Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 4 березня 2004 р. N 269
Київ

Про затвердження Порядку зарахування та використання
коштів, що підлягають перерахуванню Пенсійним
фондом або органами праці та соціального захисту
населення установам (закладам), де особи перебувають
на повному державному утриманні

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1378 від 04.10.20
06 )

( Назву та текст Постанови після слів "Пенсійний фонд" в
усіх відмінках доповнено словами "або органи праці та
соціального захисту населення" у відповідному відмінку
згідно з Постановою КМ N 1378 від
04.10.2006 )

Відповідно до статті 48 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ) та статті 13 Закону України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам" ( 2109-14 ) Кабінет Міністрів України постановляє: ( Вступна частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1378 від 04.10.2006 )

1. Затвердити Порядок зарахування та використання коштів, що підлягають перерахуванню Пенсійним фондом або органами праці та соціального захисту населення установам (закладам), де особи перебувають на повному державному утриманні (додається).

2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечити:

надсилання в місячний строк адміністраціями установ (закладів), де особи перебувають на повному державному утриманні, органам Пенсійного фонду списків осіб, що подали письмові заяви про перерахування установам (закладам) різниці між сумою призначеної пенсії та сумою пенсії, яка виплачується таким особам і непрацездатним членам їх сімей відповідно до частини першої статті 48 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ), а також органам праці та соціального захисту населення - списків осіб, що подали письмові заяви про перерахування установам (закладам) різниці між сумою призначеної державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам і розміром державної соціальної допомоги, яка виплачується таким особам відповідно до частин першої і четвертої статті 13 Закону України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам" ( 2109-14 );

здійснення контролю за своєчасністю та повнотою зарахування і використанням коштів, перерахованих зазначеним установам (закладам). ( Пункт 2 в редакції Постанови КМ N 1378 від 04.10.2006 )

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 березня 2004 р. N 269

Порядок
зарахування та використання коштів, що підлягають
перерахуванню Пенсійним фондом або органами праці
та соціального захисту населення установам (закладам),
де особи перебувають на повному державному утриманні

( Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1378 від 04.10.2006 )

( Текст Порядку після слів "Пенсійний фонд" в усіх відмінках
доповнено словами "або органи праці та соціального захисту
населення" у відповідному відмінку, а після слова "пенсії"
- словами "або державної соціальної допомоги інвалідам з
дитинства та дітям-інвалідам" згідно з Постановою КМ
N 1378 від 04.10.2006 )

1. Цей Порядок визначає механізм зарахування та використання коштів, що підлягають перерахуванню Пенсійним фондом або органами праці та соціального захисту населення установам (закладам), де перебувають особи на повному державному утриманні (далі - установа).

2. Адміністрація установи надсилає у триденний строк після зарахування до неї особи на повне державне утримання органам Пенсійного фонду або органам праці та соціального захисту населення за місцем перебування особи на обліку та за місцезнаходженням установи відповідне повідомлення.

Крім того, за місцезнаходженням установи надсилаються: ( Абзац другий пункту 2 в редакції Постанови КМ N 1378 від 04.10.2006 )

до органу Пенсійного фонду - письмова заява особи про перерахування установі (закладу) різниці між сумою призначеної особі пенсії та сумою пенсії, яка виплачується такій особі і непрацездатним членам її сім'ї відповідно до частин першої і другої статті 48 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ), та довідка про вартість утримання особи в установі (закладу); ( Абзац пункту 2 в редакції Постанови КМ N 1378 від 04.10.2006 )

до органу праці та соціального захисту населення - письмова заява особи про перерахування установі (закладу) різниці між розміром призначеної державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам і розміром державної соціальної допомоги, яка виплачується таким особам відповідно до частин першої і четвертої статті 13 Закону України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам" ( 2109-14 ). ( Абзац пункту 2 в редакції Постанови КМ N 1378 від 04.10.2006 )

У разі недієздатності особи заяву подає її опікун (піклувальник), стосовно дитини - батьки або опікун (піклувальник) до органу Пенсійного фонду або органів праці та соціального захисту населення за місцем проживання опікуна (піклувальника) або батьків. Якщо недієздатній особі не призначено опікуна (піклувальника), заява про перерахування частини пенсії або державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам подається адміністрацією установи за погодженням з органом опіки та піклування.

3. Орган Пенсійного фонду або органи праці та соціального захисту населення за місцем перебування особи на обліку в десятиденний строк після надходження від установи повідомлення про зарахування особи на повне державне утримання надсилає органу Пенсійного фонду або органам праці та соціального захисту населення за місцезнаходженням установи її пенсійну або особову справу. ( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1378 від 04.10.2006 )

4. На підставі зазначених у пунктах 2 і 3 цього Порядку документів за місцезнаходженням установи (закладу): ( Абзац перший пункту 4 в редакції Постанови КМ N 1378 від 04.10.2006 )

орган Пенсійного фонду видає у п'ятиденний строк розпорядження з визначенням суми, яку належить виплатити особі і непрацездатним членам її сім'ї згідно з частинами першою і другою статті 48 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ), і суми, яку належить перерахувати установі (закладу) згідно з частинами третьою і четвертою зазначеної статті ( 1058-15 ), та на його підставі робить відповідний запис в особовому рахунку особи і до 20 числа місяця, за який проводиться виплата пенсії, перераховує кошти установі (закладу); ( Абзац пункту 4 в редакції Постанови КМ N 1378 від 04.10.2006 )

орган праці та соціального захисту населення видає у п'ятиденний строк розпорядження з визначенням суми, яку належить виплатити інваліду з дитинства та дитині-інваліду відповідно до частин першої і четвертої статті 13 Закону України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам" ( 2109-14 ), та суми, яку належить перерахувати установі (закладу) згідно з частинами другою і четвертою зазначеної статті ( 2109-14 ), та на його підставі робить відповідний запис в особовому рахунку особи і перераховує кошти установі (закладу). ( Абзац пункту 4 в редакції Постанови КМ N 1378 від 04.10.2006 )

Перерахування здійснюється платіжними дорученнями, до яких додається список за формою згідно з додатком.

У разі зміни в установленому порядку розміру пенсії або державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам проводиться перерахунок сум, що належить виплатити особі з перерахуванням установі.

Якщо з будь-яких причин заява відкликається, перерахування коштів установі припиняється з 1 числа наступного місяця.

5. У разі відрахування особи з установи, перебування її на канікулах, на лікуванні тощо адміністрація установи повідомляє в триденний строк про це орган Пенсійного фонду або органи праці та соціального захисту населення за місцезнаходженням установи, який видає розпорядження про припинення перерахування частини пенсії або державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам установі за весь період відсутності особи - від дня її вибуття до дня повернення включно - з подальшою виплатою пенсії або державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам особі в установленому порядку.

У разі смерті особи адміністрація установи повертає до органу Пенсійного фонду або органів праці та соціального захисту населення за місцезнаходженням установи частину пенсії або державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам починаючи з дня, що настає за днем смерті особи.

6. Адміністрація установи (закладу) відкриває в органах Державного казначейства або в установах банків, що здійснюють її фінансове обслуговування, спеціальні реєстраційні рахунки для зарахування коштів на виконання окремих доручень відповідно до частин третьої і четвертої статті 48 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ) або відповідно до частин другої і четвертої статті 13 Закону України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам" ( 2109-14 ), про що повідомляє орган Пенсійного фонду або орган праці та соціального захисту населення за місцезнаходженням установи (закладу). ( Пункт 6 в редакції Постанови КМ N 1378 від 04.10.2006 )

7. Зарахування та використання коштів, що перераховані до установи відповідно до цього Порядку, здійснюються згідно з вимогами бюджетного законодавства із спеціального фонду кошторису установи.

Кошти використовуються на придбання предметів і матеріалів, оплату послуг та інших видатків, придбання обладнання і предметів довгострокового користування (згідно з кодами економічної класифікації 1130 і 2110) лише для поліпшення умов перебування в установі пенсіонерів, інвалідів та дітей. ( Абзац другий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1378 від 04.10.2006 )

8. Відповідальність за своєчасне подання документів для призначення (перерахунку) пенсій чи допомоги (якщо вони не призначені), переведення їх виплат за новим місцем проживання особи несе установа, де перебуває чи перебувала така особа. ( Порядок доповнено пунктом 8 згідно з Постановою КМ N 1378 від 04.10.2006 )

Зразок                          Додаток
до Порядку

             СПИСОК N _____
від _____ _____________ 200__ р.

осіб, що подали заяви про перерахування __________________________
(найменування установи
__________________________________________________________________
(закладу), її адреса та розрахунковий рахунок)
__________________________________________________________________
(найменування банківської установи, якою перераховується пенсія
__________________________________________________________________
або державна соціальна допомога)

МФО ___________ код ____________________

за _______________ 200__ р.

різниці між сумою призначеної їм пенсії та сумою пенсії, яка
виплачується цим особам та непрацездатним членам їх сімей
відповідно до частин першої, другої і четвертої статті 48
Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне
страхування", або різниці між розміром призначеної державної
соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям інвалідам і
розміром державної соціальної допомоги, яка виплачується цим
особам відповідно до частин першої і четвертої статті 13 Закону
України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та
дітям-інвалідам"

------------------------------------------------------------------
N | Прізвище, ім'я та | Номер особового |Сума, що підлягає
з/п| по батькові особи |рахунка (пенсійного| перерахуванню
| | посвідчення) |
------------------------------------------------------------------

____________________
Усього


Керівник ___________________ _______________________
(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер ___________________ _______________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
М.П.

Перераховано _____________________________________________________
(назва органу Пенсійного фонду або органу праці та
_____________________________________________________
соціального захисту населення)

платіжним дорученням від ____ __________ 200__ р. N _______

( Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1378 від 04.10.2006 )