Документ втратив чиннiсть!

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 27 грудня 2008 р. N 1144
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 340 від 27 травня 2015
р.)

Про затвердження Технічного регламенту
етикетування ламп побутового використання
стосовно ефективності споживання електроенергії

Відповідно до статті 14 Закону України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" ( 3164-15 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Технічний регламент етикетування ламп побутового використання стосовно ефективності споживання електроенергії та план заходів з його застосування, що додаються.

2. Міністерству промислової політики та Національному агентству з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів забезпечити застосування Технічного регламенту, затвердженого цією постановою.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 грудня 2008 р. N 1144

Технічний регламент
етикетування ламп побутового використання
стосовно ефективності споживання електроенергії

Загальні положення

1. Цей Технічний регламент визначає загальні вимоги до етикетування ламп побутового використання (далі - лампа) стосовно ефективності споживання електроенергії, проведення процедури оцінки відповідності ламп таким вимогам.

2. Дотримання вимог цього Технічного регламенту обов'язкове для:

центральних органів виконавчої влади, на які покладено функції з технічного регулювання та нагляду;

виробників або їх уповноважених представників чи постачальників, що розміщують лампи на ринку;

призначених органів з оцінки відповідності (далі - призначені органи), які відповідають вимогам постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2007 р. N 59 "Про затвердження Порядку здійснення процедури призначення органів з оцінки відповідності продукції, процесів і послуг вимогам технічних регламентів" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 6, ст. 223).

3. У цьому Технічному регламенті терміни вживаються у такому значенні:

виробник - юридична чи фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності, відповідальна за проектування, виготовлення, пакування, маркування та етикетування ламп незалежно від того, чи виконує зазначені операції сама особа, чи інші особи від її імені;

етикетка - встановленого зразка друкована інформація (листок), яка містить відомості про основні показники ефективності споживання електроенергії та споживчі характеристики лампи;

клас ефективності споживання електроенергії - рівень економічності енергоспоживання лампи, що характеризує її енергетичну ефективність під час використання;

постачальник - юридична чи фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності, що розміщує лампи на ринку;

споживач - фізична чи юридична особа, яка придбаває та / або використовує лампи.

Якщо світлотехнічний виріб може бути розібраний споживачем без застосування інструменту, то в положеннях цього Технічного регламенту лампа - це елемент, що випромінює світло.

Інші терміни застосовуються у значенні, наведеному в Законах України "Про підтвердження відповідності" ( 2406-14 ), "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" ( 3164-15 ), постанові Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2003 р. N 1585 "Про затвердження Технічного регламенту модулів оцінки відповідності та вимог щодо маркування національним знаком відповідності, які застосовуються в технічних регламентах" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 41, ст. 2175; 2007 р., N 1, ст. 31), національних стандартах на конкретні категорії ламп.

4. Дія цього Технічного регламенту поширюється на лампи побутового використання (у тому числі ті, що використовуються не тільки в побуті), які живляться безпосередньо від мережі електропостачання:

розжарювання, в тому числі галогенові;

люмінесцентні з умонтованим пускорегулювальним пристроєм;

люмінесцентні двоцокольні;

люмінесцентні одноцокольні (ті, що працюють із зовнішнім баластом).

5. Дія цього Технічного регламенту не поширюється на лампи:

світловий потік яких перевищує 6500 лм;

споживана потужність яких менш як 4 Вт;

рефлекторні;

призначені для використання з іншими джерелами живлення (наприклад, акумуляторні батареї);

не призначені для випромінювання світла переважно видимого діапазону (від 400 нм до 800 нм), тобто ультрафіолетові, інфрачервоні, кольорові;

розміщені у приладі, який не призначений для освітлення, у разі коли їх постачають у складі цього приладу та не пропонують окремо для продажу (наприклад, як запасні частини).

6. Центральні органи виконавчої влади, на які покладено функції з технічного регулювання та нагляду, зобов'язані вживати належних заходів для розміщення ламп на ринку України тільки за умови дотримання вимог цього Технічного регламенту.

7. Лампи іноземного виробництва, що розміщуються на ринку України, мають відповідати вимогам цього Технічного регламенту.

8. Процедура підтвердження відповідності задекларованих та зазначених на етикетці відомостей про світловий потік, потужність, тривалість горіння лампи, а також методи їх вимірювання визначаються згідно з ДСТУ EN 50285 "Лампи електричні побутові. Методи вимірювання енергетичної ефективності".

Інформація про ефективність споживання електроенергії

9. Етикетка має бути надрукована або прикріплена на зовнішньому боці індивідуальної упаковки лампи. Ніщо не повинно закривати або зменшувати її видимість. Вимоги до етикетки визначені в додатку 1.

10. У разі коли лампа пропонується для продажу за каталогом або за допомогою іншого друкованого повідомлення чи в інший спосіб продажу на відстані, ці каталоги чи інші друковані повідомлення повинні містити копію етикетки або відомості, зазначені в пункті 2 додатка 1.

Визначення класу ефективності споживання електроенергії

11. До класу А належать такі лампи:

люмінесцентні без умонтованого пускорегулювального пристрою (ті, що потребують баласту та/або іншого регулювального пристрою для їх підключення до мережі живлення), у яких Р <= 0,15 · Кк Ф + 0,0097 · Ф;

інші лампи, у яких Р <= 0,24 · Кк Ф + 0,0103 · Ф,

де Кк - корінь квадратний;

Ф - світловий потік лампи, лм;

Р - споживана потужність лампи, Вт.

Якщо лампу не можна віднести до класу А, то базова потужність (РБ ) обчислюється за такими формулами:

     Р = 0,88 · Кк Ф + 0,049 · Ф, коли Ф => 34 лм;
Б

         Р = 0,2 · Ф, коли Ф <= 34 лм,
Б

де Кк - корінь квадратний;

Ф - світловий потік лампи, лм.

Індекс ефективності споживання електроенергії (Е 1) у такому разі встановлюється:

                  Р
Е = ----,
1 Р
Б

де Р - споживана потужність лампи, Вт;

РБ - базова потужність лампи, Вт.

Клас ефективності споживання електроенергії залежно від індексу ефективності споживання (Е1 ) встановлюється:

------------------------------------------------------------------
| Клас ефективності споживання |Індекс ефективності споживання |
| електроенергії |електроенергії (Е ), відсотків |
| | 1 |
|--------------------------------+-------------------------------|
| B | Е <= 60 |
| | 1 |
|--------------------------------+-------------------------------|
| C | 60 <= Е <= 80 |
| | 1 |
|--------------------------------+-------------------------------|
| D | 80 <= Е <= 95 |
| | 1 |
|--------------------------------+-------------------------------|
| E | 95 <= Е <= 110 |
| | 1 |
|--------------------------------+-------------------------------|
| F | 110 <= Е <= 130 |
| | 1 |
|--------------------------------+-------------------------------|
| G | Е => 130 |
| | 1 |
------------------------------------------------------------------

Технічна документація

12. Технічна документація повинна бути достатньою для оцінки точності інформації, зазначеної на етикетці, стосуватися всіх стадій проектування і виготовлення лампи та давати можливість оцінити її відповідність вимогам цього Технічного регламенту. Документація складається державною або за погодженням з призначеним органом іншою мовою.

Обсяг і зміст технічної документації повинні відповідати Технічному регламенту модулів оцінки відповідності та вимог щодо маркування національним знаком відповідності, які застосовуються в технічних регламентах, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2003 р. N 1585, та ДСТУ ISO/IEC 17050-2:2006.

У технічній документації повинні зазначатися:

повне найменування та адреса виробника;

марка походження, яка може мати форму торговельної марки, марки виробника або його уповноваженого представника чи постачальника;

загальний опис лампи, достатній для її однозначної ідентифікації;

інформація (у разі потреби рисунки) про основні конструктивні особливості типу, зокрема про ті елементи, що істотно впливають на енергоспоживання;

підтвердження відповідності гармонізованим стандартам (протоколи випробувань);

інструкція з експлуатації (у разі наявності);

висновок призначеного органу в разі застосування процедури, наведеної в пункті 14 або 15 цього Технічного регламенту.

Процедура оцінки відповідності

13. Виробник або його уповноважений представник чи постачальник, що розміщує лампи на ринку, проводить процедуру оцінки відповідності ламп вимогам цього Технічного регламенту із застосуванням одного з таких модулів оцінки відповідності, передбачених Технічним регламентом модулів оцінки відповідності та вимог щодо маркування національним знаком відповідності, які застосовуються в технічних регламентах, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2003 р. N 1585: А - внутрішній контроль виробництва; Аа - внутрішній контроль виробництва з перевіркою продукції; В - перевірка типу.

Виробник або його уповноважений представник чи постачальник, що розміщує лампи на ринку, може застосовувати складніші модулі оцінки відповідності.

14. Виробник або його уповноважений представник - резидент проводить оцінку відповідності ламп вимогам цього Технічного регламенту із застосуванням модулів А або Аа.

Виробник зобов'язаний оцінити характеристики лампи, які відповідно до цього Технічного регламенту є визначальними.

Під час оцінки інформації, яка міститься на етикетці, потрібно враховувати всі умови, передбачені для використання ламп. Для ламп, застосування яких можливе в кількох режимах, клас ефективності споживання електроенергії необхідно визначати в усіх можливих режимах, передбачених виробником для експлуатації.

Виробник наносить на кожну етикетку в передбаченому місці національний знак відповідності. Відповідність ламп вимогам цього Технічного регламенту має бути підтверджено декларацією про відповідність, складеною виробником або його уповноваженим представником за формою згідно з додатком 2.

Для реєстрації декларації про відповідність технічна документація, засвідчена виробником, повинна відповідати вимогам пункту 12 цього Технічного регламенту.

Виробник або його уповноважений представник зобов'язаний:

зберігати копію декларації про відповідність разом з технічною документацією протягом не менш як трьох років після останнього випуску конкретного типу лампи і надавати їх на вимогу центральних органів виконавчої влади, на які покладено функції з технічного регулювання та нагляду;

вжити всіх необхідних заходів для гарантування розміщення на ринку ламп, які відповідають технічній документації і цьому Технічному регламенту.

15. Оцінка відповідності ламп із залученням призначеного органу проводиться у разі, коли:

виробник або його уповноважений представник - резидент не застосував гармонізовані стандарти на конкретну категорію ламп, зазначену в пункті 4 цього Технічного регламенту, чи застосував їх частково, він може застосувати процедуру оцінки відповідності з використанням модуля В у поєднанні з іншими модулями відповідно до Технічного регламенту модулів оцінки відповідності та вимог щодо маркування національним знаком відповідності, які застосовуються в технічних регламентах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2003 р. N 1585;

розміщення ламп на ринку України здійснює постачальник - резидент, який не є уповноваженим представником виробника - нерезидента, оцінка відповідності вимогам цього Технічного регламенту проводиться з використанням модуля В для кожної партії ламп. Національний знак відповідності на кожну етикетку лампи у передбаченому місці наносить виробник - нерезидент за вимогою постачальника - резидента або сам постачальник.

Після проведення оцінки відповідності ламп призначений орган видає виробнику або його уповноваженому представнику чи постачальнику відповідні документи (протокол випробувань тощо).

У разі коли виробник або його уповноважений представник є нерезидентом, зобов'язання щодо зберігання і надання декларацій про відповідність та технічної документації в розпорядження центрального органу виконавчої влади, на який покладено функції з технічного регулювання та нагляду, покладаються на постачальника - резидента.

16. Виробник або його уповноважений представник чи постачальник:

зобов'язаний вжити всіх необхідних заходів для гарантування розміщення на ринку ламп, що відповідають технічній документації і цьому Технічному регламенту;

повинен подати призначеному органу заявку, копії декларації про відповідність та технічної документації.

17. Розміщення на ринку лампи без нанесення на етикетці національного знака відповідності забороняється.

Нанесення на етикетку будь-якого знака, схожого за формою на національний знак відповідності, забороняється.

У разі неналежного нанесення національного знака відповідності на етикетку лампи необхідно вжити заходів для обмеження або заборони розміщення такої продукції на ринку або вилучення її з ринку відповідно до законодавства України.

18. Рішення щодо обмеження розміщення на ринку лампи повинно бути обґрунтоване. Інформація про прийняте рішення, а також про строки усунення порушень надсилається заінтересованій стороні.

Додаток 1
до Технічного регламенту

Вимоги до етикетки

З додатком 1 можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Постанови".

Додаток 2
до Технічного регламенту

              ДЕКЛАРАЦІЯ
про відповідність вимогам Технічного регламенту
етикетування ламп побутового використання
стосовно ефективності споживання електроенергії

__________________________________________________________________
(повне найменування виробника або його уповноваженого
__________________________________________________________________
представника чи постачальника, місцезнаходження,
__________________________________________________________________
код згідно з ЄДРПОУ)

в особі __________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

підтверджує, що __________________________________________________
(повна назва продукції, тип, марка)
_________________________________________________________________,

яка випускається за ______________________________________________
(назва та позначення документації)
__________________________________________________________________

та відповідає Технічному регламенту етикетування ламп побутового
використання стосовно ефективності споживання електроенергії, а
також ____________________________________________________________
(позначення та назва нормативних документів, які в разі їх
__________________________________________________________________
добровільного застосування є підтвердженням відповідності
_________________________________________________________________,
продукції Технічному регламенту)

процедура оцінки відповідності якої проведена згідно із зазначеним
Технічним регламентом.

Сертифікат відповідності* ________________________________________
(номер сертифіката відповідності, дата його реєстрації,
__________________________________________________________________
строк дії, найменування та місцезнаходження
__________________________________________________________________
призначеного органу з оцінки відповідності)

Декларацію складено під цілковиту відповідальність _______________

__________________________________________________________________
(повне найменування виробника або його уповноваженого
__________________________________________________________________
представника чи постачальника)

_________________________ ___________ _______________________
(посада особи, (підпис) (ініціали та прізвище)
що склала декларацію)


МП ___ _____________ 20__ р. Місце для позначки про реєстрацію
декларації про відповідність

_______________
* Застосовується за умови проведення оцінки відповідності
призначеним органом.

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 грудня 2008 р. N 1144

                ПЛАН
заходів із застосування Технічного регламенту
етикетування ламп побутового використання
стосовно ефективності споживання електроенергії

------------------------------------------------------------------
|Найменування заходу | Відповідальні за | Строк виконання |
| | виконання | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|1. Призначення |Мінпромполітики | 2009 рік |
|організацій, |НАЕР | |
|відповідальних за | | |
|впровадження | | |
|Технічного регламенту| | |
|етикетування ламп | | |
|побутового | | |
|використання стосовно| | |
|ефективності | | |
|споживання | | |
|електроенергії (далі | | |
|- Технічний | | |
|регламент) | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|2. Призначення |Держспоживстандарт | -"- |
|органів для | | |
|проведення оцінки | | |
|відповідності ламп | | |
|побутового | | |
|використання вимогам | | |
|Технічного | | |
|регламенту | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|3. Створення |Мінпромполітики | -"- |
|консультаційно- |Держспоживстандарт | |
|методичного центру із|НАЕР | |
|застосування | | |
|Технічного | | |
|регламенту | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|4. Приведення у разі |Держспоживстандарт | постійно |
|потреби нормативно- |Мінпромполітики | |
|правових актів у |НАЕР | |
|відповідність з | | |
|Технічним | | |
|регламентом | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|5. Популяризація |Мінпромполітики | 2009 рік - перше |
|застосування |НАЕР |півріччя 2010 року |
|Технічного регламенту|Держспоживстандарт | |
|за допомогою засобів | | |
|масової інформації та| | |
|шляхом проведення | | |
|семінарів, | | |
|конференцій | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|6. Підготовка |Мінпромполітики | -"- |
|вітчизняних |НАЕР | |
|підприємств - | | |
|виробників ламп | | |
|побутового | | |
|використання до | | |
|застосування | | |
|Технічного | | |
|регламенту | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|7. Сприяння |Мінпромполітики | -"- |
|добровільному |НАЕР | |
|застосуванню |Держспоживстандарт | |
|підприємствами | | |
|процедури оцінки | | |
|відповідності вимогам| | |
|Технічного | | |
|регламенту | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|8. Коригування | -"- | -"- |
|Технічного регламенту| | |
|за результатами його | | |
|добровільного | | |
|застосування (у разі | | |
|потреби) | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|9. Обов'язкове |НАЕР |з 1 липня 2010 року |
|застосування |Мінпромполітики | |
|Технічного регламенту|Держспоживстандарт | |
|для всіх виробників і| | |
|постачальників ламп | | |
|побутового | | |
|використання | | |
------------------------------------------------------------------