Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про деякі питання ввезення на митну
територію України та реєстрації
транспортних засобів

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2005, N 34, ст.435 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 3151-IV від 30.11.2005, ВВР, 2006, N 8, ст.93
N 427-V від 06.12.2006, ВВР, 2007, N 9, ст.68
N 694-VI від 18.12.2008 -
набирає чинності з 01.01.2009 р.)

З метою регулювання ввезення на митну територію України та проведення першої реєстрації ввезених або виготовлених в Україні транспортних засобів, а також поетапного запровадження в Україні міжнародних екологічних вимог до транспортних засобів Верховна Рада України постановляє: ( Преамбула із змінами, внесеними згідно із Законами N 3151-IV від 30.11.2005, N 694-VI від 18.12.2008 )

( Стаття 1 втратила чинність у зв'язку із вступом України до СОТ. Додатково див. статтю 3-1 цього Закону )

2. Пропуск на митну територію України з метою вільного обігу та першу реєстрацію в Україні ввезених транспортних засобів нових і таких, що були в користуванні, або виготовлених в Україні здійснюють за умови їх відповідності екологічним нормам не нижче рівня "ЄВРО-2" згідно з технічними регламентами та національними стандартами (щонайменше за умови відповідності вимогам рівня "B" ДСТУ UN/ECE R 49-02A, B:2002 або "B","C","D" ДСТУ UN/ECE R 83-03:2002, які застосовують залежно від особливостей конструкції транспортних засобів):

- для тракторів колісних для перевезення напівпричепів (сідельних тягачів), автобусів та легкових автомобілів - коди товарних позицій 8701 20, 8702 та 8703 ( 2371г-14 ) - з 1 січня 2006 року. Цю норму не поширюють до 1 липня 2006 року на зазначені транспортні засоби, переміщені на митну територію України або виготовлені в Україні до 31 грудня 2005 року включно, та транспортні засоби, на які до 31 грудня 2005 року включно видано сертифікати відповідності;

- для вантажних автомобілів та автомобілів спеціального призначення - коди товарних позицій 8704 та 8705 ( 2371г-14 ) - з 1 січня 2007 року.

Пропуск на митну територію України з метою вільного обігу або тимчасового ввезення та першу реєстрацію в Україні ввезених транспортних засобів нових і таких, що були в користуванні, або виготовлених в Україні за кодами товарних позицій 8701 20, 8702, 8703, 8704, 8705 здійснюють за умови їх відповідності екологічним нормам:

не нижче рівня "ЄВРО-3" - з 1 січня 2010 року;

не нижче рівня "ЄВРО-4" - з 1 січня 2012 року;

не нижче рівня "ЄВРО-5" - з 1 січня 2014 року. ( Статтю 2 доповнено частиною другою згідно із Законом N 694-VI від 18.12.2008 ) ( Стаття 2 в редакції Закону N 3151-IV від 30.11.2005 )

2-1. Екологічні норми, методи випробувань та позначення рівня екологічних норм визначаються згідно з особливостями конструкції транспортних засобів відповідно до Угоди про прийняття єдиних технічних приписів для колісних транспортних засобів, предметів обладнання та частин, які можуть бути встановлені та/або використані на колісних транспортних засобах, і про умови взаємного визнання офіційних затверджень, виданих на основі цих приписів, укладеної у 1958 році, з поправками 1995 року та доданих до неї Правил Європейської економічної комісії ООН у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. ( Закон доповнено статтею 2-1 згідно із Законом N 694-VI від 18.12.2008 )

3. Документом, що засвідчує відповідність транспортних засобів вимогам технічних регламентів та національних стандартів, є сертифікат або інший документ про підтвердження відповідності, виданий згідно із законодавством України, що вказує, якому саме рівню екологічних норм відповідає за конструкцією транспортний засіб ("ЄВРО-2" - "ЄВРО-5" або іншому рівню). Позначення рівня екологічних норм, якому відповідає транспортний засіб, має бути внесено до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу. ( Стаття 3 із змінами, внесеними згідно із Законами N 3151-IV від 30.11.2005, N 694-VI від 18.12.2008 )

3-1. Стаття 1 цього Закону втрачає чинність з дня вступу України до Світової організації торгівлі. ( Закон доповнено статтею 3-1 згідно із Законом N 3151-IV від 30.11.2005; із змінами, внесеними згідно із Законом N 427-V від 06.12.2006 )

3-2. Дія статей 1 і 2 цього Закону не поширюється на транспортні засоби, які ввозяться на митну територію України тимчасово, з метою транзиту та при переселенні громадян на постійне місце проживання до України. ( Закон доповнено статтею 3-2 згідно із Законом N 3151-IV від 30.11.2005 )

( Статтю 4 виключено на підставі Закону N 3151-IV від 30.11.2005 )

( Статтю 5 виключено на підставі Закону N 3151-IV від 30.11.2005 )

6. Пункт 3 розділу II "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання ринку автомобілів в Україні" ( 2134-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 4, ст. 16) виключити.

7. Пункт 2 розділу II "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законів України" ( 1637-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 29, ст. 368) виключити.

8. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. ( Стаття 8 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3151-IV від 30.11.2005 )

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 6 липня 2005 року
N 2739-IV