МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
12.11.2008 N 527

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
28 листопада 2008 р. за N 1139/15830

Про внесення змін до Інструкції щодо заповнення
форми N 10-ПІ (річна) "Звіт про зайнятість
і працевлаштування інвалідів"

Відповідно до пункту 2 Порядку подання підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами, що використовують найману працю, звітів про зайнятість і працевлаштування інвалідів та інформації, необхідної для організації їх працевлаштування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 N 70, та з метою удосконалення порядку обчислення середньооблікової кількості штатних працівників облікового складу за рік, яким відповідно до чинного законодавства встановлена інвалідність, наказую:

1. Унести до Інструкції щодо заповнення форми N 10-ПІ (річна) "Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів", затвердженої наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 10.02.2007 N 42, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 13.02.2007 за N 117/13384 (далі - Інструкція), такі зміни:

1.1. Підпункт 3.2 пункту 3 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Фізична особа, яка використовує найману працю, якщо їй відповідно до чинного законодавства встановлена інвалідність, збільшує показник рядка 02 на одиницю".

2. Додаток до пункту 1.3. Інструкції викласти в новій редакції, що додається.

Міністр Л.Денісова

Погоджено:

Заступник Голови Державного
комітету статистики України Н.Власенко

Додаток
до Інструкції
щодо заповнення форми
N 10-ПІ (річн
а) "Звіт
про зайнятість
і працевлаштування
інвалідів"

               ПЕРЕЛІК
підприємств, що ввійшли до складу господарського
об'єднання, та/або відокремлених підрозділів
роботодавця

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Повна назва |Місцезнаходження,|Ідентифікаційні|Середньооблікова|Середньооблікова| Кількість | Адреса |
|з/п| підприємств, | телефон | коди | кількість | кількість | робочих | відділення |
| | що ввійшли | підприємств, | (за ЄДРПОУ) | штатних | штатних | місць для | Фонду |
| | до складу | що ввійшли | підприємств, | працівників | працівників, |працевлаштування| соціального |
| |господарського| до складу | що ввійшли | облікового |яким відповідно | інвалідів, | захисту |
| | об'єднання, | господарського | до складу | складу (осіб) | до чинного | зарахована | інвалідів за |
| |відокремлених | об'єднання, |господарського | підприємств, | законодавства | до нормативу |місцезнаходженням|
| | підрозділів | відокремлених | об'єднання, | що ввійшли | встановлена | таких робочих | підприємств, |
| | | підрозділів | відокремлених | до складу | інвалідність | місць у | що ввійшли |
| | | | підрозділів | господарського | (осіб), | господарських | до складу |
| | | | | об'єднання | підприємств, | об'єднаннях | господарського |
| | | | | | що ввійшли | | об'єднання, |
| | | | | | до складу | | відокремлених |
| | | | | | господарського | | підрозділів |
| | | | | | об'єднання | | |
|---+--------------+-----------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---+--------------+-----------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-----------------|
| | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

               Керівник ____________________________
М.П. (підпис, П.І.Б.)

               Головний бухгалтер __________________
(підпис, П.І.Б.)

Директор Департаменту у справах інвалідів О.Полякова