Документ втратив чиннiсть!

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 21 січня 2009 р. N 21
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 239 від 10 березня 2017
р.)

Про затвердження критерію, за яким оцінюється
ступінь ризику від провадження господарської
діяльності та визначається періодичність здійснення
планових заходів державного нагляду (контролю)
щодо об'єктів культурної спадщини

Відповідно до статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" ( 877-16 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити критерій, за яким оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) щодо об'єктів культурної спадщини, згідно з додатком.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 21 січня 2009 р. N 21

Критерій,
за яким оцінюється ступінь ризику від провадження
господарської діяльності та визначається періодичність
здійснення планових заходів державного нагляду
(контролю) щодо об'єктів культурної спадщини

1. Критерієм, за яким оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, є:

для суб'єктів господарювання, які провадять діяльність на об'єктах культурної спадщини, їх територіях, у зонах охорони, на охоронюваних археологічних територіях, в історичних ареалах населених місць, - ризик пошкодження, руйнування чи знищення таких об'єктів, порушення режимів їх використання;

для суб'єктів господарювання, у власності, володінні, користуванні чи управлінні яких перебувають об'єкти культурної спадщини, - стан утримання таких об'єктів.

2. Установлюються два ступені ризику - високий та середній.

3. До суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику належать суб'єкти господарювання, що виконують будівельні, меліоративні, шляхові, земляні роботи на об'єктах культурної спадщини, їх територіях, у зонах охорони, на охоронюваних археологічних територіях, в історичних ареалах населених місць.

4. До суб'єктів господарювання із середнім ступенем ризику належать суб'єкти господарювання, що:

провадять сільськогосподарську діяльність на території об'єктів культурної спадщини, у зонах охорони, на охоронюваних археологічних територіях, в історичних ареалах населених місць;

використовують об'єкти культурної спадщини для розміщення в них підприємств, установ та організацій, діяльність яких не пов'язана з охороною культурної спадщини.

5. Планові заходи державного нагляду (контролю) за діяльністю суб'єктів господарювання здійснюються з такою періодичністю:

з високим ступенем ризику - не частіше трьох разів на рік;

з середнім ступенем ризику - не частіше одного разу на три роки.