Документ втратив чиннiсть!

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

( Закон втратив чинність на підставі Кодексу
N 4495-VI від 13.03.20
12 )

Про внесення зміни до статті 11 Закону України
"Про порядок ввезення (пересилання) в Україну,
митного оформлення й оподаткування особистих речей,
товарів та транспортних засобів, що ввозяться
(пересилаються) громадянами на митну територію України"

Верховна Рада України постановляє:

1. Частину третю статті 11 Закону України "Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України" ( 2681-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 1, ст. 2) викласти в такій редакції:

"Транспортні засоби за кодами 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності ( 2371г-14 ), тимчасово ввезені під зобов'язання про зворотне вивезення, не можуть бути розкомплектовані на запасні частини, передані у володіння або користування іншим особам. Такі транспортні засоби можуть бути оформлені для постійного користування після сплати відповідних податків та зборів, передбачених законодавством при ввезенні транспортних засобів для вільного використання".

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 20 лютого 2009 року
N 1041-VI