Документ втратив чиннiсть!

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 24 вересня 2008 р. N 848
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 402 від 17 червня 2015
р.)

Про затвердження критеріїв оцінки ступеня ризику
від провадження господарської діяльності, яка підлягає
державному ветеринарно-санітарному контролю та нагляду

Відповідно до статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" ( 877-16 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити критерії оцінки ступеня ризику від провадження господарської діяльності, яка підлягає державному ветеринарно-санітарному контролю та нагляду, згідно з додатком.

2. Державному комітетові ветеринарної медицини у тримісячний строк привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 24 вересня 2008 р. N 848

Критерії
оцінки ступеня ризику від провадження
господарської діяльності, яка підлягає державному
ветеринарно-санітарному контролю та нагляду

1. Критеріями оцінки ступеня ризику від провадження господарської діяльності, яка підлягає державному ветеринарно-санітарному контролю та нагляду, є:

можливість виникнення біологічних, хімічних, фізичних ризиків, пов'язаних з вирощуванням (виробництвом) продукції;

рівень складності наслідків, виявлених під час проведення протиепізоотичних та інших запобіжних заходів.

2. Установлюється три ступені ризику - високий, середній та незначний.

3. До суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику належать суб'єкти, в управлінні (власності, володінні, користуванні) яких перебувають об'єкти, що використовуються для:

розведення, вирощування, утримання та/або обігу сільськогосподарських тварин, птиці, риби та інших гідробіонтів;

заготівлі та/або переробки сировини тваринного походження;

забою тварин, первинної переробки та виробництва необроблених харчових продуктів;

ведення племінної справи у тваринництві;

зберігання сировини та продукції тваринного походження (бази, склади, холодильники, холодокомбінати тощо);

провадження виставкової діяльності, проведення аукціонів і функціонування ринків;

виробництва та/або обігу кісткового, кров'яного, рибного, м'ясо-кісткового борошна;

утилізації трупів тварин та продуктів тваринного походження (ветсанутильзаводи);

вирощування, утримання та/або обігу домашніх, диких, екзотичних, зоопаркових, циркових тварин, хутрових звірів;

оптової, роздрібної торгівлі необробленою тваринницькою харчовою продукцією.

4. До суб'єктів господарювання із середнім ступенем ризику належать суб'єкти, в управлінні (власності, володінні, користуванні) яких перебувають об'єкти, що використовуються для;

виробництва кормів рослинного походження, комбікормів та преміксів, кормів для непродуктивних тварин, відходів цукрової, олійної, пивної промисловості;

переробки продукції бджільництва, технічної продукції тваринного походження;

зберігання кормів, кормових сумішей і преміксів.

5. До суб'єктів господарювання з незначним ступенем ризику належать суб'єкти, в управлінні (власності, володінні, користуванні) яких перебувають об'єкти, що використовуються для вирощування непродуктивних тварин, та інші суб'єкти господарювання, які не належать до суб'єктів господарювання з високим та середнім ступенем ризику.

6. Планові перевірки суб'єктів господарювання проводяться:

з високим ступенем ризику - не частіше чотирьох разів на рік;

із середнім ступенем ризику - не частіше двох разів на рік;

з незначним ступенем ризику - один раз на рік.