Документ втратив чиннiсть!

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 16 жовтня 2008 р. N 909
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 283 від 23 липня 2014
р.)

Про затвердження критеріїв оцінки ступеня
ризику від провадження господарської діяльності
(крім видобутку) з дорогоцінними металами,
дорогоцінним камінням, дорогоцінним камінням
органогенного утворення, напівдорогоцінним
камінням і періодичності проведення
планових заходів державного нагляду (контролю)

Відповідно до статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" ( 877-16 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити:

критерії оцінки ступеня ризику від провадження господарської діяльності (крім видобутку) з дорогоцінними металами, дорогоцінним камінням, дорогоцінним камінням органогенного утворення, напівдорогоцінним камінням, пов'язаної з виробництвом таких металів і каміння, виготовленням виробів з них, збиранням та первинною обробкою їх відходів і брухту, торгівлею такими металами і камінням у сирому і обробленому вигляді та виробами з них, і періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) згідно з додатком 1;

критерії оцінки ступеня ризику від провадження господарської діяльності, пов'язаної з торгівлею ювелірними та побутовими виробами з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння, і періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) згідно з додатком 2.

2. Міністерству фінансів привести у тримісячний строк власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 16 жовтня 2008 р. N 909

Критерії
оцінки ступеня ризику від провадження
господарської діяльності (крім видобутку)
з дорогоцінними металами, дорогоцінним камінням,
дорогоцінним камінням органогенного утворення,
напівдорогоцінним камінням, пов'язаної
з виробництвом таких металів і каміння,
виготовленням виробів з них, збиранням
та первинною обробкою їх відходів і брухту,
торгівлею такими металами і камінням
у сирому і обробленому вигляді та виробами
з них, і періодичність проведення планових
заходів державного нагляду (контролю)

1. Критеріями оцінки ступеня ризику від провадження суб'єктами господарювання діяльності, пов'язаної з виробництвом дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння (далі - дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння), виготовленням виробів з них, збиранням та первинною обробкою їх відходів і брухту, торгівлею дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням у сирому і обробленому вигляді та виробами з них, є:

строк провадження господарської діяльності;

обсяги виробництва дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, виготовлення виробів з них, збирання та первинної обробки їх відходів і брухту, торгівлі дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням у сирому і обробленому вигляді та виробами з них за попередній звітний рік;

здійснення експортно-імпортних операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них протягом попереднього звітного року;

дотримання вимог законодавства, яке регулює питання щодо провадження господарської діяльності з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них.

2. До суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику належать суб'єкти, що відповідають таким ознакам у сукупності:

1) строк провадження господарської діяльності становить менш як три роки;

2) обсяги виробництва дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, виготовлення виробів з них, збирання та первинної обробки їх відходів і брухту, торгівлі дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням у сирому і обробленому вигляді та виробами з них за попередній звітний рік відповідно перевищили:

10 кілограмів дорогоцінних металів у чистоті;

1000 каратів дорогоцінного каміння;

20 кілограмів дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;

3) здійснення у попередньому звітному році експортно-імпортних операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них;

4) наявність фактів порушення вимог законодавства, яке регулює питання щодо провадження господарської діяльності з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них, що виявлено під час проведення попереднього контрольного заходу.

3. До суб'єктів господарювання з незначним ступенем ризику належать суб'єкти, що відповідають таким ознакам у сукупності:

1) строк провадження господарської діяльності становить більш як 10 років;

2) обсяги виробництва дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, виготовлення виробів з них, збирання та первинної обробки їх відходів і брухту, торгівлі дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням у сирому і обробленому вигляді та виробами з них за попередній звітний рік відповідно не досягли:

2 кілограми дорогоцінних металів у чистоті;

100 каратів дорогоцінного каміння;

10 кілограмів дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння.

4. До суб'єктів господарювання із середнім ступенем ризику належать суб'єкти, що не належать до суб'єктів господарювання з високим та незначним ступенем ризику.

5. Планові заходи державного нагляду (контролю) за діяльністю суб'єктів господарювання здійснюються з такою періодичністю:

з високим ступенем ризику - один раз на рік;

із середнім ступенем ризику - один раз на три роки;

з незначним ступенем ризику - один раз на п'ять років.

Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 16 жовтня 2008 р. N 909

Критерії
оцінки ступеня ризику від провадження господарської
діяльності, пов'язаної з торгівлею ювелірними
та побутовими виробами з дорогоцінних металів,
дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння
органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння,
і періодичність проведення планових заходів
державного нагляду (контролю)

1. Критеріями оцінки ступеня ризику від провадження суб'єктами господарювання діяльності, пов'язаної з торгівлею ювелірними та побутовими виробами з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння (далі - дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння), є:

строк провадження господарської діяльності;

кількість спеціалізованих магазинів, відділів (секцій) з продажу ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння;

здійснення експортно-імпортних операцій з ювелірними та побутовими виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння протягом попереднього звітного року;

дотримання вимог законодавства, яке регулює питання щодо провадження господарської діяльності з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них.

2. До суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику належать суб'єкти, що відповідають таким ознакам у сукупності:

1) строк провадження господарської діяльності становить менш як три роки;

2) наявність трьох або більше спеціалізованих магазинів, відділів (секцій) з продажу ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння;

3) здійснення у попередньому звітному році експортно-імпортних операцій з ювелірними та побутовими виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння;

4) наявність фактів порушення вимог законодавства, яке регулює питання щодо провадження господарської діяльності з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них, що виявлено під час проведення попереднього контрольного заходу.

3. До суб'єктів господарювання з незначним ступенем ризику належать суб'єкти, що відповідають таким ознакам у сукупності:

1) строк провадження господарської діяльності становить більш як 10 років;

2) наявність одного спеціалізованого магазину, відділу (секції) з продажу ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння.

4. До суб'єктів господарювання із середнім ступенем ризику належать суб'єкти, що не належать до суб'єктів господарювання з високим та незначним ступенем ризику.

5. Планові заходи державного нагляду (контролю) за діяльністю суб'єктів господарювання здійснюються з такою періодичністю:

з високим ступенем ризику - один раз на рік;

із середнім ступенем ризику - один раз на три роки;

з незначним ступенем ризику - один раз на п'ять років.