Документ втратив чиннiсть!

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

( Закон втратив чинність на підставі Кодексу
N 4651-VI від 13.04.20
12 )

Про внесення зміни до статті 384
Кримінально-процесуального кодексу України

Верховна Рада України постановляє:

I. Частину другу статті 384 Кримінально-процесуального кодексу України ( 1001-05, 1003-05 ) доповнити пунктом 10 такого змісту:

"10) особи, які в судовому порядку оскаржили постанову про відмову в порушенні кримінальної справи, за винятком випадків, встановлених законом, - у частині мотивів і підстав відмови в порушенні кримінальної справи".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 13 січня 2009 року
N 839-VI