ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
12.08.2008 N 241

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
5 вересня 2008 р. за N 816/15507

Про розрахунки за послуги
з міжнародних авіаперевезень

Відповідно до статей 6, 7, 44 Закону України "Про Національний банк України" ( 679-14 ), статті 3 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" Правління Національного банку України постановляє:

1. Установити, що розрахунки на території України за послуги з міжнародних авіаперевезень здійснюються виключно в гривнях.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Правління Національного банку України від 03.11.2000 N 435 "Про затвердження Положення про порядок надання індивідуальних ліцензій на використання іноземної валюти на території України як засобу платежу членами IATA та агентами авіапідприємств - членів IATA", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 20.11.2000 за N 840/5061;

абзац останній пункту 4 постанови Правління Національного банку України від 19.11.2001 N 482 "Про повідомлення спеціальним органам по боротьбі з організованою злочинністю про одержані клопотання щодо видачі ліцензій на здійснення операцій з іноземною валютою та внесення відповідних змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 07.12.2001 за N 1015/6206 (зі змінами).

3. Індивідуальні ліцензії Національного банку України на використання готівкової іноземної валюти на території України як засобу платежу, що були видані відповідно до Положення про порядок надання індивідуальних ліцензій на використання іноземної валюти на території України як засобу платежу членами IATA та агентами авіапідприємств - членів IATA, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 03.11.2000 N 435, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.11.2000 за N 840/5061 (зі змінами), уважати анульованими з дня набрання чинності цією постановою.

4. Пункт 6.4 глави 6 Правил використання готівкової іноземної валюти на території України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 30.05.2007 N 200, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 18.06.2007 за N 656/13923 (зі змінами), виключити.

У зв'язку з цим пункти 6.5 та 6.6 уважати відповідно пунктами 6.4 та 6.5.

5. Департаменту валютного регулювання (О.А.Щербакова) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України та банків України для використання в роботі.

6. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

Голова В.С.Стельмах