням вантажів (крім небезпечних);

розміщенням, будівництвом і експлуатацією об'єктів, що негативно впливають або можуть вплинути на стан земель;

забезпеченням та обслуговуванням населення (підприємства міського, міжміського транспорту, торгівлі тощо);

веденням фермерського господарства, сільськогосподарського виробництва сільськогосподарськими науково-дослідними установами та навчальними закладами.

5. До суб'єктів господарювання з незначним ступенем ризику належать інші суб'єкти, що не віднесені до суб'єктів господарювання з високим і середнім ступенем ризику.

6. Планові заходи з державного контролю за використанням та охороною земель здійснюються з такою періодичністю:

з високим ступенем ризику - не частіше одного разу на рік;

із середнім ступенем ризику - не частіше одного разу на два роки;

з незначним ступенем ризику - не частіше одного разу на п'ять років.