КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 18 лютого 2009 р. N 113
Київ

Про затвердження типової форми заяви (клопотання)
про вибір місця розташування земельної ділянки

Відповідно до статті 151 Земельного кодексу України ( 2768-14 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити типову форму заяви (клопотання) про вибір місця розташування земельної ділянки, що додається.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 лютого 2009 р. N 113

Реєстраційний номер ______   __________________________________
від ____ ___________ 20 __ р. (найменування органу державної
влади, органу місцевого
самоврядування)
__________________________________

            ЗАЯВА (КЛОПОТАННЯ)
про вибір місця розташування земельної ділянки

   Відповідно до вимог статті 151 Земельного кодексу України
прошу погодити вибір місця розташування земельної ділянки для
__________________________________________________________________
(мета використання)
__________________________________________________________________

Бажане місце розташування земельної ділянки _________________
__________________________________________________________________
(для розташованої в межах населеного пункту - найменування
населеного
__________________________________________________________________
пункту, вулиці; для розташованої за межами населеного
__________________________________________________________________
пункту - найменування району, найближчого населеного пункту,
відстань від нього і напрямок, інші орієнтири)
__________________________________________________________________

Орієнтовний розмір земельної ділянки - ______ гектарів (кв.
метрів)

Категорія земель за основним цільовим призначенням __________
__________________________________________________________________

Заявник _____________________________________________________
(фізична особа - прізвище, ім'я та по батькові,
зареєстроване місце проживання та
ідентифікаційний номер;
__________________________________________________________________
іноземний громадянин та особа без громадянства - громадянство,
прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
__________________________________________________________________
постійне місце проживання за межами України; юридична особа
(заснована громадянами або
__________________________________________________________________
юридичними особами України) - найменування, місцезнаходження,
ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ;
__________________________________________________________________
іноземна юридична особа, спільне підприємство - найменування,
__________________________________________________________________
місцезнаходження та держава, в якій зареєстрована така особа)

Уповноважена особа заявника _________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові,
__________________________________________________________________
серія і номер паспорта, ким і коли виданий)

   До заяви (клопотання) додаються:

обґрунтування необхідності вилучення (викупу) та/або
відведення земельної ділянки;

позначене на відповідному графічному матеріалі бажане місце
розташування земельної ділянки з її орієнтовними розмірами;

засвідчена нотаріально письмова згода землекористувача
(землевласника) на вилучення (викуп) земельної ділянки (її
частини) із зазначенням розмірів передбаченої для вилучення
(викупу) земельної ділянки та умов її вилучення (викупу);

копія установчих документів для юридичних осіб, а для
громадянина - копія документа, що посвідчує особу;

копія довіреності, на підставі якої інтереси заявника
представлятиме його уповноважена особа (у разі потреби).

 ____ _________ 20 ___ р.         ________________
(дата подання) (підпис)