Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ
РЕГУЛЮВАННЯ ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ
08.12.2005 N 155

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
27 січня 2006 р. за N 71/11945

Про затвердження Правил взаємоз'єднання
телекомунікаційних мереж загального користування

( Із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної
комісії з питань регулювання зв'язку
N 857 від 26.07.20
07 )

Відповідно до пунктів 16, 19 статті 18 Закону України "Про телекомунікації" ( 1280-15 ) та Положення про Національну комісію з питань регулювання зв'язку України, затвердженого Указом Президента України від 21.08.2004 N 943, Національна комісія з питань регулювання зв'язку України ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Правила взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж загального користування (далі - Правила), що додаються.

2. Погодити Правила з Антимонопольним комітетом, Держпідприємництвом та подати на реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Розмістити текст Правил на офіційному веб-сайті НКРЗ та опублікувати в офіційному бюлетені НКРЗ.

Голова О.В.Гайдук

Погоджено:

Антимонопольний комітет України Голова О.О.Костусєв

Державний комітет України з питань регуляторної політики
та підприємництва Голова А.Дашкевич

Затверджено
Рішення Національної
комісії з питань регулювання
зв'язку України
08.12.2005 N 155

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
27 січня 2006 р. за N 71/11945

Правила
взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж
загального користування

1. Загальні положення

1.1. Ці Правила, розроблені відповідно до Закону України "Про телекомунікації" ( 1280-15 ) (далі - Закон), Положення про Національну комісію з питань регулювання зв'язку України, затвердженого Указом Президента України від 21 серпня 2004 року N 943, визначають:

порядок взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж (далі - взаємоз'єднання) - порядок установлення фізичного та/або логічного з'єднання між різними телекомунікаційними мережами з метою забезпечення можливості споживачам отримувати телекомунікаційні послуги в телекомунікаційних мережах загального користування. ( Абзац другий пункту 1.1 в редакції Рішення Національної комісії з питань регулювання зв'язку N 857 від 26.07.2007 )

1.2. Ці Правила регулюють відносини операторів телекомунікацій, які мають намір взаємоз'єднати свої мережі з телекомунікаційною мережею загального користування України (далі - ТМЗК), і операторів телекомунікацій, мережі яких функціонують у складі ТМЗК, незалежно від технологій, які застосовуються для передавання інформації. ( Пункт 1.2 в редакції Рішення Національної комісії з питань регулювання зв'язку N 857 від 26.07.2007 )

1.3. Вимоги до порядку взаємоз'єднання мереж, які функціонують у складі ТМЗК за різними технологіями установлюються відповідно до законодавства.

1.4. Дія цих Правил не поширюється на взаємоз'єднання з відомчими мережами.

1.5. Контроль за виконанням вимог цих Правил здійснюють Національна комісія з питань регулювання зв'язку України (далі - НКРЗ) та Державна інспекція зв'язку (далі - ДІЗ).

1.6. На письмову вимогу НКРЗ оператори телекомунікацій зобов'язані протягом 5 робочих днів надавати копії документів, які містять інформацію про умови взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж.

2. Визначення термінів

2.1. Терміни, які вживаються у цих Правилах, наведені в статті 1 Закону України "Про телекомунікації" ( 1280-15 ).

2.2. Інші терміни, що наведені в цих Правилах, уживаються в такому значенні:

договір про взаємоз'єднання - це двосторонній правочин між операторами телекомунікацій, предметом якого є здійснення взаємоз'єднання;

замовник взаємоз'єднання - оператор телекомунікацій, який звертається до іншого оператора з пропозицією здійснити взаємоз'єднання;

постачальник взаємоз'єднання - оператор телекомунікацій, який надає пропозицію про взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж; ( Абзац четвертий пункту 2.2 в редакції Рішення Національної комісії з питань регулювання зв'язку N 857 від 26.07.2007 )

сторони взаємоз'єднання - замовник та постачальник взаємоз'єднання;

точка взаємоз'єднання - місце стику між обладнанням замовника та постачальника взаємоз'єднання; ( Абзац шостий пункту 2.2 в редакції Рішення Національної комісії з питань регулювання зв'язку N 857 від 26.07.2007 )

заявлене взаємоз'єднання - запропоноване оператором телекомунікацій взаємоз'єднання, пропозиція щодо якого опублікована в бюлетені НКРЗ та/або розміщена на веб-сайті НКРЗ; ( Абзац сьомий пункту 2.2 в редакції Рішення Національної комісії з питань регулювання зв'язку N 857 від 26.07.2007 )

вилучення пропозиції про взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж - видалення заявленого оператором телекомунікацій взаємоз'єднання з каталогу пропозицій про взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж загального користування, пропозиція щодо якого опублікована в Офіційному бюлетені НКРЗ (далі - бюлетень НКРЗ) та розміщена на веб-сайті НКРЗ, у зв'язку з вичерпанням вільних ресурсів телекомунікаційних мереж та технічних засобів телекомунікацій заявленого взаємоз'єднання для взаємоз'єднання мережі постачальника з мережею іншого оператора телекомунікацій; ( Пункт 2.2 доповнено абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку N 857 від 26.07.2007 )

договір щодо розвитку телекомунікаційних мереж - це двосторонній правочин між постачальником та замовником взаємоз'єднання, предметом якого є створення точок взаємоз'єднання та яким визначається сума і строк унесення коштів, що спрямовуються на фінансування створення точок взаємоз'єднання, а також строк, обов'язки та відповідальність постачальника щодо створення точок взаємоз'єднання; ( Пункт 2.2 доповнено абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку N 857 від 26.07.2007 )

запит про взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж - письмове звернення замовника взаємоз'єднання до постачальника взаємоз'єднання про отримання заявленого та/або незаявленого взаємоз'єднання з визначенням організаційних та технічних умов взаємоз'єднання; ( Пункт 2.2 доповнено абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку N 857 від 26.07.2007 )

зміна призначення взаємоз'єднання - функціональна зміна призначення застосування телекомунікаційної мережі замовником та/або постачальником взаємоз'єднання для надання телекомунікаційних послуг у зв'язку зі зміною виду діяльності у сфері телекомунікацій; ( Пункт 2.2 доповнено абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку N 857 від 26.07.2007 )

каталог пропозицій щодо взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж - перелік пропозицій щодо взаємоз'єднання операторів телекомунікацій, які включають перелік існуючих вільних точок взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж, організаційні, економічні та технічні умови взаємоз'єднання (далі - каталог пропозицій); ( Пункт 2.2 доповнено абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку N 857 від 26.07.2007 )

незаявлене взаємоз'єднання - взаємоз'єднання, яке створено постачальником взаємоз'єднання під час будівництва і розвитку та/або модернізації та/або переконфігурації власної мережі, пропозиція щодо якого не увійшла до каталогу пропозицій; ( Пункт 2.2 доповнено абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку N 857 від 26.07.2007 )

обґрунтована відмова у взаємоз'єднанні - письмова відповідь постачальника взаємоз'єднання на запит замовника взаємоз'єднання, у якій змістовно викладені причини відмови (відсутність пропозиції про взаємоз'єднання в каталозі пропозицій, відсутність та/або вичерпання відповідних ресурсів телекомунікаційних мереж та/або технічних засобів телекомунікацій, невключення організації точки взаємоз'єднання до плану капітального будівництва і розвитку мереж постачальника та у випадках, передбачених Правилами); ( Пункт 2.2 доповнено абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку N 857 від 26.07.2007 )

пропозиція про взаємоз'єднання телекомунікаційної мережі загального користування - письмове звернення постачальника взаємоз'єднання у встановленому порядку до НКРЗ, яке включає організаційні, технічні і комерційні умови взаємоз'єднання у технічно підтвердженій наявній точці взаємоз'єднання у певній адміністративно-територіальній одиниці країни; ( Пункт 2.2 доповнено абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку N 857 від 26.07.2007 )

розірвання взаємоз'єднання - ліквідація (скасування) логічного та/або фізичного з'єднання мереж операторів телекомунікацій; ( Пункт 2.2 доповнено абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку N 857 від 26.07.2007 )

технології комутації пакетів - сукупність протоколів, перелік яких визначається нормативними документами, за допомогою яких здійснюється обробка та передача інформації по мережах передавання даних на основі принципу комутації пакетів; ( Пункт 2.2 доповнено абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку N 857 від 26.07.2007 )

технічна можливість для здійснення взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж - наявність ресурсів телекомунікаційних мереж та технічних засобів телекомунікацій постачальника взаємоз'єднання для взаємоз'єднання з мережею замовника; ( Пункт 2.2 доповнено абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку N 857 від 26.07.2007 )

фізичне взаємоз'єднання - взаємоз'єднання, при якому з'єднуються технічні засоби телекомунікацій для пропуску та/або маршрутизації трафіку між мережами постачальника та замовника взаємоз'єднання. ( Пункт 2.2 доповнено абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку N 857 від 26.07.2007 )

3. Вимоги до операторів телекомунікацій
при взаємоз'єднанні

3.1. Безпосереднє взаємоз'єднання відбувається у точках взаємоз'єднання, місце розташування яких, технічні характеристики та/або характеристики фізичних і логічних інтерфейсів та стиків, порядок створення та експлуатація регулюються договорами про взаємоз'єднання. ( Пункт 3.1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку N 857 від 26.07.2007 )

3.2. Забороняється створювати взаємоз'єднання:

3.2.1. Якщо це веде до порушення будь-якою із сторін взаємоз'єднання ліцензійних умов діяльності у сфері телекомунікацій або встановленого порядку маршрутизації трафіку.

3.2.2. Якщо одна із сторін взаємоз'єднання не внесена до реєстру НКРЗ згідно з вимогами частини першої статті 42 Закону України "Про телекомунікації" ( 1280-15 ) (далі - реєстр НКРЗ) або здійснює діяльність без ліцензії.

3.3. Сторони взаємоз'єднання повинні виконувати такі організаційні вимоги:

3.3.1. Постачальник взаємоз'єднання зобов'язаний надавати замовнику можливість створення взаємоз'єднання зі своєю мережею у всіх технічно можливих місцях (за винятком, коли це суперечить законодавству) з пропускною спроможністю, достатньою для надання телекомунікаційних послуг, та з використанням різних технологій, уключаючи технології комутації пакетів. ( Підпункт 3.3.1 пункту 3.3 в редакції Рішення Національної комісії з питань регулювання зв'язку N 857 від 26.07.2007 )

3.3.2. Сторони взаємоз'єднання зобов'язані забезпечити уповноваженим працівникам сторін доступ до технічних засобів телекомунікацій, визначений договором про взаємоз'єднання. ( Підпункт 3.3.2 пункту 3.3 в редакції Рішення Національної комісії з питань регулювання зв'язку N 857 від 26.07.2007 )

3.3.3. Сторони взаємоз'єднання в процесі спільного використання точок взаємоз'єднання повинні запобігати порушенню прав та створенню перешкод діяльності інших операторів телекомунікацій.

3.3.4. Сторони взаємоз'єднання зобов'язані безперешкодно надавати одна одній вичерпну інформацію, яка необхідна для прийняття рішень щодо укладання договорів про взаємоз'єднання, відповідно вимогам підпунктів 3.4, 3.5 Правил, підготовки договорів, виконання проектних робіт, експлуатації точок взаємоз'єднання тощо.

3.3.5. Сторони взаємоз'єднання зобов'язані не розголошувати, не передавати іншій стороні, включаючи філії, дочірні підприємства, підприємства, з якими постачальник пов'язаний спільною господарською діяльністю, та не використовувати для отримання переваг в конкуренції будь-яку інформацію одна про одну, яка отримана при взаємоз'єднанні, за винятком випадків, передбачених законодавством.

3.3.6. Сторонам взаємоз'єднання забороняється примушувати одна одну передавати на свій баланс технічні засоби іншої сторони.

3.3.7. Сторонам взаємоз'єднання забороняється в односторонньому порядку розривати взаємоз'єднання крім випадків, передбачених умовами договору про взаємоз'єднання та/або згідно з рішенням НКРЗ, прийнятим відповідно до Закону ( 1280-15 ). ( Підпункт 3.3.7 пункту 3.3 в редакції Рішення Національної комісії з питань регулювання зв'язку N 857 від 26.07.2007 )

3.3.8. Сторони взаємоз'єднання не повинні ухилятися від участі у переговорах щодо спірних питань, які виникли в ході підготовки або виконання договорів про взаємоз'єднання.

3.3.9. У точках взаємоз'єднання мереж сторони взаємоз'єднання зобов'язані здійснювати пропуск та/або маршрутизацію трафіку між мережами замовника та постачальника взаємоз'єднання, який передбачений умовами договору про надання телекомунікаційних послуг. ( Пункт 3.3 доповнено підпунктом 3.3.9 згідно з Рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку N 857 від 26.07.2007 )

3.4. Сторони взаємоз'єднання повинні виконувати наступні технічні вимоги:

3.4.1. Системи сигналізації та синхронізації мереж, що взаємоз'єднуються, повинні бути сумісними одна з одною та з системами сигналізації і синхронізації ТМЗК, уключаючи взаємоз'єднання із застосуванням технології комутації пакетів, і відповідати вимогам нормативно-технічних документів у сфері телекомунікацій. ( Підпункт 3.4.1 пункту 3.4 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку N 857 від 26.07.2007 )

3.4.2. Нумерація на мережах, що взаємоз'єднуються, повинна відповідати плану нумерації ТМЗК.

3.4.3. Сталість функціонування мереж в режимі взаємоз'єднання має забезпечуватися на рівні, не нижчому від встановленого нормативно-технічними документами у сфері телекомунікацій.

3.4.4. Цілісність та доступність мереж, що функціонують в режимі взаємоз'єднання, має забезпечуватися на рівні, не нижчому від встановленого нормативно-технічними документами у сфері телекомунікацій.

3.4.5. Технічні засоби у точках взаємоз'єднання застосовуються відповідно до вимог статті 24 Закону ( 1280-15 ).

3.4.6. Взаємоз'єднання має дозволяти сторонам вести облік послуг, які надаються через точки взаємоз'єднання, і обмінюватися достовірними, повними та актуальними даними обліку у відповідності до вимог договорів про взаємоз'єднання, нормативно-правових актів та нормативно-технічних документів у сфері телекомунікацій.

3.4.7. Порядок пропуску та/або маршрутизації трафіку через точку взаємоз'єднання має відповідати вимогам нормативно-правових актів у сфері телекомунікацій. ( Підпункт 3.4.7 пункту 3.4 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку N 857 від 26.07.2007 )

3.4.8. Взаємоз'єднання повинно дозволяти сторонам надавати своїм споживачам змогу безперешкодного доступу до служб екстреного виклику та мовних інформаційних послуг відповідно до вимог чинного законодавства.

3.4.9. Взаємоз'єднання повинно забезпечити якість телекомунікаційних послуг на рівні, не нижчому від встановленого нормативно-технічними документами у сфері телекомунікацій.

3.4.10. Взаємоз'єднання не повинно зменшувати здатність сторін забезпечувати захист персональних та інших даних, які передаються, обробляються та зберігаються технічними засобами телекомунікацій, згідно з вимогами законодавства України та нормативно-технічними документами у сфері телекомунікацій.

3.4.11. Проектні роботи щодо взаємоз'єднання повинні виконуватися з додержанням вимог діючих стандартів, рекомендацій, галузевих норм технічного проектування, норм і правил будівництва та інших нормативно-технічних документів у сфері телекомунікацій.

Постачальник взаємоз'єднання за наявності зауважень до проектної документації замовника взаємоз'єднання зобов'язаний упродовж 20 днів з дня реєстрації проектної документації письмово надіслати замовнику повний та вичерпний перелік та зміст зауважень, при цьому виникнення будь-яких нових зауважень, окрім наданих раніше, при повторному розгляді проектної документації не допускається. ( Підпункт 3.4.11 пункту 3.4 доповнено абзацом другим згідно з Рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку N 857 від 26.07.2007 )

Замовник взаємоз'єднання повинен надати повторно на погодження постачальнику взаємоз'єднання проектну документацію з урахуванням зауважень, наданих письмово. Постачальник повідомляє замовника про погодження проектної документації письмово протягом 20 днів з дати отримання відкоригованої проектної документації. ( Підпункт 3.4.11 пункту 3.4 доповнено абзацом третім згідно з Рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку N 857 від 26.07.2007 )

3.4.12. Взаємоз'єднання не повинно створювати перешкод сталому функціонуванню мереж інших операторів телекомунікацій.

3.4.13. Взаємоз'єднання не повинно створювати загроз навколишньому природному середовищу, життю, здоров'ю та безпеці людей.

3.5. Сторони взаємоз'єднання повинні виконувати наступні економічні вимоги:

3.5.1. Сторонам взаємоз'єднання забороняється обмежувати одна одну у праві вільного вибору виробника або постачальника технічних засобів, телекомунікацій точок взаємоз'єднання, крім випадків, коли це обумовлено виконанням вимог нормативно-правових актів та нормативно-технічних документів у сфері телекомунікацій. ( Підпункт 3.5.1 пункту 3.5 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку N 857 від 26.07.2007 )

3.5.2. Витрати на взаємоз'єднання мають бути достатньо деталізовані, поділені на компоненти і розраховуватися окремо за кожною компонентою, яка є необхідною для цього взаємоз'єднання.

3.5.3. Замовник взаємоз'єднання не повинен сплачувати за послуги та технічні засоби телекомунікацій, які йому не потрібні для забезпечення взаємоз'єднання. ( Підпункт 3.5.3 пункту 3.5 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку N 857 від 26.07.2007 )

3.5.4. У разі зміни призначення існуючого взаємоз'єднання укладається договір про взаємоз'єднання з замовником взаємоз'єднання. Організаційні, технічні та комерційні умови взаємоз'єднання вважаються такими, що були виконані при попередньому взаємоз'єднанні.

Якщо зміна призначення існуючого попереднього взаємоз'єднання веде до зміни організаційних та/або технічних умов взаємоз'єднання шляхом розширення існуючого взаємоз'єднання, то замовник взаємоз'єднання повинен платити тільки за розширення взаємоз'єднання. ( Пункт 3.5 доповнено підпунктом 3.5.4 згідно з Рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку N 857 від 26.07.2007 )

3.5.5. Плата замовником взаємоз'єднання постачальнику взаємоз'єднання за взаємоз'єднання їхніх мереж здійснюється одноразово. ( Пункт 3.5 доповнено підпунктом 3.5.5 згідно з Рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку N 857 від 26.07.2007 )

3.5.6. Будівництво, реконструкція та модернізація мереж, що функціонують в режимі взаємоз'єднання, здійснюється за власні кошти кожної сторони взаємоз'єднання.

За умови, якщо виконання заходів будівництва, реконструкції та модернізації мережі однією стороною може призвести до створення перешкод пропуску та/або маршрутизації трафіку між мережами сторін та/або зниження якості телекомунікаційних послуг на рівні, нижчому від встановленого відповідно до законодавства, та/або розірвання взаємоз'єднання, сторона взаємоз'єднання, яка здійснює будівництво, реконструкцію та/або модернізацію власної мережі, за 6 місяців до початку виконання робіт зобов'язана надати письмове повідомлення іншій стороні взаємоз'єднання. ( Підпункт 3.5.6 пункту 3.5 доповнено абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку N 857 від 26.07.2007 )

3.5.7. Сторони взаємоз'єднання повинні здійснювати розрахунки за спільне використання ресурсів мереж з урахуванням участі кожного з них у технологічному процесі функціонування у складі ТМЗК.

3.6. Необхідність виконання вимог підпункту 3.4.8 Правил не може бути причиною відмови у взаємоз'єднанні.

4. Порядок подання пропозицій про взаємоз'єднання
телекомунікаційних мереж

4.1. Каталог пропозицій формується на основі пропозицій про взаємоз'єднання, які надаються постачальником взаємоз'єднання, і публікується у бюлетені НКРЗ та розміщується на веб-сайті НКРЗ. ( Пункт 4.1 в редакції Рішення Національної комісії з питань регулювання зв'язку N 857 від 26.07.2007 )

4.2. Періодичність видання каталогу пропозицій про взаємоз'єднання визначається НКРЗ, але не менше ніж раз на рік.

4.3. Постачальник заявленого взаємоз'єднання зобов'язаний надавати взаємоз'єднання усім замовникам на умовах, оприлюднених ним у каталозі пропозицій, і не повинен відмовляти у взаємоз'єднанні, крім випадків, передбачених Правилами.

4.4. Постачальник взаємоз'єднання повинен не пізніше ніж через 5 робочих днів письмово звернутися до НКРЗ щодо вилучення пропозиції про взаємоз'єднання з каталогу пропозицій у разі вичерпання вільних ресурсів телекомунікаційних мереж та технічних засобів телекомунікацій його мережі. ( Пункт 4.4 в редакції Рішення Національної комісії з питань регулювання зв'язку N 857 від 26.07.2007 )

4.5. Інформація про вилучення пропозиції щодо заявленого взаємоз'єднання впродовж 5 календарних днів з моменту отримання повідомлення від постачальника взаємоз'єднання публікується у черговому бюлетені НКРЗ та розміщується на веб-сайті НКРЗ. ( Пункт 4.5 в редакції Рішення Національної комісії з питань регулювання зв'язку N 857 від 26.07.2007 )

4.6. Якщо постачальник заявленого взаємоз'єднання не здатний задовольнити вимоги замовника і про це вчасно не повідомив НКРЗ, то всі пов'язані з цим додаткові витрати на взаємоз'єднання несе постачальник.

4.7. Пропозиція про взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж загального користування (додаток 1) подається до НКРЗ особисто уповноваженим працівником оператора телекомунікацій або рекомендованим листом з копією у електронному вигляді. ( Пункт 4.7 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку N 857 від 26.07.2007 )

4.8. Відповідальність за зміст поданої пропозиції про взаємоз'єднання несе оператор телекомунікацій.

4.9. Після отримання пропозиції про взаємоз'єднання НКРЗ протягом 10 робочих днів здійснює перевірку змісту і форми пропозиції на відповідність вимогам законодавства. ( Пункт 4.9 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку N 857 від 26.07.2007 )

4.10. За результатами перевірки НКРЗ має право прийняти або відмовити в прийнятті пропозиції про взаємоз'єднання і протягом 10 робочих днів письмово повідомити оператора телекомунікацій про це. Підставами для відмови є: невідповідність пропозицій установленій формі, надання пропозиції не у повному обсязі чи інші порушення законодавства. ( Пункт 4.10 в редакції Рішення Національної комісії з питань регулювання зв'язку N 857 від 26.07.2007 )

4.11. У разі відмови НКРЗ у прийнятті пропозиції постачальник протягом 15 календарних днів з урахуванням отриманих зауважень має право подати пропозицію до каталогу повторно.

4.12. Після розгляду та прийняття пропозиції вона включається до каталогу пропозицій, який затверджується рішенням НКРЗ. Розміщення пропозицій про взаємоз'єднання на веб-сайті НКРЗ є підставою постачальнику взаємоз'єднання для укладання договорів про взаємоз'єднання власної мережі з мережею замовника взаємоз'єднання. ( Пункт 4.12 в редакції Рішення Національної комісії з питань регулювання зв'язку N 857 від 26.07.2007 )

5. Обов'язкові вимоги до договорів про взаємоз'єднання
телекомунікаційних мереж

5.1. Укладання договорів про взаємоз'єднання може відбуватися як з ініціативи постачальника взаємоз'єднання, якщо він розмістив інформацію в каталозі пропозицій, так і замовника взаємоз'єднання, якщо він звернувся до оператора за заявленим та/або незаявленим взаємоз'єднанням. ( Пункт 5.1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку N 857 від 26.07.2007 )

5.2. Для укладання договору про взаємоз'єднання замовник направляє постачальнику взаємоз'єднання письмовий запит про надання згоди на взаємоз'єднання (далі - запит на взаємоз'єднання), в якому вказує:

5.2.1. Дату та номер об'яви в каталозі пропозицій для отримання заявленого взаємоз'єднання або бажане місце розташування точки взаємоз'єднання для отримання незаявленого взаємоз'єднання.

5.2.2. Перелік телекомунікаційних послуг, які замовник планує надавати за допомогою взаємоз'єднання.

5.2.3. Перелік та опис технічних засобів, телекомунікацій, які замовник планує включити до складу точки взаємоз'єднання. ( Підпункт 5.2.3 пункту 5.2 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку N 857 від 26.07.2007 )

5.2.4. Опис бажаних технічних параметрів точки взаємоз'єднання.

5.2.5. Характеристики та обсяги запланованого взаємного навантаження або пропускної спроможності незалежно від технологій комутації у точці взаємоз'єднання. ( Підпункт 5.2.5 пункту 5.2 в редакції Рішення Національної комісії з питань регулювання зв'язку N 857 від 26.07.2007 )

5.3. До запиту на взаємоз'єднання додаються підписані керівником замовника та завірені печаткою наступні документи:

5.3.1. Копія повідомлення про включення замовника взаємоз'єднання в реєстр НКРЗ.

5.3.2. Копії ліцензій на види діяльності, що підлягають ліцензуванню і здійснюються з використанням взаємоз'єднання.

5.3.3. Копії документів про отримання замовником взаємоз'єднання частки обмежених ресурсів телекомунікаційних мереж, які передбачається задіяти при взаємоз'єднанні. ( Підпункт 5.3.3 пункту 5.3 в редакції Рішення Національної комісії з питань регулювання зв'язку N 857 від 26.07.2007 )

5.3.4. Відомості про перелік та місце розташування наявних та/або запланованих точок взаємоз'єднання з телекомунікаційними мережами інших операторів, які необхідні для підготовки даного договору про взаємоз'єднання. ( Підпункт 5.3.4 пункту 5.3 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку N 857 від 26.07.2007 )

5.4. У відповідь на запит про взаємоз'єднання постачальник взаємоз'єднання в строк, що не перевищує 20 календарних днів з дня одержання запиту, надає замовнику письмову пропозицію про взаємоз'єднання або обґрунтовану відмову у взаємоз'єднанні та повідомляє замовника про дату, час та місце проведення переговорів, якщо замовник взаємоз'єднання захоче скористатися правом на переговори.

5.5. Організаційні, комерційні та технічні умови заявленого взаємоз'єднання у пропозиції про взаємоз'єднання мають збігатися з опублікованими у каталозі пропозиціями.

5.6. Якщо постачальником взаємоз'єднання одночасно отримано декілька запитів на одну точку взаємоз'єднання, які не можуть бути задоволені одночасно, постачальник зобов'язаний організувати їх розгляд і задовольнити у порядку черги, яка формується ним за номером та датою реєстрації запитів. Постачальник зобов'язаний письмово повідомити замовника щодо реєстрації запиту про взаємоз'єднання у черзі отриманих постачальником запитів на взаємоз'єднання. Повідомлення про реєстрацію в черзі про взаємоз'єднання (додаток 2) складається постачальником взаємоз'єднання. У повідомленні зазначаються всі зареєстровані запити про взаємоз'єднання в адміністративно-територіальній одиниці, стосовно якого воно складене.

У разі опублікування пропозиції про взаємоз'єднання (створення розширення пропускної здатності точки взаємоз'єднання оператором, який не є монопольним /домінуючим/) замовник взаємоз'єднання в термін, що не перевершує 5 днів з моменту публікації, направляє постачальнику лист з підтвердженням раніше наданого запиту про взаємоз'єднання. У такому випадку в листі зазначаються тільки зміни, що сталися після подачі запиту про взаємоз'єднання, за необхідності додаються копії документів, що підтверджують зазначені зміни. ( Пункт 5.6 в редакції Рішення Національної комісії з питань регулювання зв'язку N 857 від 26.07.2007 )

5.7. В ході розгляду запиту про взаємоз'єднання постачальник протягом 5 календарних днів після реєстрації запиту може письмово звернутися до замовника за додатковою інформацією.

5.8. Додаткова інформація щодо взаємоз'єднання має бути відправлена замовником на адресу постачальника протягом 5 календарних днів з дня надходження відповідного листа постачальника.

5.9. Якщо протягом терміну, вказаного у пункті 5.8 Правил, замовник взаємоз'єднання не надіслав постачальнику необхідної додаткової інформації та/або листа з пропозицією про початок переговорів з постачальником, останній має право вважати поданий запит про взаємоз'єднання недійсним, і протягом 5 календарних днів письмово повідомити про це замовника. ( Пункт 5.9 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку N 857 від 26.07.2007 )

5.10. Відмова у взаємоз'єднанні вважається обґрунтованою за таких обставин:

5.10.1. При наявності у постачальника документально підтвердженої інформації про порушення замовником взаємоз'єднання вимог до розділу 3 Правил.

5.10.2. При відсутності у постачальника технічної можливості для здійснення взаємоз'єднання, якщо таке взаємоз'єднання не було раніше заявлене постачальником і постачальник не в змозі запропонувати замовнику взаємоз'єднання в іншому можливому місці на тих самих умовах.

5.10.3. У разі збитковості незаявленого взаємоз'єднання для постачальника, яка не може бути компенсована в процесі експлуатації взаємоз'єднання.

5.11. Якщо замовник взаємоз'єднання не погоджується з мотивацією відмови у взаємоз'єднанні, він протягом 5 календарних днів з дня одержання відмови може почати переговори з постачальником з метою переконати його повернутися до розгляду запиту.

5.12. Якщо за результатами переговорів сторони взаємоз'єднання не дійшли згоди, то зацікавлена сторона може передати спір до НКРЗ у порядку, передбаченому розділом 6 Правил.

5.13. Пропозиція про взаємоз'єднання має містити організаційні, комерційні, технічні умови договору про взаємоз'єднання та вихідні дані для розробки технічного завдання на виконання проектних робіт з взаємоз'єднання, що наведені у підпунктах 5.16, 5.17 Правил.

5.14. Отримавши позитивне рішення про взаємоз'єднання від постачальника, замовник повинен протягом 5 календарних днів з дня одержання пропозиції розпочати переговори з постачальником щодо укладання договору про взаємоз'єднання.

5.15. Якщо протягом терміну, вказаного у пункті 5.14 Правил, замовник взаємоз'єднання не розпочав переговори з постачальником, останній має право вважати поданий запит недійсним, і протягом 5 календарних днів письмово повідомити замовника про відкликання.

5.16. Договір про взаємоз'єднання має враховувати вимоги розділу 3 Правил і містити такі організаційні, комерційні та технічні умови:

5.16.1. Визначення сторін, що укладають договір та предмет договору.

5.16.2. Перелік послуг із взаємоз'єднання.

5.16.3. Місця розташування точок взаємоз'єднання і мереж, які взаємоз'єднуються, їх загальну структуру, технічні характеристики та обсяги взаємного навантаження у точці взаємоз'єднання.

5.16.4. Календарний план взаємоз'єднання.

5.16.5. Зобов'язання сторін щодо розробки та узгодження технічного завдання на взаємоз'єднання та виконання проектних робіт з взаємоз'єднання.

5.16.6. Порядок приймання робіт з взаємоз'єднання та комплексних випробувань, готовності мереж до функціонування в режимі взаємоз'єднання.

5.16.7. Зобов'язання сторін щодо розподілу відповідальності за експлуатацію та обслуговування з'єднувальних ліній, портів, технічних засобів, інженерних об'єктів та виробничих споруд, які в сукупності утворюють взаємоз'єднання. ( Підпункт 5.16.7 пункту 5.16 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку N 857 від 26.07.2007 )

5.16.8. Зобов'язання сторін щодо захисту персональних та інших даних.

5.16.9. Умови і порядок обміну між сторонами даними обліку наданих послуг та участі сторін у розрахунках з користувачами послуг та третіми сторонами.

5.16.10. Умови і порядок участі сторін у розгляді претензій.

5.16.11. Зобов'язання, умови та порядок взаємного погодження і реалізації сторонами планів з модернізації та розвитку власних мереж і точки взаємоз'єднання.

5.16.12. Умови відключення від точки взаємоз'єднання та розірвання взаємоз'єднання. ( Підпункт 5.16.12 пункту 5.16 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку N 857 від 26.07.2007 )

5.16.13. Конфіденційність і обмін інформацією.

5.16.14. Відповідальність сторін.

5.16.15. Форс-мажорні обставини.

5.16.16. Передачу прав і зобов'язань третім сторонам.

5.16.17. Порядок унесення змін та доповнень до договору.

5.16.18. Термін дії та продовження дії договору. Термін дії договорів про взаємоз'єднання з операторами телекомунікацій, які займають монопольне (домінуюче) становище на ринку телекомунікацій, має бути не менше 1 року.

5.16.19. Порядок вирішення спорів, який враховує вимоги розділу 6 Правил, зокрема зобов'язання сторін щодо проведення експертизи, включаючи умови компенсації витрат на її проведення.

5.17. Технічне завдання, яке розробляється у ході виконання договору про взаємоз'єднання, має враховувати вимоги розділу 3 Правил і містити:

5.17.1. Вимоги до рівнів взаємоз'єднання, порядок пропуску і способу обліку трафіку, обсяги навантаження або пропускної спроможності незалежно від технологій комутації через точку взаємоз'єднання. ( Підпункт 5.17.1 пункту 5.17 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку N 857 від 26.07.2007 )

5.17.2. Вимоги до конкретного способу, за допомогою якого встановлюються взаємоз'єднання між мережами.

5.17.3. Вимоги до структури і характеристик інтерфейсів точок взаємоз'єднання (типи інтерфейсів, типи протоколів тощо). ( Підпункт 5.17.3 пункту 5.17 в редакції Рішення Національної комісії з питань регулювання зв'язку N 857 від 26.07.2007 )

5.17.4. Вимоги до ліній зв'язку та технічних засобів точки взаємоз'єднання, їх тестування, експлуатаційних стандартів і експлуатаційно-технічного обслуговування.

5.17.5. Вимоги до забезпечення сумісності мереж, що взаємоз'єднуються, взаємодії мережевих протоколів, сигналізації та синхронізації.

5.17.6. Вимоги до якості послуг взаємоз'єднання, забезпечення цілісності мереж, що взаємоз'єднуються, стійкого функціонування точки взаємоз'єднання у різних режимах технічного навантаження, у тому числі в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану. ( Підпункт 5.17.6 пункту 5.17 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку N 857 від 26.07.2007 )

5.17.7. Вимоги до методів виміру параметрів і показників якості функціонування точки взаємоз'єднання.

5.17.8. Вимоги до процедур виявлення і усунення ушкоджень та середньої тривалості часу їх виявлення і усунення.

5.17.9. Вимоги до переліку, порядку етапності і термінів виконання робіт з взаємоз'єднання.

5.18. Якщо в ході підготовки договору про взаємоз'єднання встановлені факти порушень однією з сторін вимог розділу 3 Правил, то в договорі про взаємоз'єднання мають бути передбачені заходи щодо усунення вказаних порушень та відповідальність сторін у цих випадках.

5.19. Умови надання телекомунікаційних послуг після встановлення взаємоз'єднання, зокрема розрахункові такси та порядок взаєморозрахунків, визначаються сторонами взаємоз'єднання в окремому договорі про надання телекомунікаційних послуг, що укладається одночасно з договором про взаємоз'єднання. ( Пункт 5.19 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку N 857 від 26.07.2007 )

5.20. Сторони укладають договори про взаємоз'єднання та про надання послуг протягом 2 місяців з дня початку переговорів щодо взаємоз'єднання, якщо інший термін не встановлено за взаємною згодою сторін.

5.21. Будь-які зміни, що вносяться у договір про взаємоз'єднання за результатами узгодження технічного завдання, затвердження проектної документації, реалізації проекту взаємоз'єднання, модернізації та/або переконфігурації телекомунікаційних мереж, зміни призначення взаємоз'єднання тощо, оформлюються у вигляді додаткових угод до договору. ( Пункт 5.21 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку N 857 від 26.07.2007 )

5.22. Сторони взаємоз'єднання при укладанні договору або внесенні змін до нього зобов'язані протягом 30 календарних днів надіслати НКРЗ Повідомлення про взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж загального користування (додаток 3). У разі ліквідації взаємоз'єднання - Повідомлення про ліквідацію взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж загального користування (додаток 4).

5.23. НКРЗ не менше ніж раз у квартал публікує у Бюлетені інформацію про укладання та припинення дії договорів про взаємоз'єднання.

5.24. У випадку виникнення спору між сторонами взаємоз'єднання щодо укладання, виконання договору про взаємоз'єднання або змін до нього, якщо при цьому сторони вичерпали всі можливості переговорів, будь-яка з них може звернутися до НКРЗ для досудового вирішення спору.

5.25. Листування сторін щодо взаємоз'єднання здійснюється рекомендованими листами з повідомленням про вручення.

5.26. Оператори телекомунікацій, що уклали договори про взаємоз'єднання до набуття чинності цих Правил, повинні протягом 2 місяців повідомити НКРЗ про чинні договори про взаємоз'єднання (додаток 2).

5.27. У разі отримання замовником обґрунтованої відмови у взаємоз'єднанні він може ініціювати укладання договору щодо розвитку телекомунікаційних мереж.

У цьому разі при взаємоз'єднанні мереж цих операторів телекомунікацій після виконання умов договору щодо розвитку телекомунікаційних мереж організаційні та технічні умови взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій та порядок взаємоз'єднання мереж виконуються з дотриманням вимог цих Правил. Комерційні умови взаємоз'єднання вважаються виконаними. ( Розділ 5 доповнено пунктом 5.27 згідно з Рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку N 857 від 26.07.2007 )

6. Порядок розгляду звернень операторів щодо спору при
взаємоз'єднанні

6.1. Спори при взаємоз'єднанні, які виникають на будь-яких етапах підготовки та виконання договорів про взаємоз'єднання та договорів про надання телекомунікаційних послуг, вирішуються сторонами взаємоз'єднання шляхом переговорів. ( Пункт 6.1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку N 857 від 26.07.2007 )

6.2. Сторони взаємоз'єднання зобов'язані розпочати переговори за письмовою ініціативою однією із сторін, де зазначається предмет спору, дата, час та місце проведення запланованих переговорів.

6.3. На переговорах щодо спорів про взаємоз'єднання сторони представляють посадові особи, які уповноважені на ведення таких переговорів та прийняття рішень за наслідками досягнутих домовленостей.

6.4. Результати переговорів документуються спільним протокольним рішенням сторін взаємоз'єднання.

6.5. Якщо за результатами переговорів остаточно з'ясовано, що сторони взаємоз'єднання не можуть дійти згоди, то розбіжності сторін мають оформлюватися Протоколом розбіжностей (додаток 5), після чого будь-яка із сторін (далі - заявник) може подати письмове звернення на адресу НКРЗ щодо досудового вирішення спору (далі - звернення щодо спору).

6.6. Коли одна із сторін переговорів відмовляється підписати протокол розбіжностей, інша сторона письмово повідомляє про це НКРЗ.

6.7. НКРЗ, отримавши повідомлення про відмову однієї із сторін взаємоз'єднання підписати протокол розбіжностей, самостійно призначає місце і час проведення переговорів сторін у присутності представників НКРЗ або ДІЗ.

6.8. У разі відсутності однієї із сторін взаємоз'єднання на переговорах, що призначені НКРЗ, протокол розбіжностей готується та підписується іншою стороною самостійно і засвідчується представниками НКРЗ або ДІЗ, що були присутні на переговорах.

6.9. Звернення щодо спору про взаємоз'єднання оформлюється на офіційному бланку заявника. У зверненні заявник вказує:

6.9.1. Найменування та місцезнаходження сторін спору.

6.9.2. Причини виникнення спору.

6.9.3. Зміст вимог заявника щодо вирішення спору.

6.9.4. Перелік матеріалів, які додаються до звернення.

6.9.5. Підпис керівника заявника, завірений печаткою підприємства.

До звернення додаються:

6.9.6. Протокол розбіжностей.

6.9.7. Завірені печаткою підприємства копії документів щодо взаємоз'єднання (запитів, пропозицій, проектів чи чинних договорів про взаємоз'єднання та надання телекомунікаційних послуг або змін до них, листів та протокольних рішень переговорів тощо). ( Підпункт 6.9.7 пункту 6.9 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку N 857 від 26.07.2007 )

6.9.8. Завірені печаткою підприємства копії інших документів, на які зроблені посилання у протоколі розбіжностей (листів, внутрішніх наказів та розпоряджень сторін взаємоз'єднання тощо).

6.9.9. Завірені печаткою підприємства копії інших документів, які з точки зору заявника підтверджують обґрунтованість його вимог.

6.10. Звернення щодо спорів, зміст яких не відповідає вимогам п. 6.9 Правил, або у разі відсутності протоколу розбіжностей, до розгляду не приймаються і протягом 5 календарних днів після реєстрації в НКРЗ повертаються заявнику з поясненням причин повернення.

6.11. Одночасно з поданням до НКРЗ заявник зобов'язаний в повному обсязі направити копію звернення щодо спору на адресу іншої сторони спору.

6.12. Інша сторона спору протягом 5 календарних днів з дати отримання копії звернення щодо спору про взаємоз'єднання зобов'язана надати НКРЗ письмові пояснення по суті звернення.

6.13. Неподання іншою стороною спору пояснень по суті звернення не є перешкодою для розгляду спору про взаємоз'єднання в НКРЗ.

6.14. Розгляд спору про взаємоз'єднання відбувається на спеціальному засіданні НКРЗ після отримання пояснень від іншої сторони спору, але не пізніше 15 календарних днів з дня реєстрації звернення щодо спору.

6.15. Про дату проведення спеціального засідання з розгляду звернення щодо спору про взаємоз'єднання НКРЗ повідомляє сторони спору листом не пізніше, ніж за 5 календарних днів до засідання.

6.16. Явка сторін на засідання НКРЗ з розгляду звернення щодо спору є обов'язковою, але відсутність однієї або обох сторін не є підставою для перенесення засідання НКРЗ.

6.17. Розгляд звернення щодо спору про взаємоз'єднання здійснюється на спеціальному засіданні НКРЗ за процедурою, що визначена Регламентом проведення засідань НКРЗ.

6.18. Крім сторін спору НКРЗ може запрошувати на засідання з розгляду звернення щодо спору фахівців та експертів у сфері телекомунікацій або представників інших галузей.

6.19. На засіданні НКРЗ може бути прийнято рішення про перенесення остаточного розгляду звернення щодо спору на термін, не більший ніж 30 календарних днів з дня реєстрації звернення щодо спору, з метою:

6.19.1. Досягнення сторонами спору взаємної згоди щодо спірного питання.

6.19.2. Отримання від сторін спору додаткових матеріалів по суті спірних питань.

6.19.3. Проведення перевірки діяльності сторін спору підрозділами ДІЗ.

6.19.4. Проведення експертизи проектних рішень щодо предмету спору.

6.19.5. Вирішення будь-яких інших питань, що стосуються розгляду спору.

6.20. У разі примирення сторін спору вони подають до НКРЗ заяву про зняття з розгляду звернення щодо спору, підписану уповноваженими представниками обох сторін, в якій викладена суть спільного рішення щодо розв'язання спору.

6.21. У разі призначення НКРЗ експертизи вона займається на замовлення однієї чи обох сторін спору проектною організацією, яка уповноважена на це НКРЗ, у термін, не більший 15 календарних днів.

6.22. За відсутності договору про взаємоз'єднання оплата експертизи здійснюється за умов, визначених рішенням НКРЗ.

6.23. Всі рішення НКРЗ, що стосуються розгляду звернень щодо спорів, у письмовій формі доводяться до відома сторін і є обов'язковими до виконання обома сторонами спору у терміни, що вказані в цих рішеннях, і можуть бути скасовані лише за рішенням суду.

6.24. З метою інформування про практику вирішення спорів щодо взаємоз'єднання та рішення НКРЗ з розгляду звернення щодо спору може бути опубліковано у бюлетені або на офіційному веб-сайті НКРЗ.

6.25. У разі прийняття НКРЗ рішення, яке не задовольняє одну із сторін, зацікавлена сторона має право звернутися до суду.

7. Зобов'язання щодо взаємоз'єднання
телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій,
які займають монопольне (домінуюче)
становище на ринку телекомунікацій

7.1. Монопольне (домінуюче) становище на ринку телекомунікацій визначається Антимонопольним комітетом України, виходячи з вимог законодавства про захист економічної конкуренції.

7.2. Постачальник взаємоз'єднання, який є монопольним (домінуючим) оператором телекомунікацій, укладає договори про взаємоз'єднання тільки стосовно заявлених взаємоз'єднань.

7.3. Монопольні (домінуючі) оператори телекомунікацій не мають права відмовляти у заявленому взаємоз'єднанні до його вичерпання будь-якому замовнику взаємоз'єднання, крім випадків, передбачених підпунктом 5.10.1 Правил.

7.4. Монопольний (домінуючий) оператор телекомунікацій зобов'язаний в межах окремих адміністративно-територіальних одиниць установлювати взаємоз'єднання з усіма замовниками взаємоз'єднань на організаційних, технічних та комерційних умовах, однакових з умовами, на яких здійснено взаємоз'єднання з дочірніми та іншими підприємствами, з якими постачальник пов'язаний спільною господарською діяльністю, тощо. ( Пункт 7.4 в редакції Рішення Національної комісії з питань регулювання зв'язку N 857 від 26.07.2007 )

7.5. Технічні, організаційні та комерційні умови взаємоз'єднання з монопольними (домінуючими) операторами телекомунікацій регулюються НКРЗ шляхом затвердження змісту пропозицій монопольних (домінуючих) операторів телекомунікацій щодо всіх можливих взаємоз'єднань. ( Пункт 7.5 в редакції Рішення Національної комісії з питань регулювання зв'язку N 857 від 26.07.2007 )

7.6. На письмову вимогу НКРЗ монопольні (домінуючі) оператори телекомунікацій зобов'язані протягом 5 робочих днів надавати детальні відомості про організаційні, комерційні та технічні аспекти своєї діяльності щодо взаємоз'єднання, включаючи завірені копії договорів про взаємоз'єднання, у тому числі щодо своїх філій, дочірніх підприємств, підприємств, з якими монопольний (домінуючий) оператор телекомунікацій пов'язаний спільною господарською діяльністю тощо.

7.7. Монопольні (домінуючі) оператори телекомунікацій направляють на затвердження НКРЗ пропозиції про взаємоз'єднання на кожний наступний рік до 1 березня наступного року, з урахуванням невичерпаних пропозицій минулого року. ( Пункт 7.7 в редакції Рішення Національної комісії з питань регулювання зв'язку N 857 від 26.07.2007 )

7.8. Відмінності умов взаємоз'єднань, що випливають з географічного розташування точок взаємоз'єднання, технологічних особливостей мереж та видів телекомунікаційних послуг враховуються монопольними (домінуючими) операторами телекомунікацій у окремих пропозиціях про взаємоз'єднання для різних адміністративно-територіальних одиниць країни, видів мереж і послуг. ( Пункт 7.8 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку N 857 від 26.07.2007 )

7.9. НКРЗ розглядає і затверджує пропозиції монопольного (домінуючого) оператора про взаємоз'єднання протягом 30 календарних днів після їх реєстрації в НКРЗ. Затверджені НКРЗ пропозиції включаються до каталогу пропозицій, який публікується у бюлетені НКРЗ та розміщується на веб-сайті НКРЗ. ( Пункт 7.9 в редакції Рішення Національної комісії з питань регулювання зв'язку N 857 від 26.07.2007 )

7.10. В ході затвердження пропозиції монопольного (домінуючого) оператора про взаємоз'єднання НКРЗ має право вимагати від нього детального обґрунтування змісту будь-яких положень пропозиції, а в разі необхідності, вносити зміни та доповнення.

7.11. Якщо монопольний (домінуючий) оператор телекомунікацій вишукав можливість установлення взаємоз'єднання за рахунок незаявленого взаємоз'єднання, то він повинен подати на затвердження пропозиції про взаємоз'єднання в НКРЗ з обґрунтуванням причин виникнення незаявленого взаємоз'єднання. Укладання договору про взаємоз'єднання у даному випадку може відбуватися після затвердження пропозиції НКРЗ.

У разі укладання монопольним (домінуючим) оператором телекомунікацій договору щодо розвитку телекомунікаційних мереж пропозиція про взаємоз'єднання, з визначенням організаційних та технічних умов, подається на затвердження НКРЗ з копією цього договору. ( Пункт 7.11 в редакції Рішення Національної комісії з питань регулювання зв'язку N 857 від 26.07.2007 )

7.12. Монопольні (домінуючі) оператори телекомунікацій можуть звертатися до НКРЗ про вилучення заявлених взаємоз'єднань з каталогу пропозицій лише у зв'язку із їх вичерпанням.

7.13. Внесення змін до змісту пропозиції про взаємоз'єднання, які опубліковані у каталозі пропозицій, крім вилучення заявлених взаємоз'єднань у зв'язку з їх вичерпанням, може здійснюватися монопольними (домінуючими) операторами телекомунікацій не частіше, ніж раз на місяць, у порядку, визначеному цим розділом Правил. ( Пункт 7.13 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку N 857 від 26.07.2007 )

7.14. Оператор, що набув становища монопольного (домінуючого), повинен протягом двох місяців направити в НКРЗ для затвердження і публікації у каталозі пропозицій проекти пропозиції про всі можливі взаємоз'єднання.

7.15. У разі втрати оператором становища монопольного (домінуючого) він може скасувати всі раніше заявлені взаємоз'єднання у порядку, визначеному п. 5.5 Правил.

7.16. Оператори телекомунікацій, що отримали становище монопольних (домінуючих) до набуття чинності цих Правил, повинні у двомісячний термін направити на затвердження до НКРЗ пропозиції про взаємоз'єднання для подальшої публікації у каталозі пропозицій.

Заступник Директора Департаменту телекомунікацій НКРЗ О.В.Нестеренко

Додаток 1
до п. 4.7 Правил
взаємоз'єднання
телекомунікаційних мереж
загального користування

              ПРОПОЗИЦІЯ
про взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж
загального користування

     1. Інформація про постачальника взаємоз'єднання
__________________________________________________________________
(повне найменування суб'єкта господарювання або прізвище, ім'я та
__________________________________________________________________
по батькові фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності,
__________________________________________________________________
місцезнаходження або місце проживання фізичної особи - суб'єкта
__________________________________________________________________
підприємницької діяльності та код юридичної особи за ЄДРПОУ
__________________________________________________________________
або ідентифікаційний номер фізичної особи - суб'єкта
підприємницької діяльності)

           2. Організаційні умови

2.1 Місце розташування точки
взаємоз'єднання _______________________________

2.2 Термін дії договору про
взаємоз'єднання _______________________________

2.3 Термін виконання робіт з
реалізації взаємоз'єднання _______________________________

2.4 Додаткові відомості до запиту
на взаємоз'єднання _______________________________
______________________________________________________________

2.5 Виробничі площі для розміщення
обладнання замовника (кв. м) _________________________________

2.6 Вимоги до пропуску трафіку
інших операторів
телекомунікацій _________________________________

2.7 Доступ до служб екстрених
викликів _________________________________

2.8 Доступ до
довідково-інформаційних
служб _________________________________

            3. Технічні умови

3.1 Види телекомунікаційних
послуг, що можуть надаватися
після встановлення
взаємоз'єднання * _________________________________
_________________________________

3.2 Рівень взаємоз'єднання _________________________________
(з мережами місцевого, рухомого
(мобільного), міжміського,
міжнародного зв'язку)

3.3 Максимальне
вхідне/вихідне
навантаження у точці
взаємоз'єднання _________________________________

3.4 Вимоги до типів ліній
зв'язку та інтерфейси у
точці взаємоз'єднання _________________________________

3.5 Типи сигналізації _________________________________

           4. Комерційні умови **

4.1 Гранична вартість робіт із
взаємоз'єднання (тис. грн.) _________________________________

4.2 Тарифи на розміщення
обладнання на площах
постачальника _________________________________

4.3 Умови розрахунків _________________________________

_______________
* Умови надання телекомунікаційних послуг регламентуються
договором про послуги
** Є обов'язковими для заповнення тільки монопольними
(домінуючими) операторами

 Керівник:
_________________________________________________________________
(посада)
_________________________________________________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

М.П.

"__" _______________ 200 __ р.

Додаток 2
до п. 5.6 Правил
взаємоз'єднання
телекомунікаційних мереж
загального користування

              ПОВІДОМЛЕННЯ
про реєстрацію в черзі про взаємоз'єднання

у ___________________________________________
(адміністративно-територіальна одиниця)

------------------------------------------------------------------
|N з/п | Найменування | Реєстраційний | Номер у черзі |
| | юридичної | номер та дата | запитів про |
| | (фізичної) особи | запиту про | взаємоз'єднання |
| | | взаємоз'єднання | |
|------+-------------------+------------------+------------------|
| | | | |
|------+-------------------+------------------+------------------|
| | | | |
|------+-------------------+------------------+------------------|
| | | | |
------------------------------------------------------------------

   Дата складання повідомлення

Посада, підпис, прізвище та ініціали вповноваженої особи.

   Примітки:

1. У повідомленні зазначаються всі зареєстровані запити про
взаємоз'єднання в адміністративно-територіальній одиниці, стосовно
якого воно складене.

2. У разі опублікування пропозиції про взаємоз'єднання
(створення розширення пропускної здатності точки взаємоз'єднання
оператором, який не є монопольним /домінуючим/) замовник
взаємоз'єднання в термін, що не перевершує 5 днів з моменту
публікації, направляє постачальнику лист з підтвердженням чинності
раніше наданого запиту про взаємоз'єднання. У такому випадку в
листі зазначаються тільки зміни, що сталися після подачі запиту
про взаємоз'єднання, за необхідності додаються копії документів,
що підтверджують зазначені зміни.

( Правила доповнено додатком 2 згідно з Рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку N 857 від 26.07.2007 )

Додаток 3
до п. 5.22 Правил
взаємоз'єднання
телекомунікаційних мереж
загального користування

              ПОВІДОМЛЕННЯ
про взаємоз'єднання телекомунікаційних
мереж загального користування

Сторони взаємоз'єднання:

постачальник ________________________________________________
(повна назва підприємства, місцезнаходження,
номер та дата видачі ліцензії)

замовник ________________________________________________
(повна назва підприємства, місцезнаходження,
номер та дата видачі ліцензії)

_________________________________ від "___"_______ 200__ р. N ____
(вказати: уклали/змінили договір)

 Характеристики взаємоз'єднання*
------------------------------------------------------------------
|Характеристики взаємоз'єднання| Постачальник | Замовник |
|------------------------------+----------------+----------------|
|Рівні взаємоз'єднання (мережі | | |
|місцевого, рухомого | | |
|(мобільного), міжміського, | | |
|міжнародного зв'язку) | | |
|------------------------------+----------------+----------------|
|Розподіл витрат між сторонами | | |
|(%) | | |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Ємність мережі замовника ** | |
|----------------------------------------------------------------|
|Місце розташування точки | |
|взаємоз'єднання | |
|------------------------------+---------------------------------|
|Пропускна здатність точки | |
|взаємоз'єднання | |
|------------------------------+---------------------------------|
|Тип сигналізації | |
|------------------------------+---------------------------------|
|Дата початку комерційної | |
|експлуатації | |
|------------------------------+---------------------------------|
|Вартість взаємоз'єднання*** | |
|------------------------------+---------------------------------|
|Інші відомості**** | |
------------------------------------------------------------------

_______________
* у разі зміни договору вказуються зміни, які внесені у
характеристики взаємоз'єднання, збільшення позначається "+",
зменшення - "-".
** Тільки для мереж місцевого зв'язку.
*** Є обов'язковим для заповнення тільки монопольними
(домінуючими) операторами.
**** Вказати суть додаткової угоди у разі, якщо
характеристики взаємоз'єднання залишилися незмінними.

Схема взаємоз'єднання мереж додається.

Постачальник Замовник

_____________________________ _____________________________
(посада) (посада)

________ ____________________ ________ ____________________
(підпис) (ініціали, прізвище) (підпис) (ініціали, прізвище)

М.П. М.П.

"___"_________ 200__ р. "___"_________ 200__ р.

Примітка: надсилається до НКРЗ.

Додаток 4
до п. 5.22 Правил
взаємоз'єднання
телекомунікаційних мереж
загального користування

              ПОВІДОМЛЕННЯ
про ліквідацію взаємоз'єднання телекомунікаційних
мереж загального користування

   Сторони взаємоз'єднання:

постачальник ________________________________________________
(повна назва підприємства, місцезнаходження,
номер та дата видачі ліцензії)

замовник ____________________________________________________
(повна назва підприємства, місцезнаходження,
номер та дата видачі ліцензії )

розірвали договір про взаємоз'єднання від "___"_____200_ р. N ____

       Відомості про ліквідацію взаємоз'єднання
------------------------------------------------------------------
|Місце розташування точки | |
|взаємоз'єднання | |
|-------------------------+--------------------------------------|
|Дата припинення дії | |
|договору | |
|-------------------------+--------------------------------------|
|Дата виводу точки | |
|взаємоз'єднання з | |
|експлуатації | |
------------------------------------------------------------------

     Причини розірвання договору про взаємоз'єднання
------------------------------------------------------------------
|Закінчення строку | |
|договору | |
|-------------------------+--------------------------------------|
|Припинення діяльності | |
|(кого) | |
|-------------------------+--------------------------------------|
|Порушення умов договору | |
|(ким) | |
|-------------------------+--------------------------------------|
|Інші причини (вказати з | |
|боку кого) | |
------------------------------------------------------------------

     Постачальник            Замовник

_____________________________ _____________________________
(посада) (посада)

________ ____________________ ________ ____________________
(підпис) (ініціали, прізвище) (підпис) (ініціали, прізвище)

М.П. М.П.

"___"_________ 200__ р. "___"_________ 200__ р.

Примітка: надсилається до НКРЗ.

Додаток 5
до п. 6.5 Правил
взаємоз'єднання
телекомунікаційних мереж
загального користування

           ПРОТОКОЛ РОЗБІЖНОСТЕЙ

 Від "___"______200__ року    м. ________        N______

 Операторів    1. Постачальника
телекомунікацій: взаємоз'єднання ____________________________
(назва, місцезнаходження
постачальника)

2. Замовника
взаємоз'єднання ____________________________
(назва, місцезнаходження
замовника)

За присутністю представника НКРЗ* (у разі переговорів за участю
представника НКРЗ) _______________________________________________
(посада, прізвище, ініціали)

Щодо урегулювання спірних питань при _____________________________
(стадія взаємоз'єднання:
відмова у взаємоз'єднанні,
укладання договору про
взаємоз'єднання, виконання
договору про взаємоз'єднання,
зміна договору про
взаємоз'єднання,
розірвання договору про
взаємоз'єднання, укладання
додаткової угоди)

Присутні: _______________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, посада)

    ПИТАННЯ, ЩО НЕ МОЖУТЬ БУТИ ВРЕГУЛЬОВАНІ СТОРОНАМИ
        ВЗАЄМОЗ'ЄДНАННЯ ШЛЯХОМ ПЕРЕГОВОРІВ

----------------------------------------------------------------------
|   Позиція    |   Умови, на яких   | Зауваження |Висновки|
|          |             |представника|    |
|          |             |  НКРЗ  |    |
|--------------------+-------------------------+------------+--------|
|постачаль-|замовника|постачальник| замовник |      |    |
|  ника  |     |  може  |  може  |      |    |
|     |     |погодитися з|погодитися з|      |    |
|     |     | замовником |постачаль- |      |    |
|     |     |      |  ником  |      |    |
|----------+---------+------------+------------+------------+--------|
|     |     |      |      |      |    |
----------------------------------------------------------------------

_______________
   * у  разі  відсутності  однієї із сторін, інша сторона
повідомляє про це НКРЗ (за відсутністю на переговорах представника
НКРЗ).

     Постачальник            Замовник

 _____________________________  _____________________________
      (посада)             (посада)

 ________ ____________________  ________ ____________________
 (підпис) (ініціали, прізвище)  (підпис) (ініціали, прізвище)

 М.П.               М.П.

 "___"_________ 200__ р.     "___"_________ 200__ р.

 Підпис представника НКРЗ         ________________________

   Примітка: при   посиланні  на  внутрішні  нормативні,
нормативно-технічні, розпорядчі та інші  документи  необхідно
додавати копії вказаних документів.