ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України
"Про державне мито" щодо операцій з цінними паперами

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року N 7-93 "Про державне мито" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст. 113; 1996 р., N 52, ст. 302; 1999 р., N 25, ст. 211; 2002 р., N 6, ст. 43, N 32, ст. 223; 2003 р., N 14, ст. 102; 2004 р., N 2, ст. 6, N 25, ст. 353; 2006 р., N 16, ст. 134) такі зміни:

1) у статті 2:

пункт 9 викласти в такій редакції:

"9) за операції з емісії цінних паперів, крім облігацій державних та місцевих позик, та з видачі приватизаційних паперів";

доповнити пунктом 9-1 такого змісту:

"9-1) за реєстрацію деривативів";

2) у підпункті "п" пункту 6 статті 3:

     абзац другий замінити двома абзацами такого змісту:

"за реєстрацію випуску цінних 0,1 відсотка номінальної
паперів, крім облігацій вартості випуску цінних
державних і місцевих позик паперів, але не більше
п'ятикратного розміру
мінімальної заробітної
плати, встановленої
на 1 січня поточного року;

за реєстрацію деривативів 50 неоподатковуваних
мінімумів доходів
громадян".

У зв'язку з цим абзаци третій і четвертий вважати відповідно абзацами четвертим і п'ятим.

2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2010 року.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 19 березня 2009 року
N 1161-VI